Popyt i podaż jako klucz do zrównoważonego rozwoju zasobów światłowodowych

Tworzenie warunków do rozwoju inteligentnych ekosystemów

W świetle dynamicznego rozwoju inteligentnych ekosystemów opartych na sieci 5G konieczne jest wzmocnienie wysiłków na rzecz powszechnej łączności. Zmierzamy w kierunku rzeczywistości, w której dostępność 5G umożliwiającej funkcjonowanie Rewolucji Przemysłowej 4.0 jest nadal domeną mniejszości, a większość operuje w ramach sieci 2.5-3G. Taka sytuacja niesie potencjalne ryzyko większych dysproporcji niż te, na których oparte jest nasze obecne rozumienie nierówności (gdzie większość pozostaje offline, podczas gdy mniejszość ma dostęp do sieci 3G, 4G lub Wi-Fi).

W związku z tym należy zadać sobie następujące pytania: jakie modele biznesowe 5G trzeba rozwijać? Jakie decyzje muszą zostać podjęte przez poszczególne państwa tak, aby ich ekosystemy były w stanie nadążyć za tempem Rewolucji Przemysłowej 4.0? Jakie umiejętności są potrzebne, aby zapewnić powszechny udział w procesie cyfrowej transformacji? Jakie będą finansowe i biznesowe implikacje dla łańcucha wartości? Jak przyciągnąć nowe inwestycje i fundusze?

W trakcie sesji przedstawione zostaną najlepsze rozwiązania biznesowe, konkretne przykłady funkcjonowania innowacyjnych partnerstw i zastosowania modeli biznesowych umożliwiających rozwój Przemysłu 4.0 oraz wyrównywanie cyfrowych szans tak, aby technologie szerokopasmowe mogły być w pełni wykorzystane dla powszechnej łączności, bezpieczeństwa i rozwoju cyfrowych umiejętności.