08.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
08.50 – 09.00 Oficjalne otwarcie X Forum Gospodarczego TIME 
Stefan Kamiński – Prezes Zarządu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Borys Stokalski – Prezes Zarządu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Michael Ziesemer (Klaus Mittelbach) – Prezes Zarządu, Zvei
09.05 – 09.10 Tomas Hedenborg (Adrian Harris) – Prezes Zarządu, Orgalime
09.10 – 09.20 Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister – Ministerstwo Rozwoju, Rzeczpospolita Polska
Brigitte Zypries – Minister, Ministerstwo ds. Ekonomicznych i Energetycznych, Republika Federalna Niemiec 
09.30 – 09.40 Maria Gabriel – Komisarz UE Digital Economy
09.40 -10.00 Prezentacja programowa X Forum Gospodarczego TIME
dr Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
10.00 -10.30 Prezentacja: Machine Learning
10.30 -10.45 Przerwa kawowa  
10.45 -11.15 Prezentacja: Społeczeństwo wiedzy i gospodarki 4.0
11.15 -13.00 SESJA I – Transformacja Industry 4.0 (robotyzacja i automatyzacja) 
13.00 -14.00 Lunch
14.00 -15.15 SESJA II – Maszyny autonomiczne
15.15 -16.30 SESJA III – Interoperacyjność oprogramowania 4.0
19.30 -23.00 Wielka Gala FGTIME

 

 

08.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
08.50 – 09.00 Cecilia Bonefeld-Dahl (Markus Borchert) – Prezes Zarządu, DigitalEurope
09.05 – 09.40 Marcin Cichy – Prezes, UKE
Jochen Homann – President The Bun¬desnet¬za¬gen¬tur
09.40 – 10.00 Michał Boni – Poseł UE
Reiner Butikofer – Komisja Przemysłu Badań Naukowych i Energii, UE
10.00 – 10.35 Prezentacja: Główne problemy bezpieczeństwa cyfrowego
10.35 -10.50 Przerwa kawowa  
10.50 -12.00 SESJA I – Znaczenie i modele biznesowe rozwoju infrastruktury 5G
12.25 -13.35 SESJA II – Cyfrowe Usługi Społeczne i Publiczne
13.35 -14.35 Lunch
14.35 -15.45 SESJA III – BIGDATA dla Business Intelligence
15.45 -17.00 SESJA IV – Cyberbezpieczeństwo w mikro i makro skali