11
Forum Gospodarcze
TIME
Hotel Hilton, Warszawa

PODSUMOWANIE FORUM

11 Forum Gospodarcze TIME za nami. Przez dwa dni ponad 700 uczestników, w tym liderzy rynku ICT, ministrowie, przedstawiciele izb gospodarczych, instytucji naukowych, badawczych, jak i kadry zarządzającej największych firm branży ICT debatowało na temat warunków oraz koniecznych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Wszyscy są zgodni, że postęp techniczny i technologiczny wymaga przyspieszenia ujednolicania prawa gospodarczego istotnego dla harmonijnej cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego. Szczególnie znaczenie w tym procesie ma włączenie w rozwój przemysłu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw, które ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.

Bez sieci 5G trudno mówić o przyspieszeniu rozwoju nowych technologii cyfrowych, a więc również przemysłu 4.0, przemysłowego internetu rzeczy (IoT) czy technologii Smart City itd. Jak podkreślił Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji „Nie będzie Przemysłu 4.0 jeśli nie będzie sieci 5G. Współpraca w tym obszarze jest niezbędna. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania  i na wygaszanie źródeł konfliktów interesów. Cieszymy się, że po raz kolejny udaje się nam zorganizować Forum w tak szerokim gronie przedsiębiorstw, zrzeszeń i organizacji przemysłu ICT w Polsce. Ustalając wspólnie plan działania możemy następnie zwrócić się do władzy ustawodawczej i wykonawczej przedstawiając konkretne  propozycje oraz rozwiązania z naszej strony”. 

”więcej”

W tym kontekście zupełnie nowego znaczenia nabiera potrzeba ustanowienia programu budowy odpowiednio gęstej europejskiej sieci światłowodowej, będącej fundamentem sieci 5G. Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji podczas otwarcia 11 Forum Gospodarczego TIME zadeklarował, że trwają prace nad rozwiązaniami, które pozwolą szybko i sprawnie wdrożyć sieć 5G w Polsce.

Analiza modeli biznesowych budowy i funkcjonowania sieci światłowodowych powinna być punktem wyjścia do reform, które pozwolą na uruchomienie niezbędnych środków inwestycyjnych. Weryfikacji wymagają wszystkie aspekty budowy i współużytkowania powszechnej sieci światłowodowej. Reorganizacja tego rynku, poczynając od prawa budowlanego, poprzez ekosystem prawny określający prawa i obowiązki wszystkich uczestników rynku, a kończąc na analizie końcowych beneficjentów, to warunki konieczne utrzymania krajów UE w awangardzie przemian technologicznych.

Z kolei Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii podczas drugiego dnia Forum TIME zapowiedziała utworzenie Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w szybkim tempie przejść transformację cyfrową. Platforma ma budować dobre partnerstwo publiczno-prywatne, będzie integratorem oraz inicjatorem działań na rzecz transformacji przemysłu. Dla jej powołania uchwalono specjalną ustawę, która wejdzie w życie 9 marca br.

Ważnym wydarzeniem 11 Forum Gospodarczego TIME było również podpisanie Porozumienia na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii oraz promocji Polski, jako centrum światowych cyfrowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week (Cyfrowy Tydzień). Porozumienie podpisali: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Fundacja Digital Poland oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.  Tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w życiu oraz biznesie, jak również społeczeństwo posiadające odpowiednie kompetencje cyfrowe to dzisiaj kluczowe elementy innowacyjnej gospodarki. To one stanowią o konkurencyjności państwa na arenie międzynarodowej.

Dyskusje prowadzone w gronie przedsiębiorców przemysłu cyfrowego prowadzą do następujących wniosków:

 • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez komercjalizację oprogramowania bazującego na osiągnięciach sztucznej inteligencji i robotyki, co ogólniej można określić jako wejście w epokę technologii „myślenia”,
 • cyfrowa transformacja w produkcji i w obszarze B2B otwiera olbrzymi potencjał dla budowy globalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw europejskich, wytwarzających sprzęt umożliwiający cyfryzację i budowę IoT,
 • usieciowienie i oprogramowanie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu pogłębianiu i upowszechnianiu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
 • wzrost znaczenia powiązań sieciowych powoduje, że regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego,
 • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
 • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia, wymagające innowacyjnych polityk europejskich.

”mniej”

Nagrody 11 Forum Gospodarczego TIME

Ambasadora ICT w obszarze nauki i edukacji

Polska Firma ROKU ICT

Wyróżnienie

Międzynarodowa Firma Roku ICT

Wyróżnienie

Porozumienie

Podpisanie porozumienia na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii oraz promocji Polski, jako centrum światowych cyfrowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week (Cyfrowy Tydzień). Porozumienie podpisali: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Fundacja Digital Poland oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Program

 • 08:00-16:00
  Rejestracja uczestników
 • 09:00-09:40
  Oficjalne otwarcie 11 Forum Gospodarczego TIME
 • 10:00-10:20
  Prezentacja programowa 11 Forum Gospodarczego TIME
 • 11:05-11:20
  Przerwa kawowa
 • 11:20-12:30
  SESJA I – Transformacja cyfrowa jako element strategii nowoczesnej firmy
 • 12:30-13:50
  SESJA II – Gospodarka widmem i planowanie obszarowe 5G
 • 14:00-15:00
  Lunch
 • 13:50-14:55
  SESSION III – Optymalizacja budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G
 • 15:30-16:45
  SESJA IV – Sztuczna inteligencja w przemyśle – szanse i wyzwania
 • 19:00-23:00
  Wielka Gala FGTIME
 • 08:00-16:00
  Rejestracja uczestników
 • 11:00-12:15
  SESJA I – Jak zbudować sieć światłowodowa w kontekście wyzwań związanych z łącznością i 5G
 • 10:30-10:45
  Przerwa kawowa
 • 12:15-13:55
  SESJA II – Europejska gospodarka danymi oraz platformy danych B2B
 • 13:55-14:45
  Lunch
 • 14:45-15:45
  SESJA III – Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • 15:45-17:00
  SESJA IV – MŚP w przemyśle 4.0 – Jak udostępnić umiejętności i technologie dla wszystkich?
 • 10:45-13:35
  Warsztaty NCBR
 • 10:45-13:35
  Diginno Innovation Session – sesja w ramach FG Time, dzień drugi

Informacje

Hotel

Dojazd

Aplikacja

Dodaj do Outlook

Program

Rejestracja

ROBOTY NA FGTIME

Robot_01

Robotyzacja jest jednym z najważniejszych trendów w Przemyśle 4.0. 

Podczas Forum zaprezentujemy praktyczne aplikacje, możliwości zastosowania robotów na linii produkcyjnej. Dane IFR pokazują, że robotyzacja przemysłu postępuje coraz szybciej. Sprzedaż robotów przemysłowych w 2017 była o 30% wyższa niż rok wcześniej. Coraz bardziej widoczny jest segment robotów współpracujących, wskazywany przez IFR jako jeden z najważniejszych trendów na najbliższe lata.

Robot_03

11

Edycja

6000

Uczestników

300

Prelegentów

82

Partnerów

420

Firm

1

Miejsce

Znamienici prowadzący, wyjątkowi goście

  Neils Kalnins

  Development Director

  • JSC Electronical Communications

   Bartosz Lech

   Członek Zarządu

   • Globema

    Arkadiusz Wójcik

    VP, Head of IT & Mobile

    • Samsung Electronics Polska

     Marek Bąkowski

     Pełnomocnik Prezesa

     • PIIT

      Paweł Pisarczyk

      Prezes Zarządu

      • Atende Software

       Borys Stokalski

       Prezes Zarządu

       • PIIT

        Roman Młodkowski

        Wice-Prezes Zarządu

        • New Story

         Jacek Łukaszewski

         Prezes Zarządu

         • Schneider Electric

          Oliver Blank

          Członek Zarządu

          • Biuro Europejskie ZVEI

           Andrzej Dulka

           Prezes Zarządu

           • Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

            Nikodem Bończa Tomaszewski

            Prezes Zarządu

            • EXATEL

             Marek Zagórski

             • Minister Cyfryzacji Polski

              Jerzy Straszewski

              Prezes

              • PIKE

               Krzysztof Przybył

               Prezes Zarządu

               • Teraz Polska

                Stefan Kamiński

                Prezes Zarządu

                • KIGEiT

                 Dr Jarosław Tworóg

                 Wiceprezes Zarządu

                 • KIGEiT

                  Wojciech Pytel

                  Członek Rady Nadzorczej

                  • Polkomtel

                   Mec. Andrzej Abramczuk

                   Członek Zarządu ds. Regulacji i Strategii

                   • Netia

                    Cecylia Bonefeld-Dahl

                    Prezes Zarządu

                    • Digital Europe

                     Marek Zagórski

                     Minister Cyfryzacji

                     • Ministerstwo Cyfryzacji

                      Jadwiga Emilewicz

                      Minister

                      • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

                       Jean-François Fallacher

                       Prezes

                       • Orange Polska

                        Piotr Mieczkowski

                        Dyrektor Wykonawczy

                        • Digital Poland

                         Martin Mellor

                         Country Manager

                         • Ericsson

                          Marcin Cichy

                          Prezes

                          • UKE

                          HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE

                          Grzybowska 63
                          00-844 Warszawa
                          tel. +48 22 356 55 54
                          e-mail: reservationswarsaw@hilton.com

                          Patronat Honorowy

                          Partnerzy Strategiczni

                          Partnerzy

                          Współpraca

                          Patronat Medialny