11
Forum Gospodarcze
TIME
Hotel Hilton, Warszawa

SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0

Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

X-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G i przemysłu 4.0.

więcej

Podsumowanie 10 FGTIME

Video

Fotorelacja Forum

Program

 • 08:00-16:00
  Rejestracja uczestników
 • 08:50-09:00
  Oficjalne otwarcie 11 Forum Gospodarczego TIME
 • 10:35-10:55
  Prezentacja programowa 11 Forum Gospodarczego TIME
 • 10:55-11:10
  Przerwa kawowa
 • 11:10-12:30
  SESJA I – Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
 • 12:30-14:00
  SESJA II Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego
 • 14:00-15:00
  Lunch
 • 15:00-16:40
  SESJA III Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G
 • 16:40-18:00
  Sesja IV Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów
 • 19:30-23:00
  Wielka Gala FGTIME
 • 08:00-16:00
  Rejestracja uczestników
 • 10:45-12:25
  SESJA I Platformy Przemysłu 4.0
 • 10:30-10:45
  Przerwa kawowa
 • 12:25-13:40
  SESJA II – Cyfrowe Usługi Społeczne i Publiczne w sieciach 5G
 • 13:35-14:35
  Lunch
 • 14:30-15:30
  SESJA III System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0
 • 15:30-17:00
  SESJA IV Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.)

11

Edycja

6000

Uczestników

300

Prelegentów

82

Partnerów

420

Firm

1

Miejsce

Znamienici prowadzący, wyjątkowi goście

  Dr Andrzej Dulka

  Prezes Zarządu

  • Alcatel-Lucent Polska, Nokia

   Stefan Kamiński

   Prezes Zarządu

   • KIGEiT

    Dr Jarosław Tworóg

    Wiceprezes Zarządu

    • KIGEiT

     Dr Jacek Niewęgłowski

     Członek Zarządu

     • P4

      Wojciech Pytel

      Członek Rady Nadzorczej

      • Polkomtel

       Dr Wojciech Kamieniecki

       Dyrektor

       • NASK

        Mec. Andrzej Abramczuk

        Członek Zarządu ds. Regulacji i Strategii

        • Netia

         Cecylia Bonefeld-Dahl

         Prezes Zarządu

         • Digital Europe

          Marek Zagórski

          Sekretarza Stanu

          • Ministerstwo Cyfryzacji

           Albert Borowski

           Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa,

           • Comp

            Magdalena Dziewguć

            Territory Manager

            • Google Cloud

             Michał Boni

             • Europoseł

              Jadwiga Emilewicz

              Minister

              • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

               Jean-François Fallacher

               Prezes

               • Orange Polska

                Andrzej Rogowski

                Prezes Zarządu

                • Multimedia

                Piotr Muszyński

                Ekspert Rynku Telekomunikacyjnego

                 Dr Chaesub LEE

                 Dyrektor

                 • ITU

                  Piotr Mieczkowski

                  Dyrektor Wykonawczy

                  • Digital Poland

                   Dr hab. Roman Szwed

                   Prezes Zarządu

                   • Atende

                    Martin Mellor

                    Country Manager

                    • Ericsson

                     Marcin Cichy

                     Prezes

                     • UKE

                      Łukasz Grass

                      Redaktor Naczelny

                      • Business Insider Polska

                      HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE

                      Grzybowska 63
                      00-844 Warszawa
                      tel. +48 22 356 55 54
                      e-mail: reservationswarsaw@hilton.com