11
Forum Gospodarcze
TIME
Hotel Hilton, Warszawa

SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0

Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

X-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G i przemysłu 4.0.

więcej

Podsumowanie 10 FGTIME

Video

Fotorelacja Forum

Program

 • 08:00-16:00
  Rejestracja uczestników
 • 08:50-09:00
  Oficjalne otwarcie 11 Forum Gospodarczego TIME
 • 10:35-10:55
  Prezentacja programowa 11 Forum Gospodarczego TIME
 • 10:55-11:10
  Przerwa kawowa
 • 11:10-12:30
  SESJA I – Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
 • 12:30-14:00
  SESJA II Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego
 • 14:00-15:00
  Lunch
 • 15:00-16:40
  SESJA III Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G
 • 16:40-18:00
  Sesja IV Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów
 • 19:30-23:00
  Wielka Gala FGTIME
 • 08:00-16:00
  Rejestracja uczestników
 • 10:45-12:25
  SESJA I Platformy Przemysłu 4.0
 • 10:30-10:45
  Przerwa kawowa
 • 12:25-13:40
  SESJA II – Cyfrowe Usługi Społeczne i Publiczne w sieciach 5G
 • 13:35-14:35
  Lunch
 • 14:30-15:30
  SESJA III System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0
 • 15:30-17:00
  SESJA IV Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.)

11

Edycja

6000

Uczestników

300

Prelegentów

82

Partnerów

420

Firm

1

Miejsce

Znamienici prowadzący, wyjątkowi goście

  Dr Andrzej Dulka

  Prezes Zarządu

  • Alcatel-Lucent Polska, Nokia

   Stefan Kamiński

   Prezes Zarządu

   • KIGEiT

    Dr Jarosław Tworóg

    Wiceprezes Zarządu

    • KIGEiT

     Wojciech Pytel

     Członek Rady Nadzorczej

     • Polkomtel

      Dr Wojciech Kamieniecki

      Dyrektor

      • NASK

       Mec. Andrzej Abramczuk

       Członek Zarządu ds. Regulacji i Strategii

       • Netia

        Cecylia Bonefeld-Dahl

        Prezes Zarządu

        • Digital Europe

         Marek Zagórski

         Sekretarza Stanu

         • Ministerstwo Cyfryzacji

          Albert Borowski

          Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa,

          • Comp

           Magdalena Dziewguć

           Territory Manager

           • Google Cloud

            Michał Boni

            • Europoseł

             Jadwiga Emilewicz

             Minister

             • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

              Jean-François Fallacher

              Prezes

              • Orange Polska

               Andrzej Rogowski

               Prezes Zarządu

               • Multimedia

               Piotr Muszyński

               Ekspert Rynku Telekomunikacyjnego

                Dr Chaesub LEE

                Dyrektor

                • ITU

                 Piotr Mieczkowski

                 Dyrektor Wykonawczy

                 • Digital Poland

                  Dr hab. Roman Szwed

                  Prezes Zarządu

                  • Atende

                   Martin Mellor

                   Country Manager

                   • Ericsson

                    Marcin Cichy

                    Prezes

                    • UKE

                     Łukasz Grass

                     Redaktor Naczelny

                     • Business Insider Polska

                     HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE

                     Grzybowska 63
                     00-844 Warszawa
                     tel. +48 22 356 55 54
                     e-mail: reservationswarsaw@hilton.com