Współpraca organizacji przedsiębiorstw na rzecz budowy strategii cyfryzacji

Decyzja UE 2022/2481 ustanawiła reguły, cele, sposób tworzenia, ramy prawne i finansowe realizacji programu cyfryzacji gospodarki UE do roku 2030 (Digital Decade Policy Programme 2030 – DDPP). Powstała ona we współpracy z organizacjami biznesu i daje im wiele możliwości wpływania na kształt i cele szczegółowe strategii cyfryzacji. Wielkość budżetu przeznaczonego na realizację DDPP to wielka szansa na podniesienie innowacyjności, produktywności i bezpieczeństwa gospodarki. Środowisko przedsiębiorców szczególną wagę przykłada do podniesienia poziomu integracji jednolitego rynku UE poprzez zacieśnienie bezpośredniej współpracy przedsiębiorstw. Kształt Decyzji wskazuje, że firmy UE uważają, że wspólne, transgraniczne projekty, to droga do budowy klastrów przemysłowych łączących przedsiębiorstwa UE w sieci koopetycji.

To wielkie wyzwanie dla organizacji przedsiębiorstw, a w szczególności dla organizacji przedsiębiorstw cyfrowych. Do dyskusji na ten temat zaprosiliśmy wielu prezesów organizacji przedsiębiorstw. Mamy przekonanie, że będzie to przyczynek do powstania strategii i programu cyfryzacji gospodarki, która zostanie w pełni zrealizowana.

Teresa Wierzbowska

Konfederacja Lewiatan

Stefan Kamiński

KIGEiT

Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji....

Piotr Mieczkowski

Digital Poland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii...

Michał Kanownik

ZIPSEE

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już...

Maciej Witucki

Konfederacja Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work...

Karol Skupień

KIKE

Prezes Zarządu, KIKE

Jerzy Straszewski

PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z...

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich...