Finansowanie inwestycji

Zastosowanie technologii i narzędzi ICT nie dotyczy wyłącznie rynku detalicznego, wpłynęło także na obszar transakcji kapitałowych. Problemy ich dotyczące to m.in.

 • polityka gospodarcza kraju i usprawnienie funkcjonowania rynku
 • zasady odpowiedzialnej bankowości, regulacje krajowe i ponadkrajowe, reforma wskaźników stóp procentowych
 • cybersecurity sektora finansowego
 • monitoring stabilności finansowej.

Płatności w Polsce – wyzwania nowej dekady

Po 30 latach od zmiany systemu politycznego i gospodarczego w Polsce nasz kraj zasadniczo przekształcił swój sektor finansowy i płatniczy, w wyniku czego plasuje się  obecnie w gronie najbardziej zaawansowanych krajów w tym zakresie  w Europie i nawet na świecie. Zawdzięcza ten stan w dużym stopniu zastosowaniu w systemach finansowych i płatniczych nowych technologii i narzędzi informatycznych. Utrzymanie pozycji lidera wymaga jednak już obecnie zdefiniowania wyzwań nowej dekady i zastanowienia nad sposobami poradzenia sobie z nimi. W tym kontekście ważne są odpowiedzi na m.in. następujące kwestie:

 • wpływ sieci 5G na sektor bankowy i technologie płatności
 • ile wygody klienta, ile bezpieczeństwa systemu finansowego
 • open banking – i co dalej?
 • rentowność sektora bankowego w warunkach fintechowej konkurencji.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

Sztuczna Inteligencja (AI) jest uznawana za technologię kluczową dla rozwoju gospodarki, w tym także dla sektora finansowego. W tym kontekście istotne jest spojrzenie na AI  w kontekście

 • rozwiązań technologicznych
 • definicji prawnych
 • praktycznych zastosowań w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym
 • konsekwencji dla rynku pracy w sektorze.

e-Commerce i nowoczesne metody płatności

Elektroniczny handel  ma za sobą 25 lat rozwoju. I przewidywaną perspektywę dalszego dynamicznego rozwoju w globalnej skali. Jednocześnie w sferze płatności pozostaje obszarem – w stosunku do sektora finansowego – mniej  zestandaryzowanym i mniej regulowanym. W kontekście najbliższej przyszłości należy się zastanowić także m.in. nad problemami

 • zastosowań AI w e-Commerce
 • edukacji konsumentów
 • cybersecurity zarówno klientów, jak używanych systemów transakcyjnych.