Płatności mobilne

Płatności mobilne są obecnie postrzegane jako zasadniczy czynnik rozwoju technologicznego w świecie finansów i płatności. W znacznym stopniu ich zaistnienie i rozwój to dzieło nowatorskich firm określanych mianem FinTech. Kluczowe dla ich upowszechniania będą takie kwestie jak

 • sieć 5G, IoT oraz AI
 • regulacje regionalne i globalne
 • balans pomiędzy wygodą użytkowników a bezpieczeństwem użytkowników i systemów.

Cyfrowe pieniądze w w społeczeńśtwie 5.0

Po 10 latach od zaistnienia walut cyfrowych na czele z bitcoinem świat zebrał sporo doświadczeń i argumentów zarówno na rzecz ich aprobaty, jak i negacji. Ich rozwój jest jednak  nieunikniony, a zatem warto przedyskutować m.in. takie kwestie jak

 • Libra – pieniądz czy humbug?
 • obecne i spodziewane regulacje dot. walut cyfrowych
 • waluty cyfrowe pieniądzem przemysłu 4.0

Reg Tech - wyzwania, szanse, problemy

Wdrożona regulacja PSD2 zmieniła w 2019r. w sposób zasadniczy układ sił w świecie instytucji finansowych. Na tym tle warto

 • ocenić aktualny stan jej wdrożenia
 • oszacować przyszłość układu sił pomiędzy fintechami a bankami
 • prognozować dalsze zmiany proklienckie przy jednoczesnym warunku zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych użytkowników i dokonywanych przez nich transakcji finansowych 
 • dyskutować o granicach regulacji jako czynniku ograniczającym innowacyjność.

Współpraca nauka-biznes-FinTech a rowzój technologii płatnosci i cyfrowych finansów

Za  zmianami technologii i modeli biznesowych zaistniałymi w Polsce w minionych 30 latach w sektorze finansowym i płatniczym stoją konkretni ludzie – ich twórcy i realizatorzy, w większości wykształceni w krajowych uczelniach technicznych i ekonomicznych. Twórcami nowych rozwiązań w kolejnej dekadzie będą najlepsi obecni i przyszli studenci tych uczelni. W gronie fachowców – naukowców i dydaktyków – trzeba poszukiwać odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

 • jakie kompetencje twarde i miękkie powinni mieć najbardziej twórczy pracownicy sektora finansowego w dobie przemysłu 4.0 i społeczeństwa 5.0
 • jak już teraz kształcić tego rodzaju kadry.