08:00 – 16:00 Rejestracja uczestników
08:45 – 09:00 Oficjalne otwarcie 12 Forum Gospodarczego TIME
Stefan Kamiński – Prezes Zarządu, KIGEiT
Wolfgang Weber – Prezes Zarządu, ZVEI
Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, PIIT
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE
Karol Skupień – Prezes Zarządu, KIKE
Michał Kanownik – Prezes Zarzadu, ZIPSEE
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich
Prof. Andrzej Tretyn – Rektor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Maciej Witucki – Prezes Zarządu, Lewiatan
Piotr Mieczkowski – Dyrekotr Zarządzający, Digital Poland
09:00 – 09:15 Uwalnianie potencjału Przemysłu 4.0
Marcin Cichy – Prezes, UKE
09.20 – 09.40 Globalny przemysłowy wymiar sieci 5G
Doreen Bogdan-Martin – Director of the ITU Telecommunication Development Bureau, ITU
09.40 – 10.10 Prezentacja programowa FGTIME
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Dominika Bettman  – Przewodnicząca Rady Izby, KIGEiT

10.10 – 10.30 Przerwa kawowa 
  Sala A
TELEKOMUNIKACJA
Sala B
PRZEMYSŁ 4.0
Sala C
CYFRYZACJA SEKTORA FINANSOWEGO
10:30 – 11:50 Zasoby światłowodowe i częstotliwości, a geografia popytu i podaży na usługi sieci 5G

Zaproszeni do dyskusji >>

Bariery prawne – jak pogodzić ochronę konkurencji z ochroną współpracy?

Zaproszeni do dyskusji >>

Finansowanie inwestycji

więcej

11:50 – 13:10 Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego w kontekście norm prawnych

Zaproszeni do dyskusji >>

Ekosystem prawny przemysłu 4.0

więcej

Płatności w Polsce – wyzwania nowej dekady

więcej

13:10 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:15 Przyszłość cyberbezpieczeństwa i zaufania cyfrowego

więcej

System kształcenia ustawicznego dla gospodarki sieciowej

Zaproszeni do dyskusji >>

Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

więcej

15:15 – 16:30 Kierunek zmian regulacji prawnych a przyszłość rozwoju sektora cyfrowego: prawo autorskie i podatek cyfrowy

więcej

Normy i standardy gospodarki sieciowej – Dyrektywa NIS

więcej

e-Commerce i nowoczesne metody płatności

więcej

19:30 – 24:00 GALA FGTIME
Przyznane nagrody dla firm i osób, które szczególnie angażują się w rozwój rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce i na świecie

 

 

08:00 – 16:00 Rejestracja uczestników
09:00- 09:30 Otwarcie Forum:
Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
09:30 – 09:50 Keynote
09:50 – 10:10 Budowa nowego ładu gospodarczego UE
Cecylia Bonefeld-Dahl – Digital Europe
10:10- 10:30 Usługi sieci 5G dla MŚP przemysłu 4.0
Paul Scanlan – Chief Technology Officer, Huawei
10:30- 10:50 Przerwa kawowa 
  Sala A
TELEKOMUNIKACJA
Sala B
PRZEMYSŁ 4.0
Sala C
CYFRYZACJA SEKTORA FINANSOWEGO
10:50 – 12:00 E-zdrowie

więcej

Architektura sieci przemysłowych

więcej

Platformy mobilne

więcej

12:00 – 13:10 Internet rzeczy powszechnego użytku

więcej

Sztuczna inteligencja – podstawa technologiczna przemysłu 4.0

więcej

Cyfrowe pieniądze w w społeczeństwie 5.0

więcej

13:10 – 14:10 Lunch
14:10 – 15:20 Czy w Polsce jest szansa na Smart City

więcej

Cyberbezpieczeństwo danych

więcej

Współpraca nauka-biznes-FinTech a rozwój technologii płatności i cyfrowych finansów

więcej

15:20 – 16:30

 

Normy i standardy gospodarki sieciowej

więcej

 

17:00 – 17:30 Zamknięcie Forum