8.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Oficjalne otwarcie 11 Forum Gospodarczego TIME
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji Polski
Klaus Mittelbach – Dyrektor Zarządzający, ZVEI
9.30 – 9.50 Wystąpienie: Polityka Przemysłowa Komisji Europejskiej
Antti Peltomäki – Zastępca Dyrektora Generalnego, Departament Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, KE
9.50 – 10.15 Prezentacja programowa 11 Forum Gospodarczego TIME
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
10.15-10.35 Prezentacja: Manifesty przemysłu cyfrowego
Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Generalny, Digital Europe
10.35-10.55 Obecny stan i perspektywy rozwoju technologii sieci 5G i jej wartość dla aplikacji przemysłowych 4.0
Igor Milojevic, Dyrektor ds. Technicznych Carrier Business Group w Huawei dla Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich
10.55-11.10 Przerwa kawowa 
SESJA I – Transformacja cyfrowa w przemyśle
11.10-11.20 Rozmowa: Orgalime Vision 2030
Malte Lohan, Orgalime – Europe‘s Technology Industries,
Oliver Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
11.20-11.30 Prezentacja: Synergia przemysłu 4.0 i 5G
Alexander Bentkus – 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G ACIA)
11.30-12.20 Debata:
Moderator:  Oliver Blank – Członek Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
Paneliści: Michał Boni – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,Parlament Europejski
Mariusz Kondraciuk – Dyrektor, Siemens Energy Management
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric
Andrzej Dulka – Prezes, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Witold Bereszczyński – Prezes Zarządu, Weidmüller
Malte Lohan – Dyrektor Generalny, Orgalime – Europe‘s Technology Industries
 

”więcej”

  

Głównym tematem rozmowy będzie konieczność przeprowadzenia i zakres transformacji cyfrowej europejskiego przemysłu oraz szczególnej roli sektora wytwórczego w tym procesie. Uczestnicy rozmawiać będą również o tym, jak ważne jest, aby przedsiębiorstwa były w stanie w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez nowe technologie oraz zapewnienie odpowiednich ram prawnych, które wspierać będą rozwój innowacyjności.

”mniej”

SESJA II – Gospodarka widmem i planowanie obszarowe 5G
12.20-12.40 Prezentacja: 5G dla przemysłu – zarządzanie widmem
Mario Maniewicz – Dyrektor Biura Radiokomunikacji, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
12.40-13.00 Prezentacja: Opinia SCENIHR (Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia) na temat potencjalnych szkodliwych skutków ekspozycji na działanie pola elektromagnetycznego
Zenon Sienkiewicz – Członek ICNIRP, Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym
13.00-13.40 Debata: 
Moderator:  Marcin Cichy – Prezes, UKE
Paneliści: João Cadete de Matos – Prezes Zarządu, ANACOM (Portugalia)
Cristina Data, Director of Spectrum, Ofcom (Wielka Brytania)
Vladimír Kešjar – Przewodniczący Urzędu Regulacji Łączności Elektronicznej i Usług Pocztowych (Słowacja)
Prof. Konstantinos Masselos – Przewodniczący Greckiej Komisji ds. Telekomunikacji i Usług Pocztowych (Grecja)
Jaromír Novák -Przewodniczący Rady Czeskiego Urzędu ds. Telekomunikacji (Czechy)
 

”więcej”

  
Wprowadzenie piątej generacji sieci bezprzewodowych niesie za sobą olbrzymi skok technologiczny i będzie miało znaczący wpływ na rozwój przemysłu. Dlatego też należy upewnić się, że sieć 5G będzie mogła być skutecznie wykorzystywana w przemyśle i produkcji.
 

”mniej”

SESJA III – Optymalizacja budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G
13.40-14.00 Prezentacja: „Bezprzewodowa warstwa sieci 5G””
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson
14.00-14.45 Debata: 
Moderator:  Roman Młodkowski – Independant Consultant
Paneliści: Jean-François Fallacher – Prezes Zarządu, Orange
Tonny Bao – Prezes Zarządu,1 Huawei
Piotr Kuriata – Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu i Regulacji, P4
Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej, Netia, Polkomtel
Andreas Maierhofer – Prezes Zarządu, T-Mobile
Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Zarządu, EXATEL
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson
14.45 -15.30 Lunch
SESJA IV –Sztuczna inteligencja w przemyśle – szanse i wyzwania
15.30-15.45 Prezentacja:
Norbert Biedrzycki – Wiceprezes, Digital McKinsey w regionie CEE
15.45-16.45 Debata: 
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Fundacja DigitalPoland
Paneliści: Olaf Gajl – Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji
Borys Stokalski – Prezes Zarządu, PIIT
Piotr Pietrzak – Dyrektor ds. Technologii, IBM Polska i Kraje Bałtyckie
Paweł Pisarczyk – Prezes, Atende Software
Bartosz Lech – Członek Zarządu, Globema
16.45-17.00 Podsumowanie Forum:
Jarosław Tworóg – Wiceprezes KIGEiT
Oliver Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
Gala FGTIME
19.30 -23.00 Gala FGTIME
Ceremonia otwarcia Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

 

8.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Otwarcie Forum:
Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polska
9.30-9.50 Wystąpienie: Europejskie strategie dla przemysłu cyfrowego oraz sztucznej inteligencji
Max Lemke – Dyrektor Departamentu „Technologie i systemy do digitalizacji przemysłu” w Dyrekcji Generalnej CONNECT w Komisji Europejskiej
9.50-10:10 Prezentacja: Małe i średni przedsiębiorstwa w przemyśle 4.0
Mariusz Zabielski – Wice Prezes Country Manager, Poland, Czech, central- eastern Europe Siemens
10.10-10.30 Prezentacja: Produkcja cyfrowa
Paweł Białka – Executive Partner, Gartner
10.30 -10.40 Przerwa kawowa 
10.40 -10.45 Uroczyste podpisanie porozumienia Na Rzecz Promocji Cyfryzacji i Nowych Technologii oraz Organizacji Digital Week 1.10 – 10.10.2019  
SESJA I – Jak zbudować sieć światłowodowa w kontekście wyzwań związanych z łącznością i 5G
10.45-11.00 Prezentacja: Plan działania na rzecz zwiększenia tempa budowy sieci światłowodowej
Krzysztof Heller – Prezes Zarządu, Infostrategia
11.00-12.00 Debata:
Moderator:  Michał Kobosko – Starszy Doradca, Atlantic Council
Paneliści: Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Janusz Kosiński – Prezes Zarządu, Inea
Robert Redeleanu – Prezes Zarządu, UPC
Rafał Magryś – Wiceprezes Zarządu, EXATEL
Piotr Jaworski – Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii, Orange Polska
Ireneusz Piecuch – Partner, Kancelaria Prawna Gawroński i Piecuch
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
SESJA II – Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych, platformy danych B2B
12:00-12.40 Prezentacja: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Digital Poland
12:40-13:40 Debata: 
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Digital Poland
Paneliści:  Bartosz Malinowski – Wiceprezes Zarządu, Adform
Carlos Navarro – Dyrektor, Data Driven Solutions
Aleksander Szerner – Prezes Zarządu, BIM Association for the Polish Construction Industry
Marek Turlejski – Partner, DataWise, LocIT
Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministerstwa Cyfryzacji 
Tomasz Trzciński – Dyrektor naukowy i Wspólnik, Tooploox
 

”więcej”

  

Sesja wpisywać będzie się w kontekst szerszej debaty na temat europejskiej gospodarki danymi i swobodnego przepływu danych. Skupi się również na konkretnych aspektach, wymogach i wyzwaniach związanych z platformami danych B2B.

”mniej”

13.40-14.30 Lunch
SESJA III – Cyberbezpieczeństwo
14.30-14.45 Prezentacja: „Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Co zrobić, aby ochronić się przed cyberatakami?”
Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Pionu Technicznego, NASK SA    
Prezentacja: „Zagrożenia cyberwojenne. Przyczyny cyberataków”
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
14.45-15.30 Debata: Bezpieczeństwo cyfrowe w łańcuchu dostaw. Jak chronić organizacje przed cyber-atakami?
Moderator:  Krzysztof Silicki – Dyrektor, NASK
Paneliści:  Jakub Jagielak – Dyrektor ds. Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, Atende
Arkadiusz Wójcik – VP, Head of IT & Mobile, Samsung Electronics Polska
Grzegorz Bojar – Dyrektor Działu IT, PSE
Tomasz Huś – Prezes Zarządu, PZU LAB,
Juliusz Brzostek – Dyrektor, Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK
SESJA IV – MŚP w przemyśle 4.0 – Jak udostępnić umiejętności i technologie dla wszystkich?
15.30-15.45 Prezentacja: Wsparcie prawne i systemowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie transformacji 4.0
Andrzej Soldaty – Założyciel i Partner Projektu “Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”
15.45-16.50 Debata: 
Moderator:  Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Paneliści:  Przedstawiciele platform Przemysłu 4.0 i krajowych izb gospodarczych
Max Lemke – dyrektor departamentu „Technologie i systemy do digitalizacji przemysłu” w Dyrekcji Generalnej CONNECT w Komisji Europejskiej
Andrzej Soldaty – Założyciel i Partner Projektu “Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”
Mark Boris Andrijanič – Dyrektor ds. Polityki Publicznej, Uber
Marek Bąkowski – Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyzacji Administracji Publicznej, PIIT
Ray Pinto – Dyrektor ds. Członkowskich i Transformacji Cyfrowej, DIGITALEUROPE
 

”więcej”

  

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon europejskiej gospodarki i są niezwykle istotne dla społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma pełne umożliwienie MŚP uczestnictwa i czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Celem sesji będzie zbadać, w jaki sposób europejskie inicjatywy i współpraca mogą pomóc MŚP wykorzystać ich często niedoceniany potencjał.

”mniej”

16.45-17.00 Podsumowanie:
  Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Oliver Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI

4 marca 2019, poniedziałek, godz. 12.00 – 15.00

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie istniejących produktów i usług w ramach projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Eksperci NCBR zaprezentują nie tylko ofertę wsparcia i zasady udziału w konkursach z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), ale także przedstawią na konkretnych przykładach jak korzystać ze środków w ramach POIR. Odpowiedzą także na pytania z Państwa strony.

Agenda:

  • Aktualna oferta NCBR w ramach POIR
  • Proces realizacji projektu badawczo-rozwojowego (specyfika prac B+R)
  • Dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy
  • Zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR

Spotkanie realizowane w ramach projektu „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt dorota.toczyska@ncbr.gov.pl

Diginno Innovation Session – sesja w ramach FG Time, dzień drugi

5 marca 2019, wtorek, godz. 10.45 – 13.40

Sesja poświęcona kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania. Cyfrowa transformacja przemysłu wymaga nowych metod zarządzania. W jaki sposób skutecznie tworzyć nowe rozwiązania i procesy w organizacji, jak efektywnie wprowadzać je w życie? Jak współpracować zarówno wewnątrz jak i z podmiotami na zewnątrz organizacji, aby osiągać jak najlepsze rezultaty dla biznesu. Różne metody, najlepsze praktyki, dyskusja. 

Agenda:
10.30 – 10.45 – przerwa na kawę
10.45 – rozpoczęcie sesji

  • powitanie gości, wstęp
  • Wyzwania zarządcze Industry 4.0 – skuteczne wdrożenie innowacji, zarządzanie zmianą w organizacji – prezentacja
  • Design Thinking jak metoda generowania innowacji w procesie cyfryzacji w firmie / zespole – prezentacja
  • Innowacje? Mało kto budzi się z mocnym postanowieniem – dzisiaj wymyślę coś nowego, coś zmienię. Bezpieczniej czujemy się w znanym schemacie, wyjście poza strefę komfortu dla większości ludzi jest dużym wyzwaniem. Jak więc zmieniać firmę, żeby w pełni korzystać z tego co niesie współczesna technologia?  – dyskusja w grupach
  • podsumowanie sesji, zakończenie spotkania

13.40 – lunch
Sesja realizowana w ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO), cyfrowa transformacja przemysłu. Więcej informacji na: https://kigeit.org.pl/diginno/

Sesja tłumaczona symultanicznie polski / angielski.
Osoby zainteresowane udziałem tylko w sesji Diginno Innovation Session prosimy o kontakt dorota.sapija@kigeit.org.pl

Krzysztof Chełpiński – posiada blisko 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Kilka lat temu postanowił zostać przedsiębiorcą.
Założyciel i prezes STB24 – firmy specjalizującej się w rozwiązaniach w chmurze dla MSP. Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Magdalena Sadowska-Pożycka
Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej (specjalizacja: Systemy Informatyczne i Zarządzanie Przedsiębiorstwem). Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Wartością Firmy oraz Zarządzania Wartością Klienta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Siemens sp. z o.o. w 2011 roku w dziale BE&QM wspierając inicjatywę doskonalenia procesów biznesowych.
Obecnie Ewangelistka Design Thinking. Prywatnie jest miłośniczką pływania i certyfikowaną trenerką Total Immersion.
Łukasz Kowalik – ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej, wdrażania innowacji i zarządzania zmianą. Konsultant przy Zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, Venture Partner w Simpact.vc, wspierający spółki portfelowe w budowaniu strategii wejścia na rynek międzynarodowy. Współzałożyciel Empirium i Empirium.pl. Przez ponad 18 lat menedżer w Intel Corporation, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej nowych produktów i programów w Europie i krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Trener biznesu, doktor nauk ekonomicznych i adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Patronat Honorowy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Współpraca

Patronat Medialny