12
Forum Gospodarcze
TIME
Hotel Hilton, Warszawa

Między konkurencją a współpracą - nowy cyfrowy świat

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

W obecnej kadencji władz Unii Europejskiej opracowane zostaną kluczowe dyrektywy, które określą ramy prawne funkcjonowania gospodarki sieciowej. Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom gotowym do współpracy w ramach przemysłu 4.0, ale na przeszkodzie stoją regulacje dotyczące ochrony konkurencji. Działające w EU platformy I 4.0 zdefiniowały problemy i przygotowane są do dialogu wewnątrz swych krajów i z Komisją Europejską. Ich zadaniem jest opisanie i uzasadnienie koniecznych zmian. Konieczne jest otwarcie prawa na nowe modele biznesowe. Technika cyfrowe pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali i możliwości lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji. 

Nominowani do Nagród

Innowacje i Rozwój w Sektorze ICT

Innowacje i Rozwój w Sektorze Finansowym

Wydarzenie Roku Promujące Innowację i Współpracę

Wydarzenie Roku w Sektorze ICT

Ambasador ICT

12

Edycja

6800

Uczestników

320

Prelegentów

92

Partnerów

500

Firm

1

Miejsce

Znamienici prowadzący, wyjątkowi goście

Małgorzata Bieniaszewska

MB-Pneumatyka

Małgorzata Bieniaszewska jest właścicielką 100 proc. udziałów w MB-Pneumatyka sp. z o. o. Z wykształcenia filolog angielski i psycholog, przedsiębiorca z wyboru. Ukończyła także EMBA na Aalto University. Studiując, równolegle tworzyła inżynieryjną firmę MB Pneumatyka w Sulechowie. Z rodzinnego zakładu produkcyjnego przekształciła ją w prężne przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne sektora Automotive. Dziś złącza produkowane w Lubuskiem są używane w większości pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń w samochodach powyżej 3,5 tony na świecie. Prekursorka idei współpracy biznesu z nauką w regionie. Wierzy, że to Polska może kształtować innowacyjne rozwiązania w światowym przemyśle samochodowym, zamiast kopiować zagraniczne patenty. Przewodniczy Zespołowi ds. Małych i średnich przedsiębiorstw w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Firma Małgorzaty Bieniaszewskiej otrzymała Nagrodę Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Firma Rodzinna w edycji konkursu z 2018 r. oraz nominację do prestiżowej nagrody „Trailer Innovation 2019” na targach IAA Commercial Vehicles w Hanowerze w kategorii Komponenty. Właścicielka MB Pneumatyka otrzymała wyróżnienie X edycji konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukces Pisany Szminką oraz nagrodę Kongresu Firm Rodzinnych Forbes – Rodzinny Akcelerator Rozwoju 2019.  

Małgorzata Bieniaszewska

MB-Pneumatyka

Małgorzata Bieniaszewska jest właścicielką 100 proc. udziałów w MB-Pneumatyka sp. z o. o. Z wykształcenia filolog angielski i psycholog, przedsiębiorca z wyboru. Ukończyła także EMBA na Aalto University. Studiując, równolegle tworzyła inżynieryjną firmę MB Pneumatyka w Sulechowie. Z rodzinnego zakładu produkcyjnego przekształciła ją w prężne przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne sektora Automotive. Dziś złącza produkowane w Lubuskiem są...

Michał Jaworski

Microsoft

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985). Jeśli wrócił z podróży to znaczy, że już planuje następną. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mijaworski/

Michał Jaworski

Microsoft

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej,...

Michał Kleiber

ECCOMAS

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber jest wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO oraz profesorem w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, przewodniczącym ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences), naczelnym redaktorem czasopisma naukowego Archives of Computational Methods in Engineering (wydawnictwo Springer). W przeszłości był między innymi Ministrem Nauki i Informatyzacji, Prezesem Polskiej Akademii Nauk, ambasadorem do spraw nowej narracji europejskiej przy Komisji Europejskiej. Jego specjalizacje obejmują:
– modelowanie matematyczne i wielkoskalowe symulacje komputerowe złożonych problemów;
– wdrażanie polityki innowacyjności.

Michał Kleiber

ECCOMAS

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber jest wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO oraz profesorem w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, przewodniczącym ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences), naczelnym redaktorem czasopisma naukowego Archives of Computational Methods in...

Gunther Grathwohl

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii

Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Międzynarodowej Polityki Cyfrowej, Federalne ministerstwo Gospodarki i Energii
Gunther Grathwohl jest odpowiedzialny za międzynarodowe Dialogi Cyfrowe i Forum Zarządzania Internetem, które miało miejsce w listopadzie 2019 r. w Berlinie. Obecnie zajmuje się również ustanowieniem kilku dwustronnych dialogów cyfrowych między Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Energii rządu niemieckiego oraz partnerskimi ministerstwami w wybranych krajach na całym świecie. Wcześniej działał w ramach cyfrowego ministerialnego procesu G20, podczas niemieckiej prezydencji oraz podczas pierwszego spotkania ministrów G20, odpowiedzialnych za gospodarkę cyfrową, w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Düsseldorfie.
W latach 2012-2016 pracował w Stałym Przedstawicielstwie Niemiec przy UE w Brukseli jako Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarczego. W tym okresie był odpowiedzialny za wszystkie akty prawne negocjowane przez Grupę Roboczą Rady ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego, takie jak Europejskie przepisy dotyczące neutralności sieci, zniesienia ogólnoeuropejskich taryf roamingowych lub Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. W latach 2006-2012 pracował w niemieckim Ministerstwie Gospodarki i Technologii, w dziale europejskiej polityki ICT, zajmując się m.in. wraz z polityką dostępu szerokopasmowego, przeglądem ram prawnych komunikacji elektronicznej lub Europejskiej Agendy Cyfrowej. Gunther Grathwohl jest doktorem z zakresu gospodarki międzynarodowej i studiował ekonomię w Trewirze, Sewilli i Bambergu. Podczas studiów doktoranckich (2000-2006) pracował jako adiunkt na Uniwersytecie w Bambergu w zakresie gospodarki międzynarodowej i makroekonomii.

Gunther Grathwohl

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii

Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Międzynarodowej Polityki Cyfrowej, Federalne ministerstwo Gospodarki i Energii Gunther Grathwohl jest odpowiedzialny za międzynarodowe Dialogi Cyfrowe i Forum Zarządzania Internetem, które miało miejsce w listopadzie 2019 r. w Berlinie. Obecnie zajmuje się również ustanowieniem kilku dwustronnych dialogów cyfrowych między Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Energii rządu niemieckiego oraz partnerskimi ministerstwami w wybranych...

Erzsébet Fitori

FTTH Council Europe

Erzsébet Fitori dołączyła do FTTH Council Europe jako Dyrektor Generalny 1 września 2016 r.
Erzsébet Fitori wnosi na to stanowisko ponad 10 lat doświadczenia w sprawach regulacyjnych i polityce publicznej, w tym cztery lata na stanowisku Dyrektora w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA), stowarzyszeniu handlowym reprezentującym ponad 100 prokonkurencyjnych operatorów w całej Europie. W ciągu tych lat nadzorowała działalność ECTA w zakresie polityki publicznej, regulacji i PR, a także była odpowiedzialna za współpracę stowarzyszenia z instytucjami UE, krajowymi organami regulacyjnymi i rządami.
Przed dołączeniem do ECTA jako Kierownik ds. Regulacyjnych w lutym 2008 r., była Szefem ds. regulacyjnych w Telenor Hungary w Budapeszcie. W swojej wczesnej karierze była adiunktem na Wydziale Prawa europejskiego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech.

Erzsébet Fitori

FTTH Council Europe

Erzsébet Fitori dołączyła do FTTH Council Europe jako Dyrektor Generalny 1 września 2016 r. Erzsébet Fitori wnosi na to stanowisko ponad 10 lat doświadczenia w sprawach regulacyjnych i polityce publicznej, w tym cztery lata na stanowisku Dyrektora w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA), stowarzyszeniu handlowym reprezentującym ponad 100 prokonkurencyjnych operatorów w całej...

Dominique Lazanski

Dominique Lazanski jest londyńską konsultantką ds. polityki i strategii cyfrowej oraz Dyrektorem własnej firmy, Last Press Label. Obecnie jest konsultantem w brytyjskim Departamencie Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu oraz firm związanych z telefonią komórkową. Poprzednio była Dyrektorem ds. polityki Publicznej i Relacji Instytucjonalnych w GSMA i pracowała nad polityką bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzaniu Internetem, włączając w to koordynację z ONZ, OECD, WTO i innymi podmiotami. W kwietniu 2014 r. zasiadała w wielostronnym komitecie wykonawczym ds. NetMundial i do 2018 r. działała przez 3 lata w wielostronnej grupie doradczej Forum Zarządzania Internetem. Pod koniec 2019 r. artykuł „Zarządzanie w tworzeniu międzynarodowych standardów technicznych: model trójstronny” został opublikowany w Chatham House Cyber Journal.
Dominique Lazanski była członkiem Brytyjskiej Grupy Użytkowników Otwartych Danych w Gabinecie w latach 2012-2014 oraz Rady ds. Przejrzystości Podatkowej w Urzędzie Skarbowym i Celnym Jej Królewskiej Mości w 2013 r. Uczestniczy w Wielostronnej Grupie doradczej ds. Zarządzania Internetem w Wielkiej Brytanii. Pracowała nad pierwszą Konferencją Cyberprzestrzeni z Brytyjskim Biurem Spraw Zagranicznych i ICC w Londynie dla zabezpieczenia uczestnictwa biznesu w konferencji. W 2015 r. była Ekspertem ONZ ds. Dostępu i Łączności.
Dominique Lazanski rozpoczęła karierę od stanowisk w Yahoo, eBay i Apple, gdzie pomogła otworzyć pierwsze sklepy iTunes w USA. W 2005 r. przeprowadziła się do Londynu, aby ukończyć studia magisterskie z zarządzania systemami informatycznymi w London School of Economics. Od tego czasu pracuje w polityce, z czego trzy lata spędziła w TaxPayers’ Alliance, pracując nad polityką cyfrową.
Dominique posiada tytuł licencjata na Uniwersytecie Cornell, drugi stopień magistra na Uniwersytecie w Bath i obecnie pracuje nad doktoratem. Jest amatorką-biatlonistką, interesuje się japońskim haftem, podróżami, wędrówkami i narciarstwem biegowym.

Dominique Lazanski

Dominique Lazanski jest londyńską konsultantką ds. polityki i strategii cyfrowej oraz Dyrektorem własnej firmy, Last Press Label. Obecnie jest konsultantem w brytyjskim Departamencie Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu oraz firm związanych z telefonią komórkową. Poprzednio była Dyrektorem ds. polityki Publicznej i Relacji Instytucjonalnych w GSMA i pracowała nad polityką bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzaniu Internetem, włączając...

Teresa Wierzbowska

Sygnał

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał zrzeszającego nadawców i operatorów telewizyjnych wokół zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. Doradca Zarządu ds. Public Affairs w Cyfrowym Polsacie. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, gdzie jest odpowiedzialna za obszar mediów, treści cyfrowych i własności intelektualnej. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Teresa Wierzbowska

Sygnał

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał zrzeszającego nadawców i operatorów telewizyjnych wokół zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. Doradca Zarządu ds. Public Affairs w Cyfrowym Polsacie. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, gdzie jest odpowiedzialna za obszar mediów, treści cyfrowych i własności intelektualnej. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Krzysztof Silicki

NASK

Zastępca Dyrektora NASK,
Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową w NASKu rozpoczął w 1992r. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowacyjnych projektów bezpieczeństwa. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W MC kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach i inicjatywach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Krzysztof Silicki

NASK

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową w NASKu rozpoczął w 1992r. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W...

Krzysztof Chełpiński

KIGEiT

Krzysztof Chełpiński posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Od kilkunastu lat przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesowego i wykorzystania rozwiązań w chmurze obliczeniowej do podnoszenia efektywności Małych i Średnich firm. Aktywnie promuje transformację cyfrową biznesu.
Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Chełpiński

KIGEiT

Krzysztof Chełpiński posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Od kilkunastu lat przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesowego i wykorzystania rozwiązań w chmurze obliczeniowej do podnoszenia efektywności Małych i Średnich firm. Aktywnie promuje transformację cyfrową biznesu. Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent...

Lidia Stępińska-Ustasiak

UKE

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca Grupy ds. Inicjatyw Budowania Kompetencji Cyfrowych (GCBI) ITU
Jest odpowiedzialna za dział organizacji międzynarodowych oraz dział współpracy społecznej i gospodarczej, odpowiadający za rozwój współpracy w relacjach regulatora z przedsiębiorcami w tym MSP, izbami branżowymi, jednostkami administracji publicznej i instytucjami akademickimi. W 2019 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu Sterującego Centrów Doskonałości Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) – sieci partnerów specjalizujących się w telekomunikacji i szkoleniach. W 2018 została nominowana przez kraje członkowskie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) jako reprezentant regionu w Grupie ds. Inicjatyw Budowania Kompetencji Cyfrowych (GCBI) przy ITU, doradzającym dyrektorowi Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU, a w kolejnym roku wybrana na przewodniczącą.
Przedstawicielka Polski w czasie międzynarodowych konferencji takich jak World Telecommunications Development Conference WTDC-17, ITU Plenipotentiary Conference PP-18, Global Symposium of Regulators GSR-18 and WSIS Forum 2017-2020. Odpowiedzialna za organizację wydarzeń w partnerstwie z ITU, mających na celu wzmocnienie współpracy w ramach Inicjatyw Regionalnych ITU.
Jest socjologiem (doktor socjologii od 2017), skupiającym się na społecznych skutkach rozwoju technologii, kompetencjach cyfrowych i wpływie ICT na budowanie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego. Ma również dyplom magistra nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplom magistra w tym zakresie nadany przez Lancaster University. Ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), spraw publicznych i komunikacji z ponad 15-letnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym oraz ICT, autorka publikacji, współautorka raportów, wykładowca i prelegentka

Lidia Stępińska-Ustasiak

UKE

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca Grupy ds. Inicjatyw Budowania Kompetencji Cyfrowych (GCBI) ITU Jest odpowiedzialna za dział organizacji międzynarodowych oraz dział współpracy społecznej i gospodarczej, odpowiadający za rozwój współpracy w relacjach regulatora z przedsiębiorcami w tym MSP, izbami branżowymi, jednostkami administracji publicznej i instytucjami akademickimi. W 2019 roku pełniła...

Marek Konopczyński

Uniwersytet Białostocki

Życiorys naukowy i zawodowy

Wykształcenie:

 • Profesor nauk społecznych2014
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -2007
 • Doktor nauk humanistycznych– Uniwersytet Warszawski1986
 • Magister pedagogiki specjalnej – Uniwersytet Jagielloński1982

Doświadczenie zawodowe:

* Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  

   Uniwersytetu w Białymstoku 2016-

* Profesor zwyczajny Uniwersytet w Białymstoku

 • Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie: 2010 -2016
 • Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie: 2004-2010
 • Profesor nzw. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach: 2007- 2009
 • Docent i wicedyrektor w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej: 2007-2010
 • Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie: 2000-2004
 • Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera i Ministra Gospodarki: 1998-2000
 • Krajowy Koordynator Programu Rządowego „Przeciw Przemocy. Wyrównać Szanse” (Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny IUNDP): 1998
 • Dyrektor Departamentu Opieki, Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej 1992-1995
 • Sekretarz Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1995-2001
 • Kierownik Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej
  w Warszawie: 1988-1992
 • Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: 1987- 1994
 • Asystent w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach: 1983-1986
 • Pedagog w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kamiennej: 1981 -1983

Działalność Społeczna w obszarze nauki i praktyki:

 • Wiceprzewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym powołany przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej od września 2015-
 • Członek Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej-2014
 • Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka 2014-2018
 • Członek Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich- 2016-
 • Członek Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego – kadencja 2013-2017 i 2018- 2021
 • Członek Rady Polityki Penitencjarnej -2009-
 • Członek Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów- od 1992-2015
 • Przewodniczący Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów: 2009-2015
 • Członek Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów: od 2015
 • Prezes AZS Warszawa od 2005-
 • Prezes Zarządu Głównego AZS 1999-2001
 • Sekretarz Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1995-2001
 • Prezes Fundacji „Dom Polski w Wilnie” 2001-2005
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej miesięcznika „Policja 997” -2014-
 • Członek Rady Naukowej Czasopism Policyjnych w Polsce – 2016
 • Członek Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”- 2014
 • Redaktor Naczelny Półrocznika „Resocjalizacja Polska” – 2012-
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja” Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk: kadencja 2015-2019, Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – kadencja 2011-2014, 2015-2018, 2019-2023
 • Wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk- 2011-

         Autor 7 monografii naukowych, redaktor naukowy 12 książek, autor 17 rozdziałów w książkach pod redakcją lub pozycjach wydawniczych innych autorów oraz autor ponad 200 rozpraw i artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Marek Konopczyński

Uniwersytet Białostocki

Życiorys naukowy i zawodowy Wykształcenie: Profesor nauk społecznych –2014 Doktor habilitowany nauk humanistycznych- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -2007 Doktor nauk humanistycznych– Uniwersytet Warszawski– 1986 Magister pedagogiki specjalnej – Uniwersytet Jagielloński– 1982 Doświadczenie zawodowe: * Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii      Uniwersytetu w Białymstoku 2016- * Profesor zwyczajny Uniwersytet...

ANNA MAJ

PwC

FinTech Leader PwC

Odpowiada za budowanie strategii oraz tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami FinTech, w szczególności w ramach projektów Open Banking, Płatności oraz Conversational AI. Łączy podejście strategiczne z doświadczeniem operacyjnym we wdrażaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań finansowych.

20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze usług płatniczych i bankowych (m.in. Citigroup, T-Mobile, mBank). Wprowadziła na rynek jedną z pierwszych bramek płatniczych online, jak również portfel cyfrowy w regionie oraz pierwszą aplikację bankowości mobilnej w Polsce. Brała udział w tworzeniu międzyoperatorskich projektów płatności mobilnych. Zarządzała także agentem rozliczeniowym PayTel.

Wyróżniona w światowym rankingu “Top 25 Women Leaders in Financial Technology of 2019” (The Financial Technology Report) oraz “Top 100 Women in FinTech List” (Lattice80). Ekspertka Europejskiej Rady Innowacji (EU EIC/EASME) w programie „SME Accelerator” finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne.

Występuje na międzynarodowych konferencjach. Wykłada autorski moduł fintech na studiach MBA Finance & Technology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka książki „The PayTech Book” oraz „The AI Book”.

ANNA MAJ

PwC

FinTech Leader PwC Odpowiada za budowanie strategii oraz tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami FinTech, w szczególności w ramach projektów Open Banking, Płatności oraz Conversational AI. Łączy podejście strategiczne z doświadczeniem operacyjnym we wdrażaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań finansowych. 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze usług płatniczych i bankowych (m.in. Citigroup, T-Mobile, mBank). Wprowadziła...

Piotr Baranowski

Arthur D. Little

Partner Zarządzający, Arthur D. Little Poland

– Ponad 25 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej i TMT, zarówno jako doradca, jak i po stronie korporacyjnej
– Doświadczenie w realizacji projektów strategicznych i operacyjnych
– Zarządzał dużymi projektami w obszarze transformacji modeli biznesowych u największych graczy na rynku
– Pracował dla wielu inwestorów finansowych i branżowych, wspierając ich w czasie licznych transakcji na rynku fuzji i przejęć

Piotr Baranowski

Arthur D. Little

Partner Zarządzający, Arthur D. Little Poland – Ponad 25 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej i TMT, zarówno jako doradca, jak i po stronie korporacyjnej – Doświadczenie w realizacji projektów strategicznych i operacyjnych – Zarządzał dużymi projektami w obszarze transformacji modeli biznesowych u największych graczy na rynku – Pracował dla wielu inwestorów finansowych i branżowych, wspierając...

Remigiusz Wiśniewski

Willow Consulting

Remigiusz Wiśniewski, ekspert w zakresie cyfrowej transformacji, IoT, Smart City, robotyzacji i sztucznej inteligencji. Lider podgrupy ds. Inteligetnych Miast w ramach Grupy Roboczej do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Remigiusz Wiśniewski jest niezależnym doradcą, świadczącym usługi profesjonalne instytucjom rządowym i przedsiębiorstwom z różnych sektorów gospodarki w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w budowie nowych modeli biznesowych, optymalizacji operacyjnej i w szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. Koncentruje się na robotyzacji, sztucznej inteligencji i wykorzystaniu technologii ICT w cyfryzacji agloremacji miejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zarówno doradczych jak i wdrożeniowych, z zakresu strategii technologicznej i biznesowej, integracji i architektury systemów czy optymalizacji procesów, dla dużych klientów z sektora publicznego, branży telekomunikacyjnej, energetycznej i przemysłowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

Remigiusz Wiśniewski

Willow Consulting

Remigiusz Wiśniewski, ekspert w zakresie cyfrowej transformacji, IoT, Smart City, robotyzacji i sztucznej inteligencji. Lider podgrupy ds. Inteligetnych Miast w ramach Grupy Roboczej do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji. Remigiusz Wiśniewski jest niezależnym doradcą, świadczącym usługi profesjonalne instytucjom rządowym i przedsiębiorstwom z różnych sektorów gospodarki w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w budowie...

Damian Kedziora

Hanken School of Economics

Damian Kedziora, doktor Inżynierii Przemysłowej i Zaradzania Uniwersytetu Technologicznego w Lappeenrancie, zawodowo zwiazany z cyfrowymi transformacjami w globalnych uslugach. Mieszka i pracuje w Helsinkach jako Postdoctoral Researcher na Hanken School of Economics oraz Solution Consultant w norweskiej firmie consultingowej (NORIAN), zajmujac sie badaniem, modelowaniem i wdrazaniem nowoczesnych rozwiazan technologicznych, t.j. robotic process automation (RPA), machine learning (ML), artificial intelligence (AI), optical character recognition (OCR) oraz natural language processing (NLP) uzywanego w chat/voice botach.

Damian Kedziora

Hanken School of Economics

Damian Kedziora, doktor Inżynierii Przemysłowej i Zaradzania Uniwersytetu Technologicznego w Lappeenrancie, zawodowo zwiazany z cyfrowymi transformacjami w globalnych uslugach. Mieszka i pracuje w Helsinkach jako Postdoctoral Researcher na Hanken School of Economics oraz Solution Consultant w norweskiej firmie consultingowej (NORIAN), zajmujac sie badaniem, modelowaniem i wdrazaniem nowoczesnych rozwiazan technologicznych, t.j. robotic process automation (RPA), machine...

Aleksander Poniewierski

EY

Aleksander Poniewierski jest globalnym liderem sektora IoT w EY, odpowiedzialnym za prowadzenie praktyki doradczej ukierunkowanej na rozwój strategii, projektowanie, wdrażanie, optymalizację procesów, innowacje w modelu biznesowym, bezpieczeństwo oraz ochronę dla globalnych Klientów w konsumenckiej jak i przemysłowej branży IoT. Jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Wcześniej Aleksander prowadził praktykę doradczą sektora IoT/OT dla regionu EMEIA. W trakcie swojej kariery zbudował praktykę doradczą IT w Polsce i CSE, gdzie prowadził liczne projekty IT i OT dla jednych z największych firm w regionie. Przed wstąpieniem do EY, Aleksander był odpowiedzialny za zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w firmach telekomunikacyjnych.

Aleksander ukończył Uniwersytet Śląski w 1997 z dyplomem magistra informatyki. Uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim. Ponadto brał udział w wielu programach podyplomowych, organizowanych przez Harvard Business School, Carnegie Mellon University i LMD University. 

Aleksander jest również członkiem Rady Doradczej centrum biznesu globalnego na Uniwersytecie w Texas, Dallas (UDT). Jest autorem wielu publikacji, a także uznanym prelegentem na licznych konferencjach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym Cyber i IoT/OT.

Autor książki „SPEED no limits in the digital era”

www.speednolimits.com

Aleksander Poniewierski

EY

Aleksander Poniewierski jest globalnym liderem sektora IoT w EY, odpowiedzialnym za prowadzenie praktyki doradczej ukierunkowanej na rozwój strategii, projektowanie, wdrażanie, optymalizację procesów, innowacje w modelu biznesowym, bezpieczeństwo oraz ochronę dla globalnych Klientów w konsumenckiej jak i przemysłowej branży IoT. Jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony infrastruktury krytycznej. Wcześniej Aleksander...

Paweł Wideł

Grupe PSA / Opel

Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech, Grupe PSA / Opel
Paweł Wideł jest zatrudniony w Groupe PSA / Opel w Warszawie na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech. Od roku 1991 był zatrudniony w General Motors, zajmował różne stanowiska w Polsce, Czechach i Rosji, w tym między innymi dyrektora sprzedaży zbiorowej w Polsce, brand managera Opel Astra w Klastrze Europy Środkowej i Wschodniej w Republice Czeskiej czy dyrektora sprzedaży i marketingu marek Cadillac, HUMMER i Saab w Federacji Rosyjskiej i krajach WNP. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Paweł Wideł, Director for Government Relations and Public Affairs in Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary, Groupe PSA / Opel

Paweł Wideł

Grupe PSA / Opel

Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech, Grupe PSA / Opel Paweł Wideł jest zatrudniony w Groupe PSA / Opel w Warszawie na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech. Od roku 1991 był zatrudniony w...

Artur Pruszko

Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.
Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).

Artur Pruszko

Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji. Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz...

Dieter Wegener

ZVEI

After graduation in Aeronautical and Aerospace Technology Dieter Wegener worked as scientist at
DLR in Cologne and after four years as consultant for McKinsey he joined Siemens in 1996 as Head
of Gasturbine Engineering at “Power Generation”.
During his career within Siemens he had different responsibilities in the Technology and Innovation
Management, e.g. CTO for Division “Industry Solutions”.
Today he is Head of External Cooperation at Siemens Corporate Technology. Additionally he has
several roles in external associations as ZVEI, DKE, Digital Europe.

Dieter Wegener

ZVEI

After graduation in Aeronautical and Aerospace Technology Dieter Wegener worked as scientist at DLR in Cologne and after four years as consultant for McKinsey he joined Siemens in 1996 as Head of Gasturbine Engineering at “Power Generation”. During his career within Siemens he had different responsibilities in the Technology and Innovation Management, e.g. CTO for...

Piotr Jaworski

Orange

Członek Zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim i na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow.

Od lat związany z branżą telekomunikacyjną. W Orange Polska (dawniej Telekomunikacji Polskiej) od 1991 uczestniczył w większości kluczowych programów związanych z modernizacją sieci i wdrażaniem nowych technologii. Był m.in. odpowiedzialny za procesy technicznego dostarczania i utrzymania usług dla klientów Orange Polska i operatorów alternatywnych, realizację inwestycji (w tym projektu VHBB-FTTH) oraz utrzymanie sieci aktywnej. Lider wielu projektów z zakresu budowania i poprawy doświadczeń klientów. Odpowiedzialny za powstanie największej sieci światłowodowej w Polsce obejmującej obecnie swoim zasięgiem ponad 4 miliony gospodarstw domowych i stale rozbudowywanej.

Członek Komitetu Operacyjnego Ekspertów Sieci Orange oraz Komisji ds. Etyki w Orange Polska. Przewodniczący Rady Nadzorczej TP Teltech.

Piotr Jaworski

Orange

Członek Zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim i na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Od lat związany z branżą telekomunikacyjną. W Orange Polska (dawniej Telekomunikacji Polskiej) od 1991 uczestniczył w większości kluczowych programów związanych z modernizacją sieci i wdrażaniem nowych technologii. Był m.in....

Jerzy Kalinowski

Ekspert Rynku

Jerzy obecnie zajmuje się przede wszystkim wsparciem innowacyjnych startupów w rozwoju biznesowym oraz pozyskaniu finansowania poza granicami Polski. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, wykorzystania cyfrowych technologii w gospodarce, innowacji i startupów. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować w blisko 20 krajach. Przez wiele lat był partnerem w dziale Management Consulting w międzynarodowej firmie doradczej KPMG i odpowiadał za doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji w Europie Wschodniej i Centralnej. Wcześniej zajmował kierownicze role (prezes zarządu, członek rad nadzorczych) w spółkach z branży nowoczesnych technologii. Był też założycielem i partnerem zarządzającym w jednym z pierwszych na polskim rynku funduszy venture capital inwestujących w cyfrowe startupy.

Jerzy jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (mgr inż. telekomunikacji i dr nauk technicznych), University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Engineering), oraz IMD w Lozannie (Management Development Program).

Jerzy Kalinowski

Ekspert Rynku

Jerzy obecnie zajmuje się przede wszystkim wsparciem innowacyjnych startupów w rozwoju biznesowym oraz pozyskaniu finansowania poza granicami Polski. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, wykorzystania cyfrowych technologii w gospodarce, innowacji i startupów. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować w blisko 20 krajach. Przez wiele lat był partnerem w dziale Management Consulting w międzynarodowej firmie...

Jakub Falkowski

Baker McKenzie

Jakub Falkowski jest adwokatem z wieloletnim doświadczaniem w prawie nowych technologii. Jakub wspiera klientów w ich cyfrowej transformacji. Zajmuję się prawem własności intelektualnej, regulacjami związanymi z płatnościami elektronicznymi, komercjalizacją nowych technologii, prawnymi aspektami sztucznej inteligencji, big daty oraz złożonymi zagadnieniami dotyczącymi monetyzacji danych. Brał udział w największych projektach outsourcingowych dotyczących wdrażania systemów IT (waterfall, agile) oraz projektach chmurowych. Jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking prawniczy Chambers Legal 2020 w kategorii Fintech oraz Legal 500 EMEA 2019 w TMT.

Jakub Falkowski

Baker McKenzie

Jakub Falkowski jest adwokatem z wieloletnim doświadczaniem w prawie nowych technologii. Jakub wspiera klientów w ich cyfrowej transformacji. Zajmuję się prawem własności intelektualnej, regulacjami związanymi z płatnościami elektronicznymi, komercjalizacją nowych technologii, prawnymi aspektami sztucznej inteligencji, big daty oraz złożonymi zagadnieniami dotyczącymi monetyzacji danych. Brał udział w największych projektach outsourcingowych dotyczących wdrażania systemów IT (waterfall, agile)...

Paweł Jakubik

Microsoft

Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze / Cloud based Digital Transformation Lead

Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka zarządu w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.

Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Paweł Jakubik

Microsoft

Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze / Cloud based Digital Transformation Lead Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka zarządu w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u...

Krzysztof Korus

DLK Legal

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Europie, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

Krzysztof Korus

DLK Legal

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał...

Ewa Kraińska

Allegro

Odpowiedzialna za rozwój usług finansowych dla użytkowników biznesowych Allegro. Jej główne obszary zainteresowań to wygodne sposoby finansowania zakupów e commerce na podstawie alternatywnych metod oceny ryzyka kredytowego. 

Związana z branżą finansową, głównie w obszarze innowacyjnych produktów kredytowych, w tym faktoringowych oraz doskonalenia procesowego. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ewa Kraińska

Allegro

Odpowiedzialna za rozwój usług finansowych dla użytkowników biznesowych Allegro. Jej główne obszary zainteresowań to wygodne sposoby finansowania zakupów e commerce na podstawie alternatywnych metod oceny ryzyka kredytowego.  Związana z branżą finansową, głównie w obszarze innowacyjnych produktów kredytowych, w tym faktoringowych oraz doskonalenia procesowego. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mariusz Kondraciuk

SIEMENS

Dyrektor Branży Smart Infrastructure, Siemens Sp. z o.o.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w specjalizacji Zarządzanie oraz Politechniki Warszawskiej w specjalizacji Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym Warszawa–Teren. Następnie współtworzył polski oddział firmy BTC i realizował jej pierwsze projekty w naszym kraju. Odpowiadał również w firmie Schroff za sprzedaż w Polsce oraz w regionie Europy Centralno-Wschodniej.

Z Siemens Sp. z o.o. związany jest od roku 2000. Aktualnie kieruje Branżą Smart Infrastructure, odpowiadając za kompleksowe rozwiązania dla dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej oraz technologie budynkowe uwzględniające poprawę efektywności energetycznej. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce.

Mariusz Kondraciuk

SIEMENS

Dyrektor Branży Smart Infrastructure, Siemens Sp. z o.o. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w specjalizacji Zarządzanie oraz Politechniki Warszawskiej w specjalizacji Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym Warszawa–Teren. Następnie współtworzył polski oddział firmy BTC i realizował jej pierwsze projekty w naszym kraju. Odpowiadał również w firmie Schroff za sprzedaż...

Martin Pioch

ZVEI

Martin Pioch work in the ZVEI European Office in Brussels and is policy manager for ‘Industry 4.0’ and ‘International Markets’. He represents the interests of the electrical industry vis-à-vis the institutions of the European Union, in European industry associations, and to further stakeholder groups. Martin also represents ZVEI abroad in committees and events, such as the Global Manufacturing and Industrialisation Summit. Before je joined ZVEI in 2018, Martin received his PhD in Global Economics from St. Petersburg State University as part of an EU Marie Curie Fellowship, and was a research fellow at Oxford University and at the WTO in Geneva.

 

Martin Pioch

ZVEI

Martin Pioch work in the ZVEI European Office in Brussels and is policy manager for ‘Industry 4.0’ and ‘International Markets’. He represents the interests of the electrical industry vis-à-vis the institutions of the European Union, in European industry associations, and to further stakeholder groups. Martin also represents ZVEI abroad in committees and events, such as...

Andrzej Kozłowski

Cyberdefence24.pl

redaktor naczelny portalu CyberDefence24.pl należący do grupy Defence24. Doktor nauk politycznych. Autor ponad 15 publikacji naukowych i uczestnik ponad 30 konferencji (m.in. King’s College, University of Manchester, Goethe University Frankfurt). Prowadzi wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie Łódzkim i Collegium Civitias z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa. Odbył staże w Hague Center for Strategic Studies, PISM, BBN, ambasadzie RP w Hadze i w Parlamencie Europejskim. Uczestnik programu IV LP Departamentu Stanu.

Andrzej Kozłowski

Cyberdefence24.pl

redaktor naczelny portalu CyberDefence24.pl należący do grupy Defence24. Doktor nauk politycznych. Autor ponad 15 publikacji naukowych i uczestnik ponad 30 konferencji (m.in. King’s College, University of Manchester, Goethe University Frankfurt). Prowadzi wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie Łódzkim i Collegium Civitias z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa. Odbył staże w Hague Center for Strategic Studies,...

Mark Loughran

Microsoft

Zanim objął stanowisko Dyrektora Generalnego w polskim oddziale Microsoft, Mark Loughran przez 3,5 roku był Dyrektorem Generalnym dywizji Consumer & Devices Sales w Microsoft w Wielkiej Brytanii. W tym czasie wraz z zespołem osiągnął znakomite wyniki w zakresie sprzedaży konsumenckich produktów i rozwiązań oferowanych przez Microsoft.

Jego kariera zawodowa na przestrzeni lat obejmuje szereg branż i rynków, początkowo w sektorze Ochrony Zdrowia (Healthcare) i sprzedaży do sektora publicznego. 14 lat związany był z GlaxoSmithKline. 6 lat zarządzał biznesem firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z czego 4 lata, pracując i mieszkając w Polsce jako Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu GSK Polska. W tym czasie z sukcesem przeprowadził fuzję Polfy Poznań z międzynarodowym biznesem GSK. Mark Loughran zasiadał również w Zarządzie Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), najstarszej i największej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce.

Mark Loughran pełnił także rolę Dyrektora Sprzedaży, a następnie Dyrektora Generalnego w Nokia w Wielkiej Brytanii i Irlandii, kiedy to wprowadził pierwszy smartfon na rynek brytyjski. Później związany był z PACE (obecnie Arris), dostawcą technologii telewizyjnej i szerokopasmowej, gdzie przewodził zespołom inżynierów odpowiedzialnych za hardware i software oraz zespołom sprzedażowym, odpowiedzialnym za sprzedaż usług i platformy cyfrowej do największych na świecie firm Telco i oferujących usługi płatnej telewizji.

Mark Loughran posiada dyplom Magistra oraz tytuł Doktora Uniwersytetu Cambridge.

Mark Loughran

Microsoft

Zanim objął stanowisko Dyrektora Generalnego w polskim oddziale Microsoft, Mark Loughran przez 3,5 roku był Dyrektorem Generalnym dywizji Consumer & Devices Sales w Microsoft w Wielkiej Brytanii. W tym czasie wraz z zespołem osiągnął znakomite wyniki w zakresie sprzedaży konsumenckich produktów i rozwiązań oferowanych przez Microsoft. Jego kariera zawodowa na przestrzeni lat obejmuje szereg branż...

Philippe Defraigne

Cullen-International

Philippe Defraigne jest dyrektorem założycielem Cullen International, firmy monitorującej zmiany regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji, gospodarki cyfrowej, mediów, prawa pocztowego i prawa konkurencji. Z wykształcenia jest ekonomistą i przez ostatnie 30 lat analizował regulacje telekomunikacyjne i rozwój rynku. Jest regularnym uczestnikiem konferencji, zabiera głos i przewodniczy wydarzeniom w Europie, Ameryce Łacińskiej i MENA.

Karierę telekomunikacyjną rozpoczął jako badacz na Uniwersytecie w Namur w latach 80. W latach 1991-1994 pracował dla Komisji Europejskiej, gdzie był głównie zaangażowany w proces legislacyjny, który doprowadził do przyjęcia dyrektywy w sprawie linii dzierżawionych ONP. Obecnie dużo podróżuje i doradza organom regulacyjnym i operatorom w 50 krajach.

Philippe Defraigne

Cullen-International

Philippe Defraigne jest dyrektorem założycielem Cullen International, firmy monitorującej zmiany regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji, gospodarki cyfrowej, mediów, prawa pocztowego i prawa konkurencji. Z wykształcenia jest ekonomistą i przez ostatnie 30 lat analizował regulacje telekomunikacyjne i rozwój rynku. Jest regularnym uczestnikiem konferencji, zabiera głos i przewodniczy wydarzeniom w Europie, Ameryce Łacińskiej i MENA. Karierę telekomunikacyjną rozpoczął...

Jim O’Connor

USTTI

Jim O’Connor jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym USTTI – organizacji non-profit, amerykańskiego rządu i przemysłu, której celem jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych w zakresie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa kobiet i mężczyzn, którzy projektują, regulują i nadzorują infrastrukturę komunikacyjną rozwijającego się świata. Od 1982 r. szkolenia USTTI ukończyło 10 052 urzędników ds. komunikacji, regulatorów i przedsiębiorców ze 177 krajów rozwijających się.

Pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego USTTI, Jim O’Connor współpracuje z organami nadzoru i ministerstwami komunikacji z krajów rozwijających się, aby zidentyfikować priorytetowe kwestie polityczne i technologiczne w celu opracowania rocznego programu nauczania USTTI. Ponadto Jim O’Connor jest odpowiedzialny za koordynację z członkami zarządu USTTI z rządu i przemysłu USA działań, które mają zapewnić, żeby oferty kursów USTTI prezentowały innowacyjne technologie i usługi pionierskie w USA, a także podkreślały istotną rolę niezależnych organów regulacyjnych w promowaniu wzrostu gospodarczego na rynku globalnym.

Od momentu dołączenia do USTTI w 2007 r. Jim O’Connor przeszedł przez organizację od koordynatora projektu do dyrektora wykonawczego, a następnie w 2016 r. został mianowany pierwszym Prezesem USTTI. Pełniąc te role, Jim O’Connor był odpowiedzialny za liczne innowacje programowe dotyczące wdrażania łączy szerokopasmowych, cyberbezpieczeństwa, zarządzania widmem, komunikacji w sytuacjach kryzysowych, telemedycyny i zarządzania Internetem.

W 2020 r., Zarząd USTTI powołał Jima O’Connora na Prezesa i Dyrektora Generalnego, następcę ambasadora Michaela Gardnera, który pełnił tę rolę od założenia USTTI w 1982 r.

Jim O’Connor

USTTI

Jim O’Connor jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym USTTI – organizacji non-profit, amerykańskiego rządu i przemysłu, której celem jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych w zakresie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa kobiet i mężczyzn, którzy projektują, regulują i nadzorują infrastrukturę komunikacyjną rozwijającego się świata. Od 1982 r. szkolenia USTTI ukończyło 10 052 urzędników ds. komunikacji, regulatorów i przedsiębiorców ze 177 krajów...

Tim Unwin

UNESCO

Tim Unwin jest emerytowanym profesorem geografii (od 2011 r.) i Przewodniczącym Katedry UNESCO w ICT4D (od 2007 r.) na Royal Holloway, Uniwersytecie Londyńskim. Był Sekretarzem Generalnym Organizacji Telekomunikacyjnej Wspólnoty Narodów (CTO) w latach 2011-2015, a w latach 2009-2014 był Przewodniczącym Komisji Stypendialnej Wspólnoty Narodów. Jest też profesorem honorowym na Uniwersytecie Lanzhou w Chinach. W latach 2018-2019 kierował koordynacją 21 agencji ONZ w imieniu UNESCO i UNICEF w celu opracowania ogólnosystemowej strategii dotyczącej przyszłości edukacji i uczenia dla Komitetu ONZ ds. Programów i Rady Dyrektorów Naczelnych. Duży wpływ wywarła zredagowana przez prof. Unwina książka „Information and Commnunication Technologies for Development, opublikowana przez Cambridge University Press w 2009 r. Jego ostatnia książka „Reclaiming ICT4D” została natomiast opublikowana przez Oxford University Press w 2017 r. Większość jego badań i prac koncentruje się obecnie na nierównościach spowodowanych technologiami cyfrowymi oraz na tym jakie kroki należy podjąć, żeby zapewnić najbiedniejszym i najbardziej zmarginalizowanym ludziom dostęp do tych technologii. Prof. Unwin jest współinicjatorem UKRI GCRF South-South Migration Hub (2019-2023), prowadzącego badania nad wykorzystaniem technologii cyfrowych przez migrantów, współzałożycielem TEQtogether (inicjatywy mającej na celu zmianę postaw i zachowań mężczyzn wobec kobiet i technologii), ekspertem-doradcą Grupy Roboczej ds. Łączności Szkolnej Komisji Szerokopasmowej, a także jest dobrze znany ze swoich badań nad historią i geografią wina. Został mianowany Kawalerem Wielce Wybitnego Orderu św. Michała i św. Jerzego (CMG) na liście z okazji 90 urodzin Królowej w 2016 r., za zasługi dla Wspólnoty.

Tim Unwin

UNESCO

Tim Unwin jest emerytowanym profesorem geografii (od 2011 r.) i Przewodniczącym Katedry UNESCO w ICT4D (od 2007 r.) na Royal Holloway, Uniwersytecie Londyńskim. Był Sekretarzem Generalnym Organizacji Telekomunikacyjnej Wspólnoty Narodów (CTO) w latach 2011-2015, a w latach 2009-2014 był Przewodniczącym Komisji Stypendialnej Wspólnoty Narodów. Jest też profesorem honorowym na Uniwersytecie Lanzhou w Chinach. W latach...

Marco Hogewoning

RIPE NCC

Marco Hogewoning, Starszy Specjalista ds. Stosunków Zewnętrznych RIPE NCC
Marco Hogewoning (1978) ma ponad dwie dekady doświadczenia w projektowaniu i obsłudze infrastruktury internetowej. Pracując dla niektórych wiodących dostawców usług internetowych w Holandii, był jednym z pierwszych, którzy przyjęli IPv6 jako rozwiązanie rynkowe. Pracuje dla RIPE NCC od 2011 roku, jest członkiem zespołu ds. relacji zewnętrznych, który koncentruje się na budowaniu pomostów między tematami technicznymi i politycznymi, aktywnie uczestnicząc w ITU, IETF i wielu obszarach, w których te światy się spotykają. Marco Hogewoning od początku tego tysiąclecia był zaangażowany w społeczność RIPE, a w latach 2009-2014 był współprzewodniczącym grupy roboczej IPv6. Niedawno był również zaangażowany w utworzenie grupy roboczej RIPE IoT, która stanowi miejsce dyskusji dla społeczności na temat obaw związanych z IoT, często zakorzenionych w bezpieczeństwie.

Marco Hogewoning

RIPE NCC

Marco Hogewoning, Starszy Specjalista ds. Stosunków Zewnętrznych RIPE NCC Marco Hogewoning (1978) ma ponad dwie dekady doświadczenia w projektowaniu i obsłudze infrastruktury internetowej. Pracując dla niektórych wiodących dostawców usług internetowych w Holandii, był jednym z pierwszych, którzy przyjęli IPv6 jako rozwiązanie rynkowe. Pracuje dla RIPE NCC od 2011 roku, jest członkiem zespołu ds. relacji zewnętrznych,...

Gabriella Schittek

ICANN

Gabriella Schittek jest przedstawicielem ICANN w Europie Środkowej i krajach nordyckich. Odpowiada za wspieranie aktywności interesariuszy ICANN w regionie, w tym przedsiębiorców, instytucji rządowych, branży IT oraz uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie w domenach krajowych najwyższego poziomu (ccTLD). Przed dołączeniem do ICANN, pracowała w firmie Nominet, która odpowiada za domeny .uk oraz w Radzie Europejskich Rejestratorów Domen Krajowych (CENTR). Przez wiele lat zarządzała w ramach ICANN Organizacją Wspierającą Nazwy Domen Krajowych (ccNSO).

Gabriella Schittek

ICANN

Gabriella Schittek jest przedstawicielem ICANN w Europie Środkowej i krajach nordyckich. Odpowiada za wspieranie aktywności interesariuszy ICANN w regionie, w tym przedsiębiorców, instytucji rządowych, branży IT oraz uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie w domenach krajowych najwyższego poziomu (ccTLD). Przed dołączeniem do ICANN, pracowała w firmie Nominet, która odpowiada za domeny .uk oraz w Radzie Europejskich Rejestratorów...

Filip Šváb

AT&T CEE Region

Dyrektor Wykonawczy ds. Międzynarodowych Spraw Zewnętrznych i Regulacyjnych, AT&T CEE Region, Bałkany i Rosja

Filip Svab jest odpowiedzialny za wspieranie międzynarodowego zespołu ds. zewnętrznych i regulacyjnych AT&T w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach i w Rosji. Jego głównym zadaniem jest popieranie stanowisk AT&T wobec rządów, administracji publicznej i organów regulacyjnych w tym regionie. AT&T jest wiodącą globalną firmą komunikacyjną, świadczącą usługi hurtowe w ponad 220 krajach i terytoriach oraz świadczącą usługi dla przedsiębiorstw dla ponad 97% światowej gospodarki.

Przed dołączeniem do AT&T w 2009 r. Pan Svab był dyplomatą przez ponad 6 lat w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej w Brukseli, gdzie był odpowiedzialny za telekomunikację, ICT, Galileo i usługi pocztowe. Podczas czeskiej prezydencji w pierwszej połowie 2009 r. był przewodniczącym grupy telekomunikacyjnej Rady i aktywnie uczestniczył w negocjacjach z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawie reformy europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie telekomunikacji. W przeszłości zajmował ważne stanowiska w czeskiej administracji (Doradca Ministra Obrony, Doradca Ministra Spraw Zagranicznych, Asystent Parlamentarny, Szef Biura Ministra Informatyki). Jest członkiem Zarządu Czeskiego Stowarzyszenia Komunikacji Elektronicznej i Przewodniczącym Komitetu ds. Agendy Cyfrowej AmCham na Słowacji. Po ukończeniu Wydziału Prawa Praskiego Uniwersytetu Karola w 2001 r. studiował ENA (Ecole National d ’Administration / Promotion Léopold Sédar Senghor) we Francji. Mieszka w Pradze, w Czechach ze wsoją partnerką Veroniką, dwoma synami i córką.

Filip Šváb

AT&T CEE Region

Dyrektor Wykonawczy ds. Międzynarodowych Spraw Zewnętrznych i Regulacyjnych, AT&T CEE Region, Bałkany i Rosja Filip Svab jest odpowiedzialny za wspieranie międzynarodowego zespołu ds. zewnętrznych i regulacyjnych AT&T w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach i w Rosji. Jego głównym zadaniem jest popieranie stanowisk AT&T wobec rządów, administracji publicznej i organów regulacyjnych w tym regionie. AT&T...

Marta Wojciechowska

INEA

Marta Wojciechowska w Grupie INEA odpowiada za kwestie prawne, compliance
oraz ESG. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzając
w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując
i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.

Marta Wojciechowska z Grupą INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała
w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych aliansach (m.in. Łukowicz, Świerzewski i Wspólnicy oraz Chajec, Don Siemion & Żyto). Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Wojciechowska

INEA

Marta Wojciechowska w Grupie INEA odpowiada za kwestie prawne, compliance oraz ESG. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym. Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzając w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz...

Patrycja Gołos

UPC

VP Corporate Affairs w regionie CEE, odpowiada za budowanie i realizację strategii komunikacji korporacyjnej oraz regulacji i polityki publicznej, a także reprezentuje UPC w relacjach z interesariuszami publicznymi. Z UPC Polska jest związana od 2001 roku, od 2007 przejęła odpowiedzialność za obszar komunikacji i Public Affairs.

Ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie na rynku mediów i telekomunikacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Wizja TV, pierwszej w Polsce cyfrowej platformie satelitarnej.

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Swoją edukację kontynuowała, studiując amerykanistykę w Centrum Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także PR w London School of Public Relations oraz Executive Education on Leadership na szwajcarskiej IMD.

Patrycja jest wiceprezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Konfederacji Lewiatan, w których reprezentuje interesy sektora kablowego w kontaktach z administracją publiczną, regulatorami, mediami i pozostałymi interesariuszami zaangażowanymi w rozwój cyfryzacji w Polsce. Pełni też rolę co-chaira w komitecie Gospodarki Cyfrowej przy Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Patrycja Gołos

UPC

VP Corporate Affairs w regionie CEE, odpowiada za budowanie i realizację strategii komunikacji korporacyjnej oraz regulacji i polityki publicznej, a także reprezentuje UPC w relacjach z interesariuszami publicznymi. Z UPC Polska jest związana od 2001 roku, od 2007 przejęła odpowiedzialność za obszar komunikacji i Public Affairs. Ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie na rynku mediów i telekomunikacji....

Wojciech Dziomdziora

Nexera

Wojciech Dziomdziora jest radcą prawnym z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem prawniczym, biznesowym i publicznym, ekspertem w zakresie telekomunikacji, nowych technologii, mediów i praw autorskich,  IT w tym cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Jest Głównym Prawnikiem i Chief Compliance Officer w Grupie Nexera – telekomunikacyjnym operatorze hurtowym numer 1 w Polsce. Wojciech jest również arbitrem Komisji Praw Autorskich. Poprzednio był Counselem w wiodącej polskiej kancelarii prawniczej – Domański Zakrzewski Palinka (DZP). Wcześniej był menedżerem wysokiego szczebla w Orange Polska. Pracował również jako prawnik wewnętrzny w grupie TVN. Część swojej kariery poświęcił służbie publicznej: przez kilka lat był dyrektorem działu prawnego w Ministerstwie Kultury i pełnił funkcję Ministra – Członka Rady Radiofonii i Telewizji.

Wojciech Dziomdziora

Nexera

Wojciech Dziomdziora jest radcą prawnym z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem prawniczym, biznesowym i publicznym, ekspertem w zakresie telekomunikacji, nowych technologii, mediów i praw autorskich,  IT w tym cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Jest Głównym Prawnikiem i Chief Compliance Officer w Grupie Nexera – telekomunikacyjnym operatorze hurtowym numer 1 w Polsce. Wojciech jest również arbitrem Komisji Praw Autorskich....

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Wspólnik Kancelarii Prawnej Media. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Obecnie szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Interesują go zagadnienia regulacji podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności tzw. OTTs. Bierze aktywny udział w pracach nad projektem Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ma bogate doświadczenie z zakresu prawa autorskiego. Autor publikacji naukowych, prowadzi cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Występuje podczas konferencji naukowych, udziela się publicznie. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnio podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z zamiarem dopracowania teorii określającej granice definicji usługi telekomunikacyjnej.

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która zajmuje się zagadnieniami takimi jak m.in. nowelizacja przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wdrażanie Kodeksu Łączności Elektronicznej, aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego i Plan „5G dla Polski”.

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Wspólnik Kancelarii Prawnej Media. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Obecnie szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Interesują go zagadnienia regulacji podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności tzw. OTTs. Bierze aktywny udział w pracach nad projektem Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ma bogate doświadczenie z zakresu prawa autorskiego. Autor publikacji naukowych,...

Wanda Buk

Ministerstwo Cyfryzacji

Pochodzi ze Spały. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a rok później Wydział Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers. Ukończyła również podyplomowo studia z zakresu: międzynarodowych stosunków militarnych na Akademii Sztuki Wojennej (2014), pomocy państwowej w Szkole Głównej Handlowej (2016), a także Europejską Szkołę Dyplomacji (2013) oraz program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University. W 2015 rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Sztuki Wojennej.

Pracowała w kancelariach prawnych KKMP i GWW w ramach projektów telekomunikacyjnych i jako doradzająca podmiotom gospodarczym. Zasiadała także w radach nadzorczych spółek z branży nieruchomości i informatycznej. W latach 2016–2018 pełniła funkcję dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gdzie odpowiadała m.in. za przeprowadzenie największego w historii funduszy europejskich konkursu na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt został nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą European Broadband Awards. W 2017 uzyskała uprawnienia adwokata. 10 lipca 2018 powołana na podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Znalazła się na 49. miejscu zestawienia Dziennika Gazety Prawnej 50 najbardziej wpływowych prawników 2018. Laureatka nagrody Wektory 2018.

Córka zmarłego w katastrofie smoleńskiej gen. Tadeusza Buka.

Wanda Buk

Ministerstwo Cyfryzacji

Pochodzi ze Spały. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a rok później Wydział Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers. Ukończyła również podyplomowo studia z zakresu: międzynarodowych stosunków militarnych na Akademii Sztuki Wojennej (2014), pomocy państwowej w Szkole Głównej Handlowej (2016), a...

Jeff Campbell

Cisco

Mr. Campbell is a member of the Board of Directors of the California Emerging Technologies Fund, the Information Technology and Innovation Foundation, Arts + Labs and the Canadian American Business Council.

Prior to Cisco, Mr. Campbell headed the Washington government affairs office of Compaq Computer. Mr. Campbell began his career as a telecommunications regulatory attorney with the Washington, D.C. office of Squire, Sanders & Dempsey.

Mr. Campbell received his B.A. in History from Yale University and his J.D. from Georgetown University Law Center.

Jeff Campbell

Cisco

Mr. Campbell is a member of the Board of Directors of the California Emerging Technologies Fund, the Information Technology and Innovation Foundation, Arts + Labs and the Canadian American Business Council. Prior to Cisco, Mr. Campbell headed the Washington government affairs office of Compaq Computer. Mr. Campbell began his career as a telecommunications regulatory attorney...

Gabriela Styf Sjöman

Nokia

Gabriela is the Chief Strategy Officer of Nokia with responsibility of refining the company’s strategy for the future. Her responsibilities include business intelligence, business development, portfolio management, strategic investments and mergers and acquisitions.

Gabriela is a proven technology and innovation leader with extensive international business experience in the ICT industry. She has versatile business experience working across a range of functions including strategy, operations, engineering and R&D, sales and business development, product and project management, performance management and organizational and process re-design.

Prior to joining Nokia in 2019, Gabriela worked for Telia Company in Sweden, where she held the positions of Vice President, Head of Group Networks and Deputy Head of Global Services and Operations, and most recently Vice President Head of Group Network Systems and Delivery. During her career, she has worked at companies including Telecom Italia, Ericsson, Teligent AB, Ansi Consult, Athena Solutions and Melody Solutions.

She holds a Master of Business Administration from University of Durham Business School in the UK and degrees in Electrical Power Engineering from Thorildsplan College and Basic Commercial Law and Social Political Studies from University of Uppsala in Sweden.

Gabriela is married to Per, and together they have a daughter and a son. As a family they have lived in Hong Kong, Beijing, Aachen, San Jose, Rome, and Stockholm.

Gabriela is based in Espoo, Finland, having lived and worked in nine countries across three continents.

Gabriela Styf Sjöman

Nokia

Gabriela is the Chief Strategy Officer of Nokia with responsibility of refining the company’s strategy for the future. Her responsibilities include business intelligence, business development, portfolio management, strategic investments and mergers and acquisitions. Gabriela is a proven technology and innovation leader with extensive international business experience in the ICT industry. She has versatile business experience...

Tomasz Chomicki

Samsung Electronics Polska

Aktywny business “developer” i pasjonat nowych technologii od przeszło pięciu lat zatrudniony w Samsung Electronics Polska jako Dyrektor ds. rozwoju biznesu. W korporacji odpowiedzialny za rozwój biznesu, tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną oraz współpracę z sektorem komercyjnym . Członek największych izb branżowych IT, Telco tj. KIGEiT, PIIT, ZIPSEE Cyfrowa Polska. Aktywnie współpracujący ze środowiskiem akademickim SGH oraz PWSZiP w Łomży.

Tomasz Chomicki

Samsung Electronics Polska

Aktywny business “developer” i pasjonat nowych technologii od przeszło pięciu lat zatrudniony w Samsung Electronics Polska jako Dyrektor ds. rozwoju biznesu. W korporacji odpowiedzialny za rozwój biznesu, tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną oraz współpracę z sektorem komercyjnym . Członek największych izb branżowych IT, Telco tj. KIGEiT,...

Katarzyna Czuchaj-Łagód

Mobile Institute

Współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca nowoczesnej firmy badawczej Mobile Institute specjalizującej się w śledzeniu trendów konsumenckich „trends hunting” i wielokanałowym monitoringu satysfakcji klientów „customer listening” oraz dostarczającej platformę dialogu marek z konsumentami „brand heroes”. Ekspert i członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej i doradca strategiczny w marek obszarze badań, e-commerce i reorganizacji procesów zgodnie z podejściem customer-centric. Autorka i współautorka wielu publikacji o zachowaniach zakupowych konsumentów w Polsce, m.in. „Omni-commerce. Kupuję wygodnie”, „mShopper”, „Sklepy przyszłości”, „Smart Living”, „Slow life”, „Customer Listening”, „Portfel Polaka”, „Lubię to czy kupuję to”, czy „Smart Okazje”. Długoletni dyrektor działów Marketingu, Rozwoju i Badań, m.in. w firmach grupy European Directories. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i certyfikowany marketer Chartered Institute of Marketing.

Katarzyna Czuchaj-Łagód

Mobile Institute

Współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca nowoczesnej firmy badawczej Mobile Institute specjalizującej się w śledzeniu trendów konsumenckich „trends hunting” i wielokanałowym monitoringu satysfakcji klientów „customer listening” oraz dostarczającej platformę dialogu marek z konsumentami „brand heroes”. Ekspert i członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej i doradca strategiczny w marek obszarze badań, e-commerce i reorganizacji procesów zgodnie z podejściem customer-centric....

Aleksander Jakubczak

Huawei

Jest częścią rodziny Huawei, dołączając do polskiego Działu Sprzedaży Rozwiązań Sieci Bezprzewodowej, a wcześniej pracował w biurze regionalnym CEE i Nordic, skupiając się na rozwiązaniach 5G End-End. Poprzednio jego kariera związana była z Orange Polska. Ostatnim stanowiskiem zajmowanym w Orange było kierowanie Wydziałem Strategii Technologii Mobilnych koncentrującym się na strategii technologicznej związanej z 5G i Internetem Rzeczy, wcześniej jako Dyrektor Programu odpowiadał za dostarczanie analiz strategicznych na poziomie CxO (organizacja COO), piastował również funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Dostępu Bezprzewodowego w Orange Polska (Orange Labs Polska ). Do jego głównych obowiązków należało opracowywanie usług, procesów testowania funkcji RAN (SW i HW), przygotowywanie testów (Femto, Small Cell, LTE, itp.), walidacja urządzeń oraz analiza i ocena poziomów EMF i systemów antenowych. Ponadto dbał o skonsolidowane środowisko sieciowe (wspólna sieć Orange Polska i T-mobile Polska) i aktywnie uczestniczył w procesach przygotowania i oceny strategii częstotliwościowej.
Aleksander Jakubczak rozpoczął karierę zawodową jako Operator Systemu, a następnie inżynier nowych technologii i usług w OSP Polpager (obecnie Sferia, część Grupy Polkomtel). Dołączył do Orange Polska (PTK Centertel) w 2005 roku i od tego czasu pełnił kilka innych funkcji: Kierownika Programu, Kierownika Wydziału Rozwoju Architektury i Technologii oraz Kierownika Agencji Rozwoju Strategii i Technologii, gdzie był odpowiedzialny za definiowanie strategii i rozwiązań technicznych branży, zarządzanie analizami oraz projektami i programami wielodomenowymi w zakresie wprowadzania nowych technologii (tj. UMA, CDMA, Femtocells, DVB-H, LTE itp.). Był także jednym z pionierów w Polsce w określaniu technicznych potrzeb i wymagań dotyczących testów technologii CDMA EVDO Rev. A i komercyjnego wdrożenia w pasmach 850 i 450. Aleksander Jakubczak uzyskał tytuł magistra telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Następnie ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i ukończył Telecoms Mini MBA realizowane przez Informa Telecoms & Media w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Aleksander Jakubczak

Huawei

Jest częścią rodziny Huawei, dołączając do polskiego Działu Sprzedaży Rozwiązań Sieci Bezprzewodowej, a wcześniej pracował w biurze regionalnym CEE i Nordic, skupiając się na rozwiązaniach 5G End-End. Poprzednio jego kariera związana była z Orange Polska. Ostatnim stanowiskiem zajmowanym w Orange było kierowanie Wydziałem Strategii Technologii Mobilnych koncentrującym się na strategii technologicznej związanej z 5G i...

Artur Białkowski

Medicover Polska

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwija od 2012 roku. Na początku jako Dyrektor Sprzedaży, a od czerwca 2016 jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion commercial. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający Usług Biznesowych odpowiada za funkcjonowanie placówek Medicover Polska na terenie całego kraju, a także za rozwój biznesu ambulatoryjnego, usług niemedycznych, ofertę biznesową, obsługę klienta oraz sprzedaż i marketing.

Artur posiada ponad 20-letnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania i sprzedaży.

Przed rozpoczęcie pracy w Medicover, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Orange (Centertel), Siemens oraz DHL Express.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Artur Białkowski

Medicover Polska

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwija od 2012 roku. Na początku jako Dyrektor Sprzedaży, a od czerwca 2016 jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion commercial. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający Usług Biznesowych odpowiada za funkcjonowanie placówek Medicover Polska na terenie całego kraju, a także za rozwój biznesu ambulatoryjnego, usług niemedycznych, ofertę biznesową, obsługę klienta oraz...

Michał Polasik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK. Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.

W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: ogólnoeuropejskiego badania “PayTech Impact.EU” (http://paytech.umk.pl) finansowanego przez NCN, a także szeregu innych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacji płatniczych, systemu płatniczego, e-commerce oraz kryptowalut.

Jest założycielem i prezesem firmy badawczej i doradczej POLASIK Research. Współzałożyciel i prezes zarządu spółki odpryskowej Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na UMK w obszarze mobilnych technologii finansowych.

Michał Polasik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK. Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego...

Sławomir Cieśliński

Medien Service

Rocznik 1951, urodzony nad morzem, ale od ponad 60 lat mieszkaniec Warszawy.
Z wykształcenia historyk (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego), za przyczyną morskich pasji przez wiele lat dziennikarz i wydawca miesięcznika „MORZE” oraz doradca ministra gospodarki morskiej. Po 1989 r. zajmował kierownicze stanowiska w polskich i zagranicznych firmach związanych z mediami, reklamą i poligrafią (m.in. w TVP, jako przedstawiciel Bertelsmanna w Polsce, w Europlakat Polska, w „RUCH”SA).
Współtworzył, a następnie był w latach 1999-2001 prezesem spółki ELKART Systemy Kart Elektronicznych.
Od 2001 r. organizator Konferencji „KARTA” (od 2008 r. noszącej nazwę “Central European Electronic Card”, od 2017 r. – „Central European Digital Payments”), od 2006 r. cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy”, od roku 2011 wespół z Instytutem Maszyn Matematycznych a obecnie NASK Konferencji „CommonSign”, od roku 2014 także Digital Money & Blockchain Forum.. W 2016 roku zorganizował konferencję No Cash Day, przekształconą w 2017 roku w Forum. Cashless Poland.
Członek–założyciel Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.
Od 2009 r. wydawca Almanachu „Polskie Karty”.
Firma Medien Service Sławomir Cieśliński (rok założenia 1990) jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Sławomir Cieśliński aktualnie pełni w niej funkcje Wiceprzewodniczącego Komitetu FinTech oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu SMART. Sławomir Cieśliński jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Jest także od 2015r. członkiem Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
Zajmuje się, jako firma Medien Service ,promocją obrotu bezgotówkowego, e-gospodarki, e-administracji, e-zdrowia. Lobbysta zdrowego rozsądku.
Podczas XII Kongresu Gospodarki Elektronicznej wyróżniony nagrodą „Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2016” a w październiku 2019r. medalem „Za zasługi dla Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sławomir Cieśliński

Medien Service

Rocznik 1951, urodzony nad morzem, ale od ponad 60 lat mieszkaniec Warszawy. Z wykształcenia historyk (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego), za przyczyną morskich pasji przez wiele lat dziennikarz i wydawca miesięcznika „MORZE” oraz doradca ministra gospodarki morskiej. Po 1989 r. zajmował kierownicze stanowiska w polskich i zagranicznych firmach związanych z mediami, reklamą i poligrafią (m.in. w TVP,...

Przemysław Kurczewski

NCBiR

Powołany na stanowisko zastępcy dyrektora NCBR 1 grudnia 2019 roku. Bezpośrednio nadzoruje działania Centrum w zakresie rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowania B+R oraz obszar innowacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej.

W swojej karierze podejmował wiele wyzwań z obszaru zarządzania oraz prowadzenia strategicznych projektów biznesowych w zakresie nowych technologii. Jednym z największych przedsięwzięć, o kluczowym znaczeniu dla odbiorców, było uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, do czego doprowadził jako długoletni Prezes Zarządu Emitel S.A.

W Telekomunikacji Polskiej S.A. odpowiadał m.in. za relacje regulacyjne oraz tworzenie i wdrażanie strategii hurtowej. Podczas pracy w PricewaterhouseCoopers, Kancelarii Wierzbowski i Wspólnicy oraz Kancelarii Coopers & Lybrand analizował i rozwiązywał złożone kwestie o charakterze prawno-organizacyjnym. Uczestniczył też jako ekspert w działaniach organizacji branżowych.

Laureat wielu nagród, w tym Złotej i Kryształowej Anteny przyznanych podczas Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów w kategoriach Menedżer Roku oraz Firma Roku. Został też wyróżniony nagrodą Diamenty Private Equity dla najdynamiczniej rozwijającej się spółki portfelowej na rynku polskim.
Przed objęciem obowiązków zastępcy dyrektora NCBR pracował w Centrum jako audytor.

Przemysław Kurczewski

NCBiR

Powołany na stanowisko zastępcy dyrektora NCBR 1 grudnia 2019 roku. Bezpośrednio nadzoruje działania Centrum w zakresie rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowania B+R oraz obszar innowacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. W swojej karierze podejmował wiele wyzwań z obszaru...

Marcin Bochenek

NCBiR

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kurs Strategiczno – Obronny w Akademii Obrony Narodowej (1993), ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zdał egzamin państwowy (w latach 1998 -2001 w RN Orbisu). Stypendysta USIA w Stanach Zjednoczonych (1990).
Od 2010 do 2019 roku Dyrektor Projektów Strategicznych, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Odpowiedzialny między innymi za Akademię NASK, działalność Dyżurnet.pl, marketing, organizację konferencji, w tym SECURE, a także projekty strategiczne i badania opinii publicznej. Autor i współautor opracowań dotyczących transformacji i edukacji cyfrowej.
W latach 2004- 2006 szef public relations w TVP. Członek Zarządu TVP (2006-2009) odpowiedzialny za proces cyfryzacji i rozwój technologiczny spółki. Współtwórca kanałów TVP Sport i TVP Historia, wprowadzał technologię HD do Telewizji Polskiej.
W latach 1994 – 2003 właściciel firm doradczych i public relations.
W 1993 roku analityk w Departamencie Studiów Strategicznych MON.
Wcześniej dziennikarz i szef działu ekonomicznego „Gazety Krakowskiej” (1990-1993).
W latach 1981 – 1989 publikował w prasie podziemnej, prowadził wykłady z historii w ramach działań organizowanych między innymi przez podziemną Solidarność.
Autor licznych publikacji prasowych poświęconych polityce, ekonomii i nowoczesnym mediom, między innymi w „Gazecie Krakowskiej”, „Życiu Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Pulsie Biznesu” „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”. Autor publikacji i opracowań dotyczących bezpieczeństwa internetu i nowych technologii. Prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji, między innymi w Warszawie, Seulu, Arles, Strasburgu.

Marcin Bochenek

NCBiR

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kurs Strategiczno – Obronny w Akademii Obrony Narodowej (1993), ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zdał egzamin państwowy (w latach 1998 -2001 w RN Orbisu). Stypendysta USIA w Stanach...

Eugeniusz Gaca

KIGEiT

Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT, Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od ponad 40 lat zajmuje się prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Współautor koncepcji działania lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w grupie Elektrim. Od roku 1996 w zarządzie El-Net najpierw jako członek zarządu, a od 2002 jako Prezes Zarządu, aż do konsolidacji z Netią w 2006 r. W 2008 roku zakończył aktywność zawodową przechodząc na emeryturę. Od tego czasu zaangażowany w szereg przedsięwzięć z zakresu rozwoju telekomunikacji i rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jako doradca w wielu projektach branżowych, a także społecznie w rozwoju działalności KIGEiT. Przewodniczy Grupie roboczej w ramach Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Członek Forum Uproszczeń przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor licznych publikacji w prasie branżowej związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, współautor poradników dla samorządowców w zakresie budowy sieci szerokopasmowych.

Eugeniusz Gaca

KIGEiT

Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT, Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od ponad 40 lat zajmuje się prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Współautor koncepcji działania lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w grupie Elektrim. Od roku 1996 w zarządzie El-Net najpierw jako członek zarządu, a od 2002 jako Prezes Zarządu, aż do...

Piotr Mieczkowski

DigitalPoland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii oraz mediów.Zajmował się zagadnieniami z zakresu transformacji IT i dopasowania rozwiązań technologicznych do potrzeb biznesowych – budowania strategii i rozwoju innowacyjnych produktów, właściwych regulacji rynku oraz cyfryzacji, w tym e-administracji współtworząc mDokumenty i Elektroniczną Identyfikację (eID) w Polsce. Pracował dla Shell, Orange, Polkomtel oraz Cyfrowego Polsatu.
W ostatnim czasie związany był z EY, gdzie jako dyrektor rozwijał praktykę Doradztwa Biznesowego doradzając klientom z sektora TMT (Technology, Media, and Telecommunications) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Piotr Mieczkowski

DigitalPoland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii oraz mediów.Zajmował się zagadnieniami z zakresu transformacji IT i dopasowania rozwiązań technologicznych do potrzeb biznesowych – budowania strategii i rozwoju innowacyjnych produktów, właściwych regulacji rynku oraz cyfryzacji, w tym e-administracji współtworząc mDokumenty i Elektroniczną Identyfikację (eID) w Polsce. Pracował dla Shell, Orange, Polkomtel oraz Cyfrowego...

Maciej Witucki

Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan.
Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work Service, członek rady nadzorczej AXA Polska.
Były prezes zarządu Orange Polska, Work Service i Lukas Banku (grupa Crédit Agricole).

Maciej Witucki

Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work Service, członek rady nadzorczej AXA Polska. Były prezes zarządu Orange Polska, Work Service i Lukas Banku (grupa Crédit Agricole).

Michał Kanownik

ZIPSEE Cyfrowa Polska

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 14 lat. Członek Zarządu Digital Europe, organizacji zrzeszającej największe w Europie stowarzyszenia, które reprezentuje branżę ICT. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Michał Kanownik

ZIPSEE Cyfrowa Polska

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 14 lat. Członek Zarządu Digital Europe, organizacji zrzeszającej największe w Europie stowarzyszenia, które reprezentuje branżę ICT. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z...

Jerzy Straszewski

PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z wykształcenia magister inżynier elektronik, rzecznik patentowy, autor wielu patentów z dziedziny elektroniki i telekomunikacji oraz publikacji z zakresu własności intelektualnej.

Jerzy Straszewski

PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z wykształcenia magister inżynier elektronik, rzecznik patentowy, autor wielu patentów z dziedziny elektroniki i telekomunikacji oraz publikacji z zakresu własności intelektualnej.

Ireneusz Piecuch

IMP Law Firm

prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował przez ponad 7 lat z międzynarodową firmą prawną CMS, jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE. Przed rokiem 2010 Irek pracował przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie ale także jako wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), oraz 3 lata Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. W swojej karierze Irek zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

Koncept działania IMP opiera się na zespole doświadczonych prawników oraz współpracy z małymi kancelariami specjalizującymi się w obszarach takich jak finansowanie transakcji i inwestycji, nieruchomości, sprawy karne-gospodarcze czy prawo pracy.

Kancelaria IMP koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej (w tym budowie procesów governance oraz budowie strategii zgodności – compliance), wsparciu procesów negocjacji kompleksowych projektów biznesowych (Irek był wiodącym prawnikiem przy projekcie połączenia sieci telekomunikacyjnych T-mobile i Orange) oraz na transakcjach M&A.

Ireneusz Piecuch

IMP Law Firm

prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował przez ponad 7 lat z międzynarodową firmą prawną CMS, jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE. Przed rokiem 2010 Irek pracował przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie ale...

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich technologii i telekomunikacji. Doświadczony biznesmen, zarządzał ekspansją handlową firmy. Odniósł sukcesy w zarządzaniu zmianą i transformacją międzynarodowych przedsiębiorstw. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach, występuje publicznie oraz często zabiera głos w mediach.

MOCNE STRONY
Zarządzanie zmianą i przywództwo – z sukcesem połączył krajowe organizacje należące do międzynarodowych korporacji, zatrudniające ponad 1500 pracowników, zmieniając strukturę, procedury, transformując kulturę firmy i jednocześnie osiągając wyznaczone rynkowe cele taktyczne i strategiczne

Nakierowanie na wyniki – zbudował i wdrożył kompleksową strategię ekspansji handlowej na rynkach sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w Polsce i na arenie międzynarodowej, włączając w to obszar zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie relacjami – zarządzał relacjami z poziomem decyzyjnym klientów, a także instytucjami regulującymi rynek, rządowymi, administracją lokalną , naukowymi i branżowymi

Relacje publiczne – brał aktywny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, występuje publicznie oraz był obecny w mediach

Zarządzanie przedsiębiorstwem – jako wieloletni Dyrektor Zarządzający był odpowiedzialny za budżet, strukturę, organizację przedsiębiorstwa, rozwój i motywację pracowników, przygotowanie plany sukcesji, wdrażał nowe procedury i współpracę ze związkami zawodowymi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia (Warszawa) 2007-2019
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Handlowy w Polsce 2007-2018
Dyrektor Zarządzający dla Projektów Szerokopasmowych 2016-2019
Dyrektor Handlowy dla Europy Centralnej i Wschodniej 2011-2012

Zarządzał działaniami korporacji i rozwojem sprzedaży w dużych projektach na rynku zamówień publicznych: kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi działaniami w oparciu o prawo zamówień publicznych, budowa modelu biznesowego, wybór partnerów, negocjacje kontraktów i nadzór nad realizacją projektów w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne i fundusze europejskie. Zarządzanie relacjami z decydentami.
Zarządzał rozwojem korporacyjnej sprzedaży pośredniej na rynek przedsiębiorstw: wybór i zarządzanie partnerami biznesowymi, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami.
Zarządzał rozwojem sprzedaży na rynki rozwojowe operatorów telewizji kablowej i lokalnych operatorów usług telekomunikacyjnych
Zarządzał korporacyjną sprzedażą do krajów Europy centralnej i wschodniej
Otrzymał nagrodę dla Najlepszej Firmy Telekomunikacyjnej 2008
Lucent Technologies (Warszawa) 1997-2007
Dyrektor Handlowy dla Europy Wschodniej 2004-2007
Dyrektor Handlowy na Polskę 1997-2004

Zarządzał zespołem handlowym odnotowując najwyższy w korporacji w Europie wskaźnik satysfakcji klienta przez kolejne 4 lata
Został uhonorowany nagrodą Prezesa Lucent Technologies za wyniki 2004
W 1995 i 2004 uzyskał dyplom z wyróżnieniem za indywidualne wyniki handlowe
Był członkiem korporacyjnego programu rozwojowego dla liderów sprzedaży
AT&T (Warszawa) Przedstawiciel Handlowy 1994-1997

Zarządzał przygotowanie ponad 160 ofert i 80 kontraktów handlowych o rocznej wartości 40-70M€
Zarządzał wprowadzeniem ponad 7 innowacyjnych technologicznie rozwiązań na rynek w obszarze telekomunikacji stacjonarnej, mobilnej, IP i szerokopasmowej
Maxon (Warszawa) Dyrektor Handlowy 1993-1994

Kompleksowo zarządzał działalnością firmy w obszarze wyników finansowych, działań operacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą, łańcuchem dostaw podwajając wynik finansowy
ENERGOPOL and WELT-POL (Warszawa) Kierownik handlowy 1987-1992

Nadzorował i negocjował międzynarodowe kontrakty i działalność handlową spółki zależnej
Politechnika Koszalińska Asystent 1983-1987

Obronił pracę doktorską w obszarze zastosowań mikrokomputerów w procesach produkcyjnych, był autorem patentu.
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Prezes
2015- teraz
European Federation of ICT, Telecom & Media Engineers
Członek Rady Dyrektorów
2015-teraz
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Wiceprzewodniczący Sekcji
2012-teraz
Fundacja Wspieranie Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Przewodniczący

2006-2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki I Telekomunikacji
Przewodniczący
2012-2018
Instytut Łączności Członek Rady
Naukowej
2011-2014
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Członek

2006-2014
ODZNACZENIA I NAGRODY
Złoty Krzyż Zasługi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2010
Statuetka Złoty Cyborg Liderzy polskiego przemysłu informatycznego i telekomunikacyjnego 2009

INNE DOŚWIADCZENIA
Liczne szkolenia w obszarach strategicznego zarządzania biznesem, psychologii biznesu i sztuki motywacji, umiejętności komunikowania z mediami, zarządzania zespołem handlowym, długofalowego, rentowanego zarządzania sprzedażą, strategii negocjacji, zarządzania sprzedażą technicznych rozwiązań, sztuki efektywnej prezentacji, techniczne i produktowe

EDUKACJA
Międzynarodowy Program MBA (studia stacjonarne), Nyenrode University, Holandia 1997
Studia doktorskie w dziedzinie automatyki przemysłowej Moskiewski Uniwersytet Górniczy 1987
Studia Magisterskie w dziedzinie automatyki Dyplom z wyróżnieniem
Moskiewski Uniwersytet Budowalny 1983
ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
strategiczne zarządzania, psychologia biznesu

JĘZYKI
polski – język ojczysty, rosyjski i angielski – biegle, niemiecki – podstawy

ZAINTERESOWANIA
twórczość Dostojewskiego, muzyka klasyczna, nordic-walking, pływanie

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich technologii i telekomunikacji. Doświadczony biznesmen, zarządzał ekspansją handlową firmy. Odniósł sukcesy w zarządzaniu zmianą i transformacją międzynarodowych przedsiębiorstw. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach, występuje publicznie oraz często zabiera głos w mediach. MOCNE STRONY Zarządzanie zmianą i przywództwo – z sukcesem połączył krajowe organizacje należące...

Krzysztof Przybył

Teraz Polska

W latach 1996-2002 członek rad nadzorczych spółek z programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Współtwórca programu promocyjnego “Polska na pięciu kontynentach”, którego celem było promowanie za granicą polskich produktów – głównie spożywczych. W latach 2005 – 2006 Członek Zarządu “Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich”. Współtwórca i przewodniczący Rady Fundacji BestPlace, Instytutu Marketingu Miejsc. Od wielu lat członek zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz członek Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2006 Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, promującej najwyższej jakości polskie produkty i usługi.

Krzysztof Przybył

Teraz Polska

W latach 1996-2002 członek rad nadzorczych spółek z programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Współtwórca programu promocyjnego “Polska na pięciu kontynentach”, którego celem było promowanie za granicą polskich produktów – głównie spożywczych. W latach 2005 – 2006 Członek Zarządu “Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich”. Współtwórca i przewodniczący Rady Fundacji BestPlace, Instytutu Marketingu Miejsc. Od wielu lat członek zarządu...

Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Rozwoju

15 listopada 2019 r. została powołana na stanowisko Ministra Rozwoju.

9 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Rozwoju

15 listopada 2019 r. została powołana na stanowisko Ministra Rozwoju. 9 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. 27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie....

Andrzej Abramczuk

NETIA

od grudnia 2017 r jest członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Strategii i Regulacji w Netia S.A.

Andrzej Abramczuk posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 roku związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 jest Partnerem odpowiadający za praktykę TMT. W latach 2001 – 2006 był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu GTS Poland i Cel Polska. W latach 2006 – 2009 związany był ze spółką P4 (operator sieci Play).

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej CenterNet S.A. i był sekretarzem RN spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). Jest też aktywnym uczestnikiem życia organizacji branżowych, m.in. wiceprzewodniczącym Rady PIIT oraz członkiem Rady KIGEiT.

Andrzej Abramczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

 

Andrzej Abramczuk

NETIA

od grudnia 2017 r jest członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Strategii i Regulacji w Netia S.A. Andrzej Abramczuk posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku. Od września 2009 roku związany z kancelarią...

Andrzej Tretyn

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W 1974 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku i podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 1978 roku pod kierunkiem Alicji Górskiej-Brylass. W latach 1978–1981 kontynuował naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskał na UWr w 1983 roku. Tematem rozprawy doktorskiej był Wpływ humianu sodu i faniny chińskiej na ultrastrukturę komórki i na enzymy związane z membranami i ścianą komórkową, a jej promotorem Stefan Gumiński.

W 1981 roku Andrzej Tretyn został zatrudniony na UMK. Stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie biologii uzyskał w 1991 roku na tej uczelni, na podstawie rozprawy Badania nad rolą acetylocholiny w mechanizmie działania fitochromu. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 18 czerwca 1996 roku[2].

Na UMK został kierownikiem Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Od 1999 roku do 2005 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W 2005 roku został prorektorem UMK ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

13 marca 2012 roku, głosami 121 elektorów (przy 112 głosach za profesorem Andrzejem Radzimińskim i 4 głosach wstrzymujących się), został wybrany na rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kadencję rozpoczął 1 września tegoż roku[3]. 10 marca 2016 roku został ponownie wybrany na rektora na kadencję 2016–2020 (166 głosów za, 53 przeciw, 12 wstrzymujących się)[1].

Andrzej Tretyn

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W 1974 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku i podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 1978 roku pod kierunkiem Alicji Górskiej-Brylass. W latach 1978–1981 kontynuował naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskał na UWr w 1983 roku. Tematem rozprawy doktorskiej był Wpływ...

Rafał Sukiennik

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami unijnymi – zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we wdrażaniu w Polsce Programu PHARE, zarządzaniu programami transgranicznymi INTERREG III 2004-2006 oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Obecnie odpowiada za realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rafał Sukiennik

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami unijnymi – zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we wdrażaniu w Polsce Programu PHARE, zarządzaniu programami transgranicznymi INTERREG III 2004-2006 oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Obecnie odpowiada za realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Marcin Wojdat

Urząd Miasta Warszawy

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji. Zanim objął funkcję sekretarza był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jako sekretarz m.st. Warszawy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.

• Biuro Zamówień Publicznych,
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich,
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego,
• Biuro Rady Miasta stołecznego Warszawy,
• Miejskie Centrum Sieci i Danych,
• Biuro Cyfryzacji Miasta,
• USC.

Marcin Wojdat

Urząd Miasta Warszawy

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji. Zanim objął funkcję sekretarza był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jako sekretarz m.st. Warszawy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie...

Magdalena Burzyńska

Ayming Polska

Magdalena Burzyńska – Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Ayming – międzynarodowej grupy doradczej wspierającej przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i zwiększaniu wyników finansowych. Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 14 lat – najpierw jako Konsultant we Francji, a później Dyrektor Konsultingu w Polsce. Od 2011 roku nadaje strategiczny kierunek Ayming Polska. Odpowiada za koncepcję i wdrożenie na polskim rynku rozwiązań ukierunkowanych na obniżenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości i składki wypadkowej. Wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu rozwiązań umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej, rozwój i finansowanie działań innowacyjnych. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania na Université Paris Dauphine, a także General Management Program w Harvard Business School w Bostonie.

Magdalena Burzyńska

Ayming Polska

Magdalena Burzyńska – Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Ayming – międzynarodowej grupy doradczej wspierającej przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i zwiększaniu wyników finansowych. Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 14 lat – najpierw jako Konsultant we Francji, a później Dyrektor Konsultingu w Polsce. Od 2011 roku nadaje strategiczny kierunek Ayming Polska. Odpowiada...

Jean-François Fallacher

Orange

Jean-François Fallacher (ur.1967r.), od 1 maja 2016 jest prezesem Orange Polska. W latach 2011-2016 pełnił funkcję prezesa spółki Orange Romania, wiodącego operatora komórkowego na rumuńskim rynku.

Wcześniej, przez 20 lat, Jean-François Fallacher pełnił kluczowe funkcje w Grupie Orange, ostatnio jako prezes Sofrecom, należącej do grupy międzynarodowej spółki konsultingowej oraz w Holandii jako dyrektor operacyjny w spółce Wanadoo, dostawcy usług internetowych, a także zarządzając marketingiem segmentu B2B w EuroNet Internet.

Jean-François ma rozległą wiedzę na temat rynku telekomunikacyjnego w zakresie zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych, zdobytą na różnych europejskich rynkach.

Absolwent kierunków inżynieryjnych na École Polytechnique, École Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu oraz programu Rozwoju Biznesu Międzynarodowego w ESSEC Business School, Jean-François zdobywał doświadczenie w okresie ekspansji Internetu.

Jean-François Fallacher

Orange

Jean-François Fallacher (ur.1967r.), od 1 maja 2016 jest prezesem Orange Polska. W latach 2011-2016 pełnił funkcję prezesa spółki Orange Romania, wiodącego operatora komórkowego na rumuńskim rynku. Wcześniej, przez 20 lat, Jean-François Fallacher pełnił kluczowe funkcje w Grupie Orange, ostatnio jako prezes Sofrecom, należącej do grupy międzynarodowej spółki konsultingowej oraz w Holandii jako dyrektor operacyjny w spółce Wanadoo,...

Stefan Kamiński

KIGEiT

Chairman of the Board at Polish Chamber of Commerce for Electronics & Telecom

Co-creator of the customs policy for the electronic industry and Polish strategy related to the Information Technology Agreement (from the point of view of the interests of the Polish electronics industry). Member of various working groups dedicated to classification of electronic goods (primarily MF and DG TAXUD). Co-author of the “Strategy for the Electronic Industry till year 2010” adopted by the Council of Ministers on January 7, 2003. Member of the Scientific Council for the Governmental Strategic programme: Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki [Development of Blue Optoelectronics], member of the Scientific Council of TIFORA Consortium. Member of the Programme Council for the IUSER cluster. Member of the Programme council for Energy Market Workshops. Member of the Steering Committee of the Sectoral Operational Programme “Improvement of the Competitiveness of Enterprises. Co-creator and head of various working groups dedicated to preparation of tender documentation for alternative telecommunications operators (over 35 sets of documentation in total). He was awarded the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta (2010), the “Distinguished service to Communications” merit award, National Chamber of Commerce Honourable Commemorative Badge, Meritorious for the Polish Culture award and Janusz Groszkowski medal. Distinguished with the title of “Outstanding Leader” as part of the Polish Quality Award. A graduate of the University of Technology and Life Sciences electronics department in Bydgoszcz.

 

 

Stefan Kamiński

KIGEiT

Chairman of the Board at Polish Chamber of Commerce for Electronics & Telecom Co-creator of the customs policy for the electronic industry and Polish strategy related to the Information Technology Agreement (from the point of view of the interests of the Polish electronics industry). Member of various working groups dedicated to classification of electronic goods (primarily...

Wojciech Kamieniecki

NCBiR

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczął w sektorze biznesowym w WSK „PZL-Mielec” S.A., gdzie doprowadził do wyodrębnienia z jej struktur telekomunikacyjnej działalności operatorskiej oraz utworzenia spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Centrala” Sp. z o.o. (późniejsza: Multimedia Polska S.A. – Mielec Sp. z o.o.). Negocjator kształtów umów w zakresie sprzedaży, aktywizacji i łączenia spółek. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej (Multimedia Polska S.A., Nordisk Polska Sp. z o.o., EXATEL S.A.) i fotowoltaicznej (Mielec PV S.A.). Ekspert w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz sieci ostatniej mili. Dyrektor Generalny największego w Europie projektu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej (Internet dla Mazowsza). W latach 2016-2018 Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie współtworzył i kierował m. in. projektami utworzenia Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, połączenia NASK z Instytutem Maszyn Matematycznych. Pod jego kierownictwem NASK zyskał status Państwowego Instytutu Badawczego, a w Instytucie zaczął na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa działać CSIRT poziomu krajowego.

W listopadzie 2018 roku został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Finansów.

Od 30 lipca 2019 r. Dyrektor NCBR.

Wojciech Kamieniecki

NCBiR

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w...

Bocar Ba

SAMENA Council

Bocar BA posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze telekomunikacji/ICT. Uznany lider w zakresie promocji zrównoważonego rozwoju w regionie Bliskiego Wschodu, jak również w zakresie wsparcia działań inwestorów prywatnych w tym regionie.

Jest zaangażowany w prace instytucji międzynarodowych na wysokim szczeblu, w tym prace Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Komisji Szerokopasmowej ONZ, Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego. W instytucjach tych występuje przede wszystkim jako przedstawiciel operatorów telekomunikacyjnych.

Bokar BA pełni funkcje doradcze przy licznych przedsięwzięciach branżowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze inwestycji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Wspiera również podmioty administracji publicznej, w tym regulatorów w tworzeniu przejrzystego i skutecznego prawodawstwa.

Bocar Ba

SAMENA Council

Bocar BA posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze telekomunikacji/ICT. Uznany lider w zakresie promocji zrównoważonego rozwoju w regionie Bliskiego Wschodu, jak również w zakresie wsparcia działań inwestorów prywatnych w tym regionie. Jest zaangażowany w prace instytucji międzynarodowych na wysokim szczeblu, w tym prace Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Komisji Szerokopasmowej ONZ, Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego. W...

Jacek Łukaszewski

Schneider Electric

Jacek Łukaszewski, Schneider Electric Cluster President responsible for operations in Poland, Czech Republic and Slovakia managing directly four business units, i.e. Buildings, Energy, Industry, and IT. He has over 20 years of experience in automation industry and broad understanding of automation control and power supply systems. In Schneider Electric since 2002. Before he managed building automation division in Central and Eastern Europe covering more than 20 countries.

He holds a degree in Mechanical Engineering from Gdańsk University of Technology and an MBA from joint program of University of Illinois at Urbana Champaign and University of Warsaw.

Jacek Łukaszewski

Schneider Electric

Jacek Łukaszewski, Schneider Electric Cluster President responsible for operations in Poland, Czech Republic and Slovakia managing directly four business units, i.e. Buildings, Energy, Industry, and IT. He has over 20 years of experience in automation industry and broad understanding of automation control and power supply systems. In Schneider Electric since 2002. Before he managed building...

Wolfgang Weber

ZVEI

Since the beginning of this year, Wolfgang Weber has been Chairman of the Management
Board of ZVEI – German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association in
Frankfurt/Main.
After studying chemistry in Frankfurt and completing his PhD in Zurich, he joined the German
Chemical Industry Association (VCI) in 1999.
In 2006, Wolfgang moved to BASF in Ludwigshafen as Head of Energy and Climate Policy,
Communications & Government Relations. Five years later, he moved to Brussels as Vice
President EU Government Relations of the BASF Group. From 2017 until 2019, he was Vice
President Corporate Communications and Government Relations for the BASF region
Europe, Middle East and Africa (EMEA).

Wolfgang Weber

ZVEI

Since the beginning of this year, Wolfgang Weber has been Chairman of the Management Board of ZVEI – German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association in Frankfurt/Main. After studying chemistry in Frankfurt and completing his PhD in Zurich, he joined the German Chemical Industry Association (VCI) in 1999. In 2006, Wolfgang moved to BASF in Ludwigshafen...

Rada Rodriguez

Orgalim

Rada Rodriguez joined Schneider Electric in 2000 and has been at Schneider Electric Germany since October
2009. Six years ago, she was named CEO of Schneider Electric GmbH and Country President Germany, and
in 2017 she assumed the additional role of Senior Vice President Global Alliances.
In over 30 years working primarily in international corporations she has combined leadership roles and
technical expertise across sales and marketing, product and offer management, project management,
business development, steering international R&D teams, and overseeing integration of acquisitions and
internal change processes.
Ms Rodriguez is also a member of the Board of Directors of ZVEI, the German electrical engineering and
electronics association.

Rada Rodriguez

Orgalim

Rada Rodriguez joined Schneider Electric in 2000 and has been at Schneider Electric Germany since October 2009. Six years ago, she was named CEO of Schneider Electric GmbH and Country President Germany, and in 2017 she assumed the additional role of Senior Vice President Global Alliances. In over 30 years working primarily in international corporations...

Doreen Bogdan-Martin

ITU

Martin została wybrana na stanowisko dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU 1 listopada 2018 r. Stanowisko objęła 1 stycznia 2019 r.

Jest strategicznym liderem z 30-letnim doświadczeniem na wysokim szczeblu w stosunkach międzynarodowych i międzyrządowych. Ma długie doświadczenie w opracowywaniu, analizie i realizacji polityk i strategii.

W latach 2008-2018 kierowała Departamentem Planowania Strategicznego i Członkostwa ITU.

Doreen Bogdan-Martin była odpowiedzialna za procesy planowania strategicznego organizacji, a także nadzorowała jej członków, zespoły ds. komunikacji i spraw zewnętrznych oraz prace Komisji Szerokopasmowej ds. Zrównoważonego Rozwoju działającej w ramach ONZ.

Doreen Bogdan-Martin doradzała rządom z całego świata w zakresie reform politycznych i regulacyjnych. Organizowała globalne konferencje z udziałem tysięcy uczestników z ponad 150 krajów, pośredniczyła w osiągnięciu konsensusu w międzynarodowych negocjacjach w wielu kluczowych kwestiach i regularnie wygłasza prezentacje na forach i szczytach międzynarodowych wysokiego szczebla. W ramach tej ważnej pracy była jednym z głównych architektów corocznego Globalnego Sympozjum Regulatorów (GSR), kierowała pierwszym globalnym szczytem młodzieży ITU #BYND2015, a obecnie kieruje najnowszą inicjatywą ITU – EQUALS, Globalnym Partnerstwem na rzecz Równości Płci w Erze Cyfrowej.

Doreen Bogdan-Martin poprzednio kierowała Wydziałem Regulacji i Środowiska Rynku Biura Rozwoju Telekomunikacji i była odpowiedzialna za programy dotyczące reformy regulacji oraz ekonomii i finansów.

Przed dołączeniem do ITU była specjalistą ds. Polityki Telekomunikacyjnej w National Telecommunication and Information Administration (NTIA), w Departamencie Handlu, USA.

Po ukończeniu studiów magisterskich w zakresie polityki komunikacji międzynarodowej na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie, ukończyła podyplomową certyfikację w zakresie strategii dla przywództwa w Instytucie Rozwoju Zarządzania w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również certyfikat Programu Odpowiedzialności i Etyki Liderów Narodów Zjednoczonych.

Doreen Bogdan-Martin jest również związana z Centrum Berkmana-Kleina na rzecz Internetu i Społeczeństwa Uniwersytetu Harvarda, obecnie pełni funkcję Współprzewodniczącej Grupy Planowania Strategicznego Narodów Zjednoczonych, Przewodniczącej Rady Naukowej Szwajcarskiej Sieci Studiów Międzynarodowych i jest członkiem Rady Gubernatorów Kolegium Pracowniczego ONZ. Jest także radioamatorem-krótkofalowcem.

Doreen Bogdan-Martin ma męża i czwórkę dzieci.

Doreen Bogdan-Martin

ITU

Martin została wybrana na stanowisko dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU 1 listopada 2018 r. Stanowisko objęła 1 stycznia 2019 r. Jest strategicznym liderem z 30-letnim doświadczeniem na wysokim szczeblu w stosunkach międzynarodowych i międzyrządowych. Ma długie doświadczenie w opracowywaniu, analizie i realizacji polityk i strategii. W latach 2008-2018 kierowała Departamentem Planowania Strategicznego i Członkostwa ITU....

Jarosław Tworóg

KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).
Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP.
Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.

Jarosław Tworóg

KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej...

Dominika Bettman

Siemens

Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat.  Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz przewodnicząca Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członkini Rady Dostępności powołanej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. W kwietniu 2019 powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej do Rady Uczelni.

Wierzy w to, co robi. Robi to, w co wierzy.

Dominika Bettman

Siemens

Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat.  Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przedkłada czyny nad słowa,...

Oliver Blank

ZVEI

Oliver Blank is Director European Affairs with ZVEI – the German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association. In this function, he is responsible for the coordination of all ZVEI European affairs and the management of the ZVEI European Office in Brussels. In addition, he coordinates some of the international work of ZVEI, including ZVEI’s China business and the Beijing EuropElectro Office.
He is active in ORGALIME, the European umbrella organization of the engineering industries; in BDI, BUSINESSEUROPE and within some of the European sector organizations. In parallel to these functions, for six years, he has been the Secretary General of T&D Europe – the European association of the energy transmission and distribution technology providers.
Oliver Blank joined ZVEI in 2003 and has been active in various functions since. Prior to ZVEI, he was the first Secretary General of EICTA (today: DIGITALEUROPE), setting up this new association of the ICT and CE industries in 2000 in Brussels. During this time, he ran a European funded PHARE project for the set-up of industry associations in Central- and Eastern European countries prior to their EU accession in 2004. His first position in associations was with VDMA, the German Machine Building Association, in 1998/99, as policy advisor for electronic commerce and the information society. In his early years after university, he worked as a consultant for two advertising agencies, Bozell and Huth & Wenzel. He has a PhD in Political Science from Johannes-Gutenberg University Mainz and a M.A. from Bowling Green State University / USA.

Oliver Blank

ZVEI

Oliver Blank is Director European Affairs with ZVEI – the German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association. In this function, he is responsible for the coordination of all ZVEI European affairs and the management of the ZVEI European Office in Brussels. In addition, he coordinates some of the international work of ZVEI, including ZVEI’s China business...

Nikodem Bończa Tomaszewski

Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.

Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych.

Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe udostępniające kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług obywatel.gov.pl, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl.

Polska branża menadżerów IT wyróżniła go niedawno prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

W wolnym czasie uprawia wspinaczkę sportową.

Nikodem Bończa Tomaszewski

Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną...

Martin Mellor

Ericsson

Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ICT. W Ericsson pracuje od 2006 roku. Martin Mellor jest aktywnym promotorem technologii 5G w Polsce. Współpracuje z centrami R&D Ericsson w Polsce, przemysłem, środowiskami akademickimi i startupami w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mentor w nagrodzonym przez Komisję Europejską programie IT for SHE. Martin Mellor ukończył Fizykę Teoretyczną i Stosowaną na Uniwersytecie w Nottingham.

Martin Mellor

Ericsson

Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ICT. W Ericsson pracuje od 2006 roku. Martin Mellor jest aktywnym promotorem technologii 5G w Polsce. Współpracuje z centrami R&D Ericsson w Polsce, przemysłem, środowiskami akademickimi i startupami w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mentor w nagrodzonym przez Komisję Europejską programie IT for SHE. Martin Mellor ukończył Fizykę...

Jean-Marc Harion

Play

Jean-Marc Harion jest członkiem zarządu P4 sp. z o.o. („Play”) od lipca 2018 r. Pełni także funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu. Jean-Marc Harion dołączając do Grupy mógł pochwalić się 25-letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu notowanych spółek Orange Egypt i Mobistar, wcześniej był Prezesem Zarządu Orange Dominicana oraz Orange VP Business Development Americas w Nowym Jorku. Przed dołączeniem do Orange Group, Jean-Marc Harion stworzył własne przedsiębiorstwo Computer Channel, które rozwijał przez okres dziesięciu lat do czasu jego sprzedaży na rzecz Wanadoo (France Telecom Group). Jean-Marc Harion posiada tytuł magistra z Institut d’Etudes Politiques de Paris oraz tytuł magistra i absolwenta z Université Libre de Bruxelles

Jean-Marc Harion

Play

Jean-Marc Harion jest członkiem zarządu P4 sp. z o.o. („Play”) od lipca 2018 r. Pełni także funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu. Jean-Marc Harion dołączając do Grupy mógł pochwalić się 25-letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu notowanych spółek Orange Egypt i Mobistar, wcześniej był Prezesem Zarządu Orange Dominicana oraz Orange VP...

Paul Scanlan

Huawei

With more than 30 years’ experience in the Telecom and IT industries, he possesses broad experience across most technologies having worked in a variety of senior capacities across Technical, Commercial, Company and Business Management, Operations, Sales, Marketing, Program Management and R&D disciplines. He is an expert in the Business of Telecommunications – managing of all aspects (concept to operations) of Telecommunications Carrier / Service Provider businesses

In the course of his career, he has worked with numerous Fixed and Mobile Operators, vendors, SI and Consulting companies in Asia-Pacific, Africa, North America and Europe

Paul Scanlan

Huawei

With more than 30 years’ experience in the Telecom and IT industries, he possesses broad experience across most technologies having worked in a variety of senior capacities across Technical, Commercial, Company and Business Management, Operations, Sales, Marketing, Program Management and R&D disciplines. He is an expert in the Business of Telecommunications – managing of all...

Erik Ekudden

Ericsson

Jako CTO grupy, Erik Ekudden jest odpowiedzialny za wyznaczenie kierownictwa technologicznego dla Grupy Ericsson.

Jego doświadczenie w pracy z wiodącymi technologiami na całym świecie wpłynie na strategiczne decyzje i inwestycje między innymi w mobilność, rozproszoną chmurę, sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy. Opiera się to na jego wieloletnim doświadczeniu w zakresie strategii technologicznych i działalności branżowej.

Erik Ekudden dołączył do Ericssona w 1993 r. i zajmował różne stanowiska kierownicze w firmie, w tym Kierownika ds. Strategii Technologicznej, Dyrektora Technicznego ds. Ameryk w Santa Clara w USA oraz Kierownika ds. Standaryzacji i Przemysłu. Jest także członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Inżynierskich (IVA) oraz uzyskał tytuł magistra w zakresie inżynierii elektrycznej w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie.

Erik Ekudden

Ericsson

Jako CTO grupy, Erik Ekudden jest odpowiedzialny za wyznaczenie kierownictwa technologicznego dla Grupy Ericsson. Jego doświadczenie w pracy z wiodącymi technologiami na całym świecie wpłynie na strategiczne decyzje i inwestycje między innymi w mobilność, rozproszoną chmurę, sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy. Opiera się to na jego wieloletnim doświadczeniu w zakresie strategii technologicznych i działalności branżowej....

Krzysztof Piech

Uczelnia Łazarskiego

STANOWISKA
Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uniwersytecie Łazarskiego (Warszawa, Polska). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Przez około 20 lat wykładał w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Prezes Zarządu Blockchain Technologies sp. z o.o. i koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain; Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji (Warszawa); b. CEO w InvestOn Ltd (Londyn) – jednej z pierwszych firm inwestujących w kryptowaluty (2015) i założyciel startupu w Singapurze. Doradca strategiczny i naukowy kilku startupów wdrażających technologię blockchain.

CZŁONKOSTWO
Członek Centrum Technologii Blockchain w University College London, członek zarządu International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain (Moskwa), zewnętrzny współpracownik w Iran Blockchain Labs w Sharif University of Technology.
Lider biznesowy (2016-2018) grupy ponad 100 ekspertów działających przy Ministerstwie Cyfryzacji doradzających polskiemu rządowi w zakresie Blockchain / DLT i Walut Cyfrowych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, sędzia sądu arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
Członek British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, b. członek Bitcoin Foundation, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DOŚWIADCZENIE
Łączy naukę z biznesem. Specjalizuje się w innowacjach, kryzysach gospodarczej, polityce publicznej (w szczególności polityce gospodarczej, w tym w polityce innowacji). Lubi stosować narzędzia ilościowe do rozwiązywania problemów gospodarczych (np. prognozowanie makroekonomiczne, rozwoju regionalnego i prognozy finansowe). W ostatnich latach specjalizuje się szczególnie w zastosowaniach technologii rozproszonych rejestrów (blockchain).
Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilka opublikowanych w Wielkiej Brytanii; autor ponad stu artykułów naukowych. Był wśród najczęściej cytowanych naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert polskich i zagranicznych ministerstw, urzędów centralnych, władz regionalnych i partii politycznych (współautor programów dwóch partii). Odbył staż typu job-shadow u Davida Millibanda (b. minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii).
Stypendia na jednych z najlepszych uniwersytetów w Europie i Azji (tj. UCL – Londyn, NUS – Singapur). Wykłady (w kilku krajach) dotyczące wielu aspektów makroekonomii i jej zastosowań, a także praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Prelegent na dziesiątkach konferencji, w tym keynote speaker na konferencjach zagranicznych.
Jest zarówno doradcą strategicznym startupów technologicznych, jednym z pierwszych w kraju (i na Ukrainie) wykładowców tej tematyki, jak i startupowcem. Jest także konsultantem wielu firm i funduszy inwestycyjnych (VC). Sam również prowadzi działalność inwestycyjną.

Krzysztof Piech

Uczelnia Łazarskiego

STANOWISKA Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uniwersytecie Łazarskiego (Warszawa, Polska). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Przez około 20 lat wykładał w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Prezes Zarządu Blockchain Technologies sp. z o.o. i koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain; Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji (Warszawa); b. CEO w InvestOn...

Marcin Chruściel

Orange Polska

Dysponuje międzynarodowym doświadczeniem i osiągnięciami w obszarze bankowości detalicznej, kart i płatności, sprzedaży i rozwoju produktów, procesów M&A oraz start-up zdobyte w dużych europejskich i krajowych bankach, takich jak: PKO BP, Raiffeisen Bank Polska SA, Polbank EFG (EFG Eurobank Ergasias SA), i Bank Austria Creditanstalt. Od marca 2017 w Orange Polska odpowiada za Mobilny Bank Orange Finanse. Aktualnie dodatkowo pełni również rolę przewodniczącego Komitetu FinTech w PIIT. Aktywnie wspiera i rozwija jako Mentor współpracę z FinTech w ramach Orange Fab. Członek rad programowych kongresów oraz konferencji, mentor i mówca biznesowy. Pełnił również rolę członka Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich. Inicjator pierwszego raportu o rynku Blockchain w Polsce wydanego pod auspicjami PIIT.

Entuzjasta tworzenia unikalnych doświadczeń klientów w nowym digitalnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zmian płynących z PSD2 oraz OpenBanking. Aktywnie wspiera obszar FINTECH z długoterminową wizją w zakresie zmian na rynkach finansowych spowodowanych rewolucją technologiczną (#VR #AI #blockchain #5G #mashinelearning #BIGDATA #BOT #cloud  #3Dprinter #virtualassistance #autonomouscars) wpasowując się w przyszłe  oczekiwania klienta 4.0. Zwolennik metodologii DesignThinking połączonej z Agile’owym podejściem biznesowym.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Łazarskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dedykowane programy w ramach Harvard Business School szczególnie w obszarze leadership, który to obok mentoringu i rozwoju mentalnego stanowią coraz bardziej istotny fundament rozwoju osobistego i biznesowego.

Marcin Chruściel

Orange Polska

Dysponuje międzynarodowym doświadczeniem i osiągnięciami w obszarze bankowości detalicznej, kart i płatności, sprzedaży i rozwoju produktów, procesów M&A oraz start-up zdobyte w dużych europejskich i krajowych bankach, takich jak: PKO BP, Raiffeisen Bank Polska SA, Polbank EFG (EFG Eurobank Ergasias SA), i Bank Austria Creditanstalt. Od marca 2017 w Orange Polska odpowiada za Mobilny Bank...

Tomasz Mazur

Polski Komitet Normalizacyjny

Kierownik trzech Sektorów w Wydziale Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji

Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego

Sektora Nanotechnologii i Innowacji

Certyfikowany Administrator Systemów Microsoft (MCSA) – specjalizacja: bezpieczeństwo

 

Tomasz Mazur

Polski Komitet Normalizacyjny

Kierownik trzech Sektorów w Wydziale Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego Sektora Nanotechnologii i Innowacji Certyfikowany Administrator Systemów Microsoft (MCSA) – specjalizacja: bezpieczeństwo  

Maciej Stępień

Neontri

Maciej Stępień jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Neontri, fintechu specjalizującego się w tworzeniu i rozwijaniu zaawansowanych rozwiązań z obszaru bankowości mobilnej i płatności mobilnych. W firmie zajmuje się zarządzaniem obszarem sprzedaży oraz budową i wdrażaniem strategii biznesowej.Przed założeniem Neontri był twórcą sukcesu paytechu Trevica kupionego przez Mastercard. Wcześniej był partnerem i udziałowcem w firmie Pentegy zajmującej się międzynarodowym konsultingiem w obszarze IT.

Maciej Stępień ma szerokie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań technologicznych zmieniających krajobraz bankowości detalicznej i korporacyjnej. W ciągu ponad 20 lat kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie zaawansowanych systemów informatycznych, zarządzanie rozwojem oprogramowania oraz budowanie skutecznych zespołów sprzedażowych. 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  oraz University of Derby.

Maciej Stępień

Neontri

Maciej Stępień jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Neontri, fintechu specjalizującego się w tworzeniu i rozwijaniu zaawansowanych rozwiązań z obszaru bankowości mobilnej i płatności mobilnych. W firmie zajmuje się zarządzaniem obszarem sprzedaży oraz budową i wdrażaniem strategii biznesowej.Przed założeniem Neontri był twórcą sukcesu paytechu Trevica kupionego przez Mastercard. Wcześniej był partnerem i udziałowcem w firmie Pentegy...

Janusz Diemko

Ekspert

W latach 2016-17 Prezes Zarządu CRE Polskie ePłatności S.A. w 2018 roku Członek Rady Nadzorczej w 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Paylane S.A. (Grupa Polskie ePłatności S.A). Obecnie prowadzi własną działalność konsultingową.

Ma ponad 24-letnie doświadczenie w branży płatniczej. W 2015 i od 2019 świadczy usługi konsultingowe i doradcze, pracując nad projektami akwizycji spółek. Zajmował się również pozyskiwaniem finansowania oraz analizami rynkowymi dla spółek polskich i zagranicznych.

Członek Rad Nadzorczych; Ipopema Securities od 2005, IQ Partners od 2018 a Storic od 2019.

Od 2014 r. partner i inwestor w funduszu Angel Hedgehog Fund inwestującym w spółki e-commerce/ICT na wczesnym etapie rozwoju oraz inwestor Angel w różnych spółkach płatniczych.

W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital oraz przyłączenie jej do First Data Polska, a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za działania operacyjne First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

W latach 2006-14 i 2017-19 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich. Były członek Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim w latach 2006-14.

W latach 1998-2006 był związany z firmą Euronet, zajmując stanowiska: Dyrektora Finansowego w Polsce, Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA oraz Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz kraje nadbałtyckie).

W latach 1991-96 pracował w firmach Moore Stephens Audyt i Konsulting, w California Computer jako CFO oraz w Aviva jako zastępca Dyrektora Finansowego.

Urodzony w Anglii, ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University College), posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii (ACA) oraz jest Członkiem Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT).

Janusz Diemko

Ekspert

W latach 2016-17 Prezes Zarządu CRE Polskie ePłatności S.A. w 2018 roku Członek Rady Nadzorczej w 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Paylane S.A. (Grupa Polskie ePłatności S.A). Obecnie prowadzi własną działalność konsultingową. Ma ponad 24-letnie doświadczenie w branży płatniczej. W 2015 i od 2019 świadczy usługi konsultingowe i doradcze, pracując nad projektami akwizycji spółek. Zajmował się...

Janusz Figurski

Netia

Od blisko dwudziestu lat skutecznie zajmuje się rozwojem rynku, marketingiem i sprzedażą oraz wdrażaniem nowych idei w obszarach ICT, cloud i data center oraz telekomunikacji w tym IoT i 5G.

W dotychczasowych działaniach odpowiadał za budowanie strategii produktowej, przygotowanie organizacji do nowych wyzwań rynkowych, wdrażanie nowych idei od koncepcji do sprzedaży na rynku.

Od 1 czerwca objął stanowisko kierownika zespołu IoT w NetiaNext gdzie odpowiada za budowanie strategii i wdrożenie jej w życie we współpracy z innymi podmiotami z grupy GPC.

Od października 2014 pracował w grupie Deutsche Telekom Europe pomagając rozwijać się spółkom w grupie DT w takich krajach jak: Polska, Grecja, Węgry czy Czechy i Słowacja. Wcześniej odpowiadał za strategię produktową w GTS Central Europe przez około 5 lat.

Jest absolwentem MBA Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Multimedia i Systemy Telekomunikacyjne w Akademii Technicznej z Bydgoszczy.

Janusz Figurski

Netia

Od blisko dwudziestu lat skutecznie zajmuje się rozwojem rynku, marketingiem i sprzedażą oraz wdrażaniem nowych idei w obszarach ICT, cloud i data center oraz telekomunikacji w tym IoT i 5G. W dotychczasowych działaniach odpowiadał za budowanie strategii produktowej, przygotowanie organizacji do nowych wyzwań rynkowych, wdrażanie nowych idei od koncepcji do sprzedaży na rynku. Od 1 czerwca objął stanowisko...

Tomasz Schweitzer

Polski Komitet Normalizacyjny

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. Tam również obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.
Jako stypendysta UNIDO odbywał staż w University of Windsor w Kanadzie.

Wieloletni redaktor działu w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” SIGMA-NOT; autor wielu publikacji z dziedziny elektryki i normalizacji w technicznej prasie krajowej oraz referatów
na konferencjach międzynarodowych. Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości.

Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 1997 roku.

Na stanowisko Prezesa PKN powołany z dniem 9 listopada 2007 r.

Dokonuje nieprzerwanie zmian w organizacji wewnętrznej PKN pod kątem sprawnej realizacji zadań statutowych, zadowolenia klientów PKN oraz w zasadach pracy Organów Technicznych PKN. Wspiera rozwój narzędzi informatycznych do wspomagania prac normalizacyjnych i oferowanych produktów.

Tomasz Schweitzer

Polski Komitet Normalizacyjny

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. Tam również obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jako stypendysta UNIDO odbywał staż w University of Windsor w Kanadzie. Wieloletni redaktor działu w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” SIGMA-NOT; autor wielu publikacji z dziedziny elektryki i...

Marek Gondzio

Globema

Jest założycielem i Prezesem Zarządu spółki Globema.
Swoją karierę rozpoczynał jako Asystent, a następnie Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1979-1991). W latach 1987-90 pracował także okresowo jako Programista i Konsultant w szwedzkim przedsiębiorstwie informatycznym FreeForm Design AB. W latach 1991-1997 pełnił funkcje Wicedyrektora Działu Oprogramowania oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego w Inter-Design Tessel Systems, polsko-szwedzkiej firmie specjalizującej się w oprogramowaniu CAD. W 1997 roku powołał do życia firmę Globema, która na przestrzeni lat stała się jednym z wiodących dostawców geo-przestrzennych rozwiązań IT oraz powiązanych z nimi usług informatycznych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2005 roku krajowe środowisko informatyczne wyróżniło Marka Gondzio tytułem INFO-STAR w kategorii „Osiągnięcia biznesowe”.
Marek Gondzio jest wiceprzewodniczącym Rady KIGEiT, członkiem zarządu Związku Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” oraz działa w Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.
Marek Gondzio jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora technicznych w zakresie informatyki. W 1995 roku odbył podyplomowy kurs zarządzania „Business in a Market Economy” na University of Humberside w Anglii.

Marek Gondzio

Globema

Jest założycielem i Prezesem Zarządu spółki Globema. Swoją karierę rozpoczynał jako Asystent, a następnie Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1979-1991). W latach 1987-90 pracował także okresowo jako Programista i Konsultant w szwedzkim przedsiębiorstwie informatycznym FreeForm Design AB. W latach 1991-1997 pełnił funkcje Wicedyrektora Działu Oprogramowania oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego w Inter-Design Tessel Systems, polsko-szwedzkiej...

Informacje

Hotel

Dojazd

Dodaj do Outlook

Program

Rejestracja

HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE

Grzybowska 63
00-844 Warszawa
tel. +48 22 356 55 54
e-mail: reservationswarsaw@hilton.com

Patronat Honorowy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Partnerzy Wspierający

Patronat Medialny