• Home
  • /
  • Page
abramczuk

Mec. Andrzej Abramczuk

Członek Zarządu ds. Regulacji i Strategii, Netia

od grudnia 2017 r jest członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Strategii i Regulacji w Netia S.A.

Andrzej Abramczuk posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.Od września 2009 roku związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 jest Partnerem odpowiadający za praktykę TMT. W latach 2001 – 2006 był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu GTS Poland i Cel Polska. W latach 2006 – 2009 związany był ze spółką P4 (operator sieci Play).W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej CenterNet S.A. i był sekretarzem RN spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). Jest też aktywnym uczestnikiem życia organizacji branżowych, m.in. wiceprzewodniczącym Rady PIIT oraz członkiem Rady KIGEiT.Andrzej Abramczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

 

Cecylia-Bonefeld-Dahl

Cecilia Bonefeld-Dahl

General Director , DIGITALEUROPE

Cecilia Bonefeld-dahl is currently the Director General of DIGITALEUROPE, the leading association for the digital technology industry in Europe. Prior to becoming DIGITALEUROPE’s Director General, Cecilia was an Executive Board Member and a member of the high-level Digital Advisory Council of DIGITALEUROPE. Previously, Cecilia Bonefeld-Dahl has served as a board member for the Danish Chamber of Commerce and Chairman of the Board of the Danish ICT association (ITB), where she developed policy positions on digitalisation of businesses, ICT security, disruptive business models, telecoms and education. She previously held international positions at IBM and Oracle, as well as building SME businesses across Europe and China. Cecilia Bonefeld-Dahl is the founder of the cloud provider GlobeIT. Cecilia Bonefeld-Dahl has more than 20 years of experience in the ICT industry. Cecilia emphasises on four areas of digitalisation: digitalisation of industries and public sector & the data economy, digital skills and job creation, data privacy & Cybersecurity, and digital infrastructure and IoT. Cecilia Bonefeld-Dahl has deep insights into the digitalisation of business and society.
nikodem

Nikodem Bończa Tomaszewski

Prezes Zarządu,Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.  Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych. Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe udostępniające kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług obywatel.gov.pl, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl. Polska branża menadżerów IT wyróżniła go prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

Borkowski

Dr Jakub Borkowski

CEE & Nordic European Marketing & Business Network Consulting Senior Business Expansion Manager, Huawei

Jakub jest związany z telekomunikacją od 14 lat. Po obronie doktoratu w Finlandii, pracował nad rozwojem i projektowaniem sieci komórkowych w wielu krajach. Następnie, wspólnie z Huawei, pracował min. przy organizacji i zarządzaniu dużymi projektami outsourcingowymi oraz przy transformacji operatora wirturalnego w Wielkiej Brytanii. Aktualnie jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w regionie CEE&Nordic. Prywatnie milośnik żeglarstwa, gór i narciarstwa.

 

Borowski

Albert Borowski

Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa, Comp

jest Dyrektorem Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem w COMP S.A., gdzie zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem inżynierów, analityków, audytorów bezpieczeństwa. Jako jedna z nielicznych jednostek w kraju Pion dostarcza usług związanych z budową i operacjami SOC/CERT, a także wykwalifikowanego personelu do pełnej obsługi operacji bezpieczeństwa w SOC. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania strategii rozwoju przedsiębiorstw opartych o nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także w obszarach zarządzania strategicznego oraz zarządzania wdrożeniami IT. Prowadził wiele projektów inwestycyjnych, w tym unijnych, o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym. Swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego rozwija od ponad 10 lat. Z COMP związany jest od 2011 roku. W latach 2007 – 2011 był członkiem zarządu Betacom S.A. Wcześniej Albert Borowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pekaes S.A., Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Pomocowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Łączności. Potwierdzeniem jego szerokich kompetencji było powołanie do Zespołu Negocjacyjnego ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE w obszarze telekomunikacji i technologii informacyjnych.

choros

Patryk Choroś

Dyrektor Rozwoju, SAS Polska

Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Studiował na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje się od 2004 roku zdobywając doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeń hurtowni danych. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix. Aktualnie zajmuje się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS Institute

wozny_fgtime

Mec. Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

W pracy zawodowej zajmuje się głównie zagadnieniami regulacji łączności elektronicznej. Doradzał w kwestiach łączności elektronicznej w zakresie licznych przejęć, podziałów i przekształceń. W ostatnich latach był zaangażowany w większość istotnych procesów legislacyjnych w dziedzinie komunikacji elektronicznej, prawa autorskiego i prawa mediów. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Prowadzi również cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Występuje podczas konferencji naukowych, udziela się publicznie. Ostatnio podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

stokalski_fgtime

Borys Stokalski

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

przedsiębiorca, inwestor, menedżer i doradca od ponad ćwierć wieku związany z przemysłem IT i biznesowymi zastosowaniami innowacji technologicznych. Absolwent informatyki na wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca pierwszego programu zajęć w zakresie Human Computer Interaction na tym wydziale. Entuzjasta transformacyjnego potencjału cyfrowych technologii. Współtwórca i wieloletni prezes zarządu grupy Infovide-Matrix, jednej z największych firm doradczych IT na polskim rynku, odpowiedzialny za strategię i rozwój jej oferty. Od 2016 współtwórca i partner firmy RETHINK, specjalizującej się we wsparciu cyfrowych transformacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Pasjonuje się w wymianę doświadczeń w gronie liderów cyfrowego biznesu. Uczestnik i organizator debat, konferencji i sieci eksperckich. Twórca i animator konferencji Digital Champions (www.digitalchampions.pl). Członek Rady Ekspertów Magazynu Think Tank, mentor stowrzyszenia Technologia w Spódnicy oraz ekspert międzynarodowego think tanku Cutter Consortium. Autor licznych publikacji poświęconych aktualnym wyzwaniom strategicznym i zarządczym związanym z rozwojem cyfrowego biznesu. Miłośnik muzyki, Suwalszczyzny, Czech, narciarstwa, nurkowania, spokojnych podróży po wodnych szlakach a zwłaszcza wszelkich form leniwego spędzania czasu w gronie najbliższych. Szczęśliwie żonaty od ponad 30 lat, ojciec trójki dzieci, dziadek dwojga wnucząt.

Jtworog

Dr Jarosław Tworóg

Wiceprezes Zarządu, KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (WE PW). Karierę zawodową zaczynał jako pracownik naukowy WE PW, specjalizując się w projektowaniu i miernictwie aparatury mikrofalowej. Pracę na uczelni zakończył doktoratem. Był współzałożycielem przedsiębiorstwa produkującego sprzęt aktywny do telewizji kablowej, w którym przez 10 lat zajmował stanowiska dyrektora biura konstrukcyjnego, członka zarządu, a następnie prezesa zarządu. Z pozycji członka zarządu i dyrektora technicznego w spółkach  telekomunikacyjnych i energetycznych kierował budową sieci telekomunikacyjnych, przewodowych i bezprzewodowych. Obecnie prowadzi działalność konsultingową. Jest ekspertem technicznym w zakresie technologii elektronowej, elektroniki i teleinformatyki. Przygotowuje stanowiska i opinie KIGEiT w sprawie rozwoju innowacyjności i regulacji ułatwiających wchodzenie nowych technologii na rynek. W  debatach publicznych prezentuje poglądy przedsiębiorstw przemysłu ICT na temat działań na rzecz podnoszenia wartości dodanej w gospodarce. Ma bogate doświadczenie w programowaniu rozwoju przemysłu cyfrowego. Propaguje wartość biznesową procesu konwergencji technologii cyfrowych z innymi dziedzinami techniki. Prowadzi konferencje, seminaria i odczyty dot. wpływu cyfryzacji na innowacyjność we wszystkich jej przejawach. Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA). Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP. Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.

Gondzio

Dr Marek Gondzio

Prezes Zarządu, Globema

Swoją karierę rozpoczynał jako Asystent, a następnie Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1979-1991). W latach 1987-90 pracował także okresowo jako Programista i Konsultant w szwedzkim przedsiębiorstwie informatycznym FreeForm Design AB. W latach 1991-1997 pełnił funkcje Wicedyrektora Działu Oprogramowania oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego w Inter-Design Tessel Systems, polsko-szwedzkiej firmie specjalizującej się w oprogramowaniu CAD. W 1997 roku powołał do życia firmę Globema, która na przestrzeni lat stała się jednym z wiodących dostawców geo-przestrzennych rozwiązań IT oraz powiązanych z nimi usług informatycznych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Marek Gondzio jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora. W 1995 roku odbył podyplomowy kurs zarządzania „Business in a Market Economy” na University of Humberside w Anglii. W 2005 roku krajowe środowisko informatyczne wyróżniło Marka Gondzio tytułem INFO-STAR w kategorii „Osiągnięcia biznesowe”.

 

Kamieniecki_fgtime

Dr Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, NASK

Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK, związany z instytutem od 2015 roku. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W 2017 r. otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Wojciech Kamieniecki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i zarządzaniu dużymi projektami z obszaru telekomunikacji, m.in. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Multimedia Polska S.A., Prezesa Zarządu Nordisk Polska Sp. z o.o., Dyrektora Projektu TETRA EXATEL S.A., a ostatnio Dyrektora Generalnego Projektu Internet dla Mazowsza, które to przedsięwzięcie zakładało budowę sieci szkieletowej szerokopasmowej na terenie Mazowsza. W listopadzie 2013 roku Wojciech Kamieniecki nawiązał współpracę z CEE Equity Partners (PE) w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz ostatniej mili. Od 2014 roku jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Mielec PV S.A., spółki, która realizuje projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych.
Jest autorem publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Rauree_ftime

JUSSI RAUTEE

Szef Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych w Polsce, ABB

Jussi jest Finem, absolwentem  University of Technology w Finlandii, który ukończył z tytułem magistra inżyniera. Od prawie 20 lat pracuje w ABB, zajmując różne stanowiska kierownicze w zakresie rozwoju produktu, zarządzania produktami, sprzedaży i rozwoju biznesu, oraz jako dyrektor zarządzający w Finlandii, USA, Australii i Polsce. Obecnie jest szefem Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych ABB w Polsce. Jest również członkiem instytutu zrzeszającego Inżynierów Elektryków i Elektroników ( IEEE)

Malinowski

Bartosz Malinowski

Vice President CEE & MENA at Adform

Od ponad 12 lat związany ze światem nowych technologii, karierę zaczynał w IBM Polska jako programista. Po IBM, związany z Adobe Systems, gdzie odpowiadał m.in. za sprzedaż rozwiązań do digital marketingu.  Od 2014 w Adform, gdzie odpowiadał za wprowadzenie i rozwój firmy na rynku Polskim.  Obecnie pełni funkcje wice prezesa do spraw sprzedaży na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Odpowiada za sprzedaż i strategie rozwoju firmy oraz współpracę z kluczowymi klientami i partnerami w regionie. Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Prelegent na konferencjach poświęconych nowym technologiom, prywatnie zapalony narciarz i zawodnik ekstraligi baseballu w Polsce.

lukaszewski_fgtime

Jacek Łukaszewski

Prezes Zarządu, Schneider Electric Poland

Jacek Łukaszewski, Prezes Klastra w Schneider Electric odpowiada za działalność operacyjną w Polsce, Czechach oraz Słowacji bezpośrednio zarządzając czterema pionami biznesowymi: Budynków, Energetyki, Przemysłu oraz IT. Od ponad 20 lat związany z branżą elektrotechniczną, posiada bogate doświadczenie w obszarze systemów automatyki oraz rozwiązań dystrybucji energii. W strukturach Schneider Electric od 2002 roku. Poprzednio zarządzał dywizją automatyki budynków w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, obejmującym ponad 20 krajów. 
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz programu MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z University of Illinois at Urbana-Champaign.

godlewska

Agnieszka Godlewska

Prezes Zarządu, Screen Network

Prezes Zarządu firmy Screen Network S.A. od września 2017 roku, wcześniej przez ponad 2 lata pełniła funkcję Dyrektor Zarządzającej. Z rynkiem reklamy zewnętrznej związana jest od 1995 roku. Przez 15 lat pracowała w Grupie Ströer, m.in. na stanowisku Dyrektor Sprzedaży, gdzie na przestrzeni lat, brała udział w rozwoju potencjału sprzedażowego spółki, administrowała sprzedażą, pracowała przy przejęciach innych firm outdoorowych oraz zajmowała się optymalizacją procesów biznesowych. Ekspert rynku Digital OOH w Polsce

lips_small

Thomas Lips

Członek Zarządu / dyrektor ds. Technologii I innowacji, T-Mobile

Thomas od 20 lat związany jest z branżą telekomunikacyjną I firmą deutsche telekom, gdzie od 7 lat pełni funkcje menedżerskie. W czasie swojej kariery prowadził szereg strategicznych, międzynarodowych projektów obejmujących między innymi transformację I rozwój infrastruktury sieciowej azjatyckich I europejskich operatorów, w tym t mobile polska. Jest członkiem europe technology board (eutb), a od 2010 roku także vice president technology europe, odpowiedzialnym za 12 krajów grupy, w tym realizację, m.in., Takich projektów jak budowa all sran (single ran) czy wdrożenie projektu ftth (fiber to the home). Oprócz wielu kompetencji zdobytych na stanowiskach w centrali grupy dt w niemczech, thomas ma za sobą doświadczenie międzynarodowe. W latach 2000-2002 pracował dla deutsche telekom asia w singapurze, gdzie odpowiadał za rozwój technologii I kierował spółkami w południowo-wschodniej azji. W latach 1999-2000 pracował w chinach na zlecenie xinde telecom international ventures.

Thomas Lipsips jest absolwentem uniwersytetu technicznego w dreźnie na wydziale elektrotechniki I telekomunikacji.

zagorski

Marek Zagórski

Minister

Funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od 16 września 2016 roku. Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Żonaty, ma dwoje dzieci

dziewguc

Magdalena Dziewguć

Territory Manager, Google

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii. Studiowała prawo i psychologię, posiada tytuł Executive MBA SGH oraz GMP  Harvard Business School. Od 2014 roku pracuje dla Google . Wcześniej V­-ce Prezes Exatel SA i  członek kilku Rad Nadzorczych. Od 2000 roku współtworzyła rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu w sieci Orange i Plus. Założycielka Digital University oraz LiderSHE w Polsce.

Od początku swojej kariery zajmuje się tematyką nowych technologii i ich wpływu na procesy biznesowe w organizacjach. Ekspert w dziedzinie innowacji, restrukturyzacji i budowania kultury zaangażowania i współpracy. Na co dzień  Mama Soni i Adasia, aktywnie działa  w projektach rozwijających obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Magda głęboko  wierzy, że dwa czynniki zmieniają świat na lepsze : nowe technologie i więcej decyzji podejmowanych przez kobiety

swirski_fgtime

Prof. Konrad Świrski

Prezes Zarządu, Transition Technologies

Prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
Wykształcenie: energetyka, specjalność jądrowa
Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 28 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów. Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.   
Prywatnie pasjonat  greckiej kultury i literatury faktu.

Jean

Jean-François Fallacher

Prezes Zarządu, Orange

Absolwent kierunków inżynieryjnych na École Polytechnique, École Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu oraz programu Rozwoju Biznesu Międzynarodowego w ESSEC Business School, gdzie zdobywał doświadczenie w okresie ekspansji Internetu. Zanim objął stery Orange Polska, kierował spółką Orange w Rumunii, wiodącym dostawcą usług mobilnych na tamtejszym rynku. Wcześniej, przez 20 lat pełnił kluczowe funkcje w grupie Orange m.in., jako prezes Sofrecom, należącej do grupy międzynarodowej spółki konsultingowej oraz w Holandii, jako dyrektor operacyjny w spółce Wanadoo, dostawcy usług internetowych.

malte

Malte Lohan

Prezes Zarządu, Orgalime

Malte is Director General of Orgalime, the European Engineering Industries Association. He is responsible for setting Orgalime’s strategy, acting as the senior representative of the industry in Brussels and managing the operations of the association. Malte joined Orgalime from for Anheuser-Busch InBev, the world’s leading brewer, where most recently he was Head of Corporate Affairs for Europe with responsibility for government relations, corporate social responsibility and external communications across AB InBev’s European business (EU, Russia and Ukraine). He also represented AB InBev on the Executive Committee of the Brewers of Europe, the beer industry’s European association, and served as Vice Chair of the Brewers of Europe Alcohol Policy Committee. Before starting in his European role, Malte was AB InBev’s Global Corporate Affairs Director.Prior to joining AB InBev in 2014, Malte was Public Affairs Director at the World Federation of Advertisers (WFA), the global umbrella body representing brand marketers across all industries. He has also worked at Interel, one of Brussels’ leading public affairs agencies, and in the European Parliament. Malte has held numerous voluntary leadership positions, including his current role of President of the Society of European Affairs Professionals (SEAP), which represents the interests of the public affairs community in Brussels. He served as Vice Chair or the European Digital Advertising Alliance and as Chairman of the European Parliament Trainees Association. Malte obtained his BA in philosophy and economics at the LSE and went on to complete an MSc in political science at LSE. In 2016, he took part in a corporate MBA programme at AB InBev. A Brussels native, Malte is fluent in English, French and German. He lives in Brussels with his partner and two young boys.

chad

Chad Wollen

Prezes Zarządu, Smartpipe Solutions

Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Studiował na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje się od 2004 roku zdobywając doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeń hurtowni danych. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix. Aktualnie zajmuje się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS Institute

Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Minister, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W listopadzie 2015 roku została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. 
Jadwiga Emilewicz jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zna język angielski, niemiecki i francuski.

MMello

Martin Mellor

Prezes Zarządu, Ericsson Poland

Martin Mellor is a telecommunications professional with 23 years’ experience. Martin started his career in telecommunications with Marconi where he was Engineering Manager for switching products. On joining Ericsson in 2006 he led the Broadband Access product area followed by various  sales engagement roles in Europe and more recently he has been the Head of Engagement Practices for Central Europe. Martin has been Country Manager for Ericsson in Poland since May 2016.

krauze

Michał Krauze

Dyrektor Innowacji i Wsparcia B2B, T-Mobile Polska

Absolwent Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, Kierunek Cybernetyka Ekonomiczna. Od ponad dziesięciu lat związany z związany z branżą IT oraz sektorem telekomunikacyjnym. Ma na swoim koncie wdrożenia dużych systemów klasy BSS, migracje danych do systemó klasy CRM oraz dostarczenie kompleksowych usług dla sektora B2B. W momencie gdy T-Mobile rozpoczął rozwój nowych biznesów i partnerstw zaangażował się w koncepcję produktów opartych na danych. Obecnie jest liderem tego obszaru Innowacji i Nowych Biznesów.

Haiduk

Dr Tomasz Haiduk

Prezes Zarządu, Siemens Polska

Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. W firmie Siemens odpowiada za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, F&B, branża wydobywcza oraz cały obszar safety. Wcześniej, w latach 2009 – 2014 piastował funkcję Dyrektora Sektora Industry w Siemens Sp. z o.o. Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Komentuje kondycje polskiego i międzynarodowego przemysłu w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczy w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów.

mieczkowski

Piotr Mieczkowski

Dyrektor Wykonawczy, Digital Poland

ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii oraz mediów.Zajmował się zagadnieniami z zakresu transformacji IT i dopasowania rozwiązań technologicznych do potrzeb biznesowych – budowania strategii i rozwoju innowacyjnych produktów, właściwych regulacji rynku oraz cyfryzacji, w tym e-administracji współtworząc mDokumenty i Elektroniczną Identyfikację (eID) w Polsce. Pracował dla Shell, Orange, Polkomtel oraz Cyfrowego Polsatu. W ostatnim czasie związany był z EY, gdzie jako dyrektor rozwijał praktykę Doradztwa Biznesowego doradzając klientom z sektora TMT (Technology, Media, and Telecommunications) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

roland

Roland Werner

Head of Government Affairs & Policy, DACH & CEE, UBER

Roland Werner is the Head of Government Affairs & Policy Dach (Germany, Austria, Switzerland) and Central Eastern Europe at Uber. Roland started his career as Head of Office of MP Guido Westerwelle, later to be German Foreign Minister. Following positions included leadership of the respective offices in the Personal assistant and Speaker of the group chairman Wolfgang Gerhardt in the Committee of the FDP in the German Bundestag as well as Managing Director of the Committee of the FDP in the Saxonian State Parliament. He entered political office as State Secretary in the State Ministry of Economic Affairs, Employment and Transport from 2009 until 2014 and joined Uber in 2016. He holds a Diploma in Economics with from the University of Augsburg.

Tobin

Tobin Ireland

Prezes Zarządu, Smartpipe Solutions

Tobin Ireland founded Smartpipe in 2014 as he saw a gap in the market for a company that could personalise experiences on mobile phones while still protecting user privacy. Previously Chief Commercial Development Officer of Vodafone Group, Tobin was responsible for global strategy, business development, new businesses, and the Vodafone Ventures Fund.  Prior to Vodafone, he was the Chief Marketing Officer of AOL Europe and the Commercial Director of BSkyB.

skaminiski

Stefan Kamiński

Prezes Zarządu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce). Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku, Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Naukowej Konsorcjum „TIFORA”. Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.