15FGTime

14 - 15 Marca 2023 r.

Airport Hotel Okęcie

Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030 - Podsumowanie Forum

Zgodnie z założeniami programowymi wszystkie prezentacje i panele dyskusyjne podczas 15 Forum Gospodarczego TIME w dniach 14-15 marca 2023r. były podporządkowane wypełnieniu głównego jego hasła i przesłania czyli poszukiwaniu i realizacji „Drogi do konkurencyjnej gospodarki 2030”. W ujęciu sektorowym oznaczało to skupienie uwagi na takich branżach krajowej i europejskiej gospodarki jak przede wszystkim energetyka, telekomunikacja oraz finanse i media. Horyzontalnie przedmiotem debat były wykonalność polskich strategii gospodarczych, cyfryzacja i transformacja cyfrowa gospodarki, inwestycje infrastrukturalne, regulacje ogólne i sektorowe, cyberbezpieczeństwo, rozwój dostępu do Internetu i technologie ICT, kadry dla nowoczesnej gospodarki, ESG, zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki i jej wyzwań

FGT_Podsumowanie_2023-1

Prelegenci

Magdalena Russyan

Firma: Światłowód Inwestycje

Prezes Zarządu, Światłowód Inwestycje

Magdalena Russyan

Światłowód Inwestycje

Prezes Zarządu, Światłowód Inwestycje

Karol Skupień

Firma: KIKE

Prezes Zarządu, KIKE

Karol Skupień

KIKE

Prezes Zarządu, KIKE

prof. Ewa Niewiadomska -Szynkiewicz

Firma: Ekspert Rynku Cyberbezpieczeństwa

Profesor nauk technicznych. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAIS) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW), obecnie na stanowisku profesora. Kierownik Zespołu Złożonych Systemów w IAIS, członek Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w PW. Ekspert i doradca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) oraz wiceprzewodnicząca ISAC-GIG.

Od 2012 r. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Członek Rady Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych, członek Rady Naukowej IBS PAN.

W latach 1999-2001 pracownik Knowledge Support Systems Group plc., UK. W latach 2009-2022 Zastępca Dyrektora – Dyrektor ds. Naukowych NASK i kierownik Centrum Badań i Transferu Technologii. W latach 2001-2022 członek Rady Naukowej NASK. W latach 2010-2016 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej działającej w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Stypendystka programu TEMPUS, fundacji im. Stefana Batorego, fundacji Lombardia per l’ambiente.

Kierownik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, kierownik i wykonawca ponad 50 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez polskie i zagraniczne agendy rządowe oraz prac realizowanych w ramach współpracy jednostek naukowych i przemysłowych.

Specjalizuje się w systemach teleinformatycznych, modelowaniu i sterowaniu złożonymi systemami, systemach wspomagania decyzji, symulacji komputerowej i obliczeniach wielkiej skali. Autorka i współautorka monografii naukowych oraz około dwustu publikacji w czasopismach, książkach i materiałach konferencyjnych. Członek komitetów redakcyjnych czasopism oraz komitetów programowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzana za prace naukowe i działalność organizacyjną.

prof. Ewa Niewiadomska -Szynkiewicz

Ekspert Rynku Cyberbezpieczeństwa

Profesor nauk technicznych. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Automatyki i Informatyki...

Marek Kłoczko

Firma: Krajowa Izba Gospodarcza

Marek Kłoczko

Krajowa Izba Gospodarcza

Grzegorz Bojar

Firma: PSE

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE

Grzegorz Bojar

PSE

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE

Wiesław Łodzikowski

Firma: PKN Orlen

Związany z TVP od 1990 roku. Do 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Ośrodka-TVP Technologie TVP S.A. Autor wielu nowatorskich koncepcji i rozwiązań systemów technologicznych wdrożonych w TVP m.in. takich jak: Platforma Hybrydowa TVP, TVP Stream, Regionalny System Ostrzegania (RSO). Pomysłodawca Internetowego Teatru TVP dla Szkół. W latach 2012-2014 we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, z ramienia TVP, odpowiedzialny za realizacje procesu wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Członek Komitetu Technicznego EBU (Europejską Unią Nadawców Publicznych). W latach 2016-2017 wiceprezes zarządu technologicznej spółki Jupiter-Integration. od 2020 PKN ORLEN S.A.

Odznaczony przez Prezydenta RP złotym i brązowym Krzyżem Zasługi na wkład pracy w rozwój telewizji publicznej w Polsce. Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Łączności przez Ministra Administracji i Cyfryzacji za szczególne zasługi dla rozwoju telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Wiesław Łodzikowski

PKN Orlen

Związany z TVP od 1990 roku. Do 2016 roku pełnił...

Cezary Albrecht

Firma: T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 2020 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji ds. Prawnych, Audytu, Zarządzania Zgodnością i Ochrony Danych OsobowychT‑Mobile Polska S.A.

Cezary Albrecht posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinie europejskiego prawa telekomunikacyjnego. Jest związany z T‑Mobile Polska S.A. od 14 lat, gdzie odpowiadał za obszary strategii, public affairs oraz prawa i regulacji. Reprezentuje Spółkę w relacjach z innymi operatorami, regulatorami krajowymi (UKE, UOKiK, KRRIT) oraz Organami Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady KIGEiT. Pełni funkcję prokurenta Spółki.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w centrali Deutsche Telekom, gdzie od roku 2001 do 2007 zajmował się regulacją sieci stacjonarnych wdrażając m.in. nowy model rozliczeń międzyoperatorskich. Reprezentował Deutsche Telekom w licznych postępowaniach przed Bundesnetzagentur. Z ramienia departamentu bezpieczeństwa Cezary prowadził negocjacje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz krajowymi władzami w zakresie ustalenia i wdrożenia reżimu retencji danych telekomunikacyjnych. Kierował również jednostką zajmującą się prewencją nadużyć.

Cezary jest absolwentem Katedry Prawa przy Uniwersytecie Friedrich-Wilhelm w Bonn.

Cezary Albrecht

T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 2020 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji...

Jakub Woźny

Firma: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Paweł Pisarczyk

Firma: Phoenix Systems

Paweł Pisarczyk

Phoenix Systems

Andrzej Abramczuk

Firma: Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe na polskim rynku transakcje w branży mediów i telekomunikacji. W latach 2009-2017 związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto. Wcześniej (2006-2009 r.) pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w spółce P4 (operator sieci Play), a w latach 2001-2006 – Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Członka Zarządu GTS Poland i Cel Polska. Od 2011 do 2015 zasiadał w organach nadzorczych spółek CenterNet i Midas.
Jest aktywnym uczestnikiem różnych inicjatyw branży telekomunikacyjnej oraz członkiem kilku organizacji, m.in. zasiada w radach PIIT i KIGEiT.


Andrzej Abramczuk, Chairman of Management Board, CEO at Netia S.A.
A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and post-graduate studies conducted by the University of Insurance and Banking jointly with the City University Business School of London and PhD studies at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences.
He was involved in the largest transactions in the media and telecommunications industry that took place on the Polish market since the early 2000s. From 2009 to 2017 associated with the Chajec, Don-Siemion & Żyto law firm. Earlier (2006-2009) the Legal Director of P4 company (operator of the Play network) and from 2001 to 2006 the Director of the Legal Department and a member of the Board of GTS Poland and Cel Polska. From 2011 to 2015 he sat on the supervisory bodies of CenterNet and Midas.
He is also an active participant in the life of telecommunication sector and a member of Council several organizations e.g. PIIT and KIGEiT.

Andrzej Abramczuk

Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe,...

Marta Wojciechowska

Firma: Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp. z o.o. odpowiada w całej Grupie za kwestie prawne, regulacyjne, cyberbezpieczeństwo, dane osobowe, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, human capital, administrację oraz zakupy. Nadzoruje też implementację działań diversity & inclusion oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu, potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulacyjnych i z zakresu compliance, doradza w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.

Marta Wojciechowska z INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych sieciach. Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp....

Maciej Witucki

Firma: Konfederacja Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan.
Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work Service, członek rady nadzorczej AXA Polska.
Były prezes zarządu Orange Polska, Work Service i Lukas Banku (grupa Crédit Agricole).

Maciej Witucki

Konfederacja Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work...

Jarosław Tworóg

Firma: KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).
Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP.
Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.

Jarosław Tworóg

KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Popularyzuje wiedzę...

Jerzy Straszewski

Firma: PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z wykształcenia magister inżynier elektronik, rzecznik patentowy, autor wielu patentów z dziedziny elektroniki i telekomunikacji oraz publikacji z zakresu własności intelektualnej.

Jerzy Straszewski

PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z...

Krzysztof Przybył

Firma: Teraz Polska

W latach 1996-2002 członek rad nadzorczych spółek z programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Współtwórca programu promocyjnego „Polska na pięciu kontynentach”, którego celem było promowanie za granicą polskich produktów – głównie spożywczych. W latach 2005 – 2006 Członek Zarządu „Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich”. Współtwórca i przewodniczący Rady Fundacji BestPlace, Instytutu Marketingu Miejsc. Od wielu lat członek zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz członek Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2006 Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, promującej najwyższej jakości polskie produkty i usługi.

Krzysztof Przybył

Teraz Polska

W latach 1996-2002 członek rad nadzorczych spółek z programu Narodowych...

prof. Michał Polasik

Firma: UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and director of the Centre for Digital Economy and Finance NCU. He is the author of over ninety academic publications on retail payments and digital finance, that are widely cited. In addition, he has presented the results of his research during the most prestigious international conferences on the payment system, organised by the European Central Bank, the Bank of Canada and the Bank of Finland, the Deutsche Bundesbank, the Narodowy Bank Polski.

He has been a head of several large research projects, e.g., pan-European study ‘PayTech Impact.EU’ (http://paytech.umk.pl) financed by National Science Centre Poland, and many of other research & development projects in the field of payment innovations, payment system, e-commerce, and cryptocurrencies. Within his studies, he cooperated with the European Banking Federation, the European Payment Institutions Federation, the Polish Bank Association, the National Bank of Poland, KIR, equensWorldline SE and other financial institutions and other market stakeholders. He is implementing the PSD2 evaluation project for the European Commission – DG FISMA under the ‘Study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2)’, together with the VVA Group, the Center for European Policy Studies, and the NCU.

He is the co-founder and CEO of the spin-off Technology For Mobile Ltd., which aims to commercialise the scientific findings and development work of the NCU in the area of mobile financial innovations.

prof. Michał Polasik

UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of...

Ireneusz Piecuch

Firma: DGTL LAW

Jako Starszy Partner odpowiada za praktykę Prawa Korporacyjnego (M&A) oraz wspólnie z Michałem Kibilem za Praktykę Prawa Nowych Technologii, którą określamy mianem Obszaru Cyfryzacji. Doświadczenie Irka jest unikalne i obejmuje z jednej strony praktykę prawnika wewnątrzkorporacyjnego (in-house) związaną z jego wieloletnia pracą dla koncernu IBM zarówno jako szef działu prawnego w Polsce, szef regionalnego zespołu prawników na obszar CEE oraz szef praktyki umów outsourcingowych na obszar CEE, Bliskiego Wschodu i Afryki. Był także głównym praktykiem Grupy Telekomunikacja Polska S.A. zarządzając zespołem ponad 60 prawników. Drugim obszarem doświadczeń Irka są doświadczenia zdobyte w kancelarii CMS, gdzie przez ponad 7 lat był partnerem odpowiedzialnym najpierw w regionie CEE a następnie globalnie za obszar telekomunikacji. Był także częścią polskiego zespołu M&A i liderem zespołu TMT na obszarze CEE. Ostatnim z obszarów jest obszar czysto biznesowy. Vył w swojej karierze, Dyrektorem Operacyjnym, członkiem Zarządu IBM Polska odpowiedzialnym za funkcjonowanie operacji firmy w Polsce. Był Sekretarzem Generalnym Grupy TP S.A. zarządzającym obszarami prawa i regulacji, administracji i bezpieczeństwa a także Członkiem Zarządu tej grupy odpowiedzialnym na Strategię i Rozwój Biznesu a także Wiceprezesem Poczta Polska S.A. odpowiedzialnym za obszar IT, Współpracy Międzynarodowej i Strategii w okresie, w którym grupa ta wprowadzała szereg działań restrukturyzacyjnych i rozważała możliwość wejścia na rynek publiczny. W swojej karierze, był członkiem wielu rad nadzorczych m.in. w spółkach Emitel, Wirtualna Polska, KGHM, PKP PLK. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej DESA S.A. – największego domu aukcyjnego w Polsce. Dodatkowo jest członkiem Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Kolegium Prawa ALK, członkiem Rady Fundacji im. L.Koźmińskiego, członkiem Rady Fundacji Powszechnego Czytania oraz doradcą Rafała Baniaka – Prezesa największej organizacji zrzeszającej polskie firmy – Pracodawców RP.

W DGTL zajmuje się głównie wsparciem inwestorów w wyszukiwaniu oraz nawiązywaniu relacji z firmami znajdującymi się na ścieżce szybkiego wzrostu, przeprowadzaniu transakcji przejęcia części lub całości udziałów w takich spółkach, przygotowaniu strategii ich rozwoju. Wspiera także właścicieli takich firm w przygotowaniu właściwych warunków dla zorganizowania kolejnych rund finansowania i ich przeprowadzenia. Wspiera także Klientów DGTL w realizacji transformacji cyfrowej ich firm, od poziomu budowania strategii poprzez jej realizacje w różnych obszarach ich działalności. Obejmuje to w szczególności informatyzacje i automatyzację wybranych procesów, ale także weryfikację portfolio produktów pod katem zmieniającego się doświadczenia klientów.

 

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

Jako Starszy Partner odpowiada za praktykę Prawa Korporacyjnego (M&A) oraz...

Jacek Oko

Firma: UKE

Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Ma także bogate doświadczenie w biznesie – pełnił funkcje dyrektora departamentów odpowiedzialnych za technikę i transmisję danych w telekomach, m. in. Telefonii Lokalnej S.A. i Telefonii DIALOG S.A.

Zawodowe zainteresowania nowego Prezesa UKE skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem elektronikiem o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management

Jacek Oko

UKE

Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w...

Piotr Mieczkowski

Firma: Digital Poland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii oraz mediów.Zajmował się zagadnieniami z zakresu transformacji IT i dopasowania rozwiązań technologicznych do potrzeb biznesowych – budowania strategii i rozwoju innowacyjnych produktów, właściwych regulacji rynku oraz cyfryzacji, w tym e-administracji współtworząc mDokumenty i Elektroniczną Identyfikację (eID) w Polsce. Pracował dla Shell, Orange, Polkomtel oraz Cyfrowego Polsatu.
W ostatnim czasie związany był z EY, gdzie jako dyrektor rozwijał praktykę Doradztwa Biznesowego doradzając klientom z sektora TMT (Technology, Media, and Telecommunications) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Piotr Mieczkowski

Digital Poland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii...

Michał Kanownik

Firma: ZIPSEE

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 14 lat. Członek Zarządu Digital Europe, organizacji zrzeszającej największe w Europie stowarzyszenia, które reprezentuje branżę ICT. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Michał Kanownik

ZIPSEE

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już...

Stefan Kamiński

Firma: KIGEiT

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Członek Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Programowej klastra „IUSE. W latach 2000-2016 był Członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów, Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP, Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki” oraz Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego, autor wielu publikacji i opracowań. Z wykształcenia Inż. Elektroniki – ATR w Bydgoszczy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznaką KIG, Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

Stefan Kamiński

KIGEiT

Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji....

Andrzej Dulka

Firma: PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich technologii i telekomunikacji. Doświadczony biznesmen, zarządzał ekspansją handlową firmy. Odniósł sukcesy w zarządzaniu zmianą i transformacją międzynarodowych przedsiębiorstw. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach, występuje publicznie oraz często zabiera głos w mediach.

MOCNE STRONY
Zarządzanie zmianą i przywództwo – z sukcesem połączył krajowe organizacje należące do międzynarodowych korporacji, zatrudniające ponad 1500 pracowników, zmieniając strukturę, procedury, transformując kulturę firmy i jednocześnie osiągając wyznaczone rynkowe cele taktyczne i strategiczne

Nakierowanie na wyniki – zbudował i wdrożył kompleksową strategię ekspansji handlowej na rynkach sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w Polsce i na arenie międzynarodowej, włączając w to obszar zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie relacjami – zarządzał relacjami z poziomem decyzyjnym klientów, a także instytucjami regulującymi rynek, rządowymi, administracją lokalną , naukowymi i branżowymi

Relacje publiczne – brał aktywny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, występuje publicznie oraz był obecny w mediach

Zarządzanie przedsiębiorstwem – jako wieloletni Dyrektor Zarządzający był odpowiedzialny za budżet, strukturę, organizację przedsiębiorstwa, rozwój i motywację pracowników, przygotowanie plany sukcesji, wdrażał nowe procedury i współpracę ze związkami zawodowymi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia (Warszawa) 2007-2019
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Handlowy w Polsce 2007-2018
Dyrektor Zarządzający dla Projektów Szerokopasmowych 2016-2019
Dyrektor Handlowy dla Europy Centralnej i Wschodniej 2011-2012

Zarządzał działaniami korporacji i rozwojem sprzedaży w dużych projektach na rynku zamówień publicznych: kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi działaniami w oparciu o prawo zamówień publicznych, budowa modelu biznesowego, wybór partnerów, negocjacje kontraktów i nadzór nad realizacją projektów w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne i fundusze europejskie. Zarządzanie relacjami z decydentami.
Zarządzał rozwojem korporacyjnej sprzedaży pośredniej na rynek przedsiębiorstw: wybór i zarządzanie partnerami biznesowymi, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami.
Zarządzał rozwojem sprzedaży na rynki rozwojowe operatorów telewizji kablowej i lokalnych operatorów usług telekomunikacyjnych
Zarządzał korporacyjną sprzedażą do krajów Europy centralnej i wschodniej
Otrzymał nagrodę dla Najlepszej Firmy Telekomunikacyjnej 2008
Lucent Technologies (Warszawa) 1997-2007
Dyrektor Handlowy dla Europy Wschodniej 2004-2007
Dyrektor Handlowy na Polskę 1997-2004

Zarządzał zespołem handlowym odnotowując najwyższy w korporacji w Europie wskaźnik satysfakcji klienta przez kolejne 4 lata
Został uhonorowany nagrodą Prezesa Lucent Technologies za wyniki 2004
W 1995 i 2004 uzyskał dyplom z wyróżnieniem za indywidualne wyniki handlowe
Był członkiem korporacyjnego programu rozwojowego dla liderów sprzedaży
AT&T (Warszawa) Przedstawiciel Handlowy 1994-1997

Zarządzał przygotowanie ponad 160 ofert i 80 kontraktów handlowych o rocznej wartości 40-70M€
Zarządzał wprowadzeniem ponad 7 innowacyjnych technologicznie rozwiązań na rynek w obszarze telekomunikacji stacjonarnej, mobilnej, IP i szerokopasmowej
Maxon (Warszawa) Dyrektor Handlowy 1993-1994

Kompleksowo zarządzał działalnością firmy w obszarze wyników finansowych, działań operacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą, łańcuchem dostaw podwajając wynik finansowy
ENERGOPOL and WELT-POL (Warszawa) Kierownik handlowy 1987-1992

Nadzorował i negocjował międzynarodowe kontrakty i działalność handlową spółki zależnej
Politechnika Koszalińska Asystent 1983-1987

Obronił pracę doktorską w obszarze zastosowań mikrokomputerów w procesach produkcyjnych, był autorem patentu.
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Prezes
2015- teraz
European Federation of ICT, Telecom & Media Engineers
Członek Rady Dyrektorów
2015-teraz
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Wiceprzewodniczący Sekcji
2012-teraz
Fundacja Wspieranie Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Przewodniczący

2006-2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki I Telekomunikacji
Przewodniczący
2012-2018
Instytut Łączności Członek Rady
Naukowej
2011-2014
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Członek

2006-2014
ODZNACZENIA I NAGRODY
Złoty Krzyż Zasługi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2010
Statuetka Złoty Cyborg Liderzy polskiego przemysłu informatycznego i telekomunikacyjnego 2009

INNE DOŚWIADCZENIA
Liczne szkolenia w obszarach strategicznego zarządzania biznesem, psychologii biznesu i sztuki motywacji, umiejętności komunikowania z mediami, zarządzania zespołem handlowym, długofalowego, rentowanego zarządzania sprzedażą, strategii negocjacji, zarządzania sprzedażą technicznych rozwiązań, sztuki efektywnej prezentacji, techniczne i produktowe

EDUKACJA
Międzynarodowy Program MBA (studia stacjonarne), Nyenrode University, Holandia 1997
Studia doktorskie w dziedzinie automatyki przemysłowej Moskiewski Uniwersytet Górniczy 1987
Studia Magisterskie w dziedzinie automatyki Dyplom z wyróżnieniem
Moskiewski Uniwersytet Budowalny 1983
ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
strategiczne zarządzania, psychologia biznesu

JĘZYKI
polski – język ojczysty, rosyjski i angielski – biegle, niemiecki – podstawy

ZAINTERESOWANIA
twórczość Dostojewskiego, muzyka klasyczna, nordic-walking, pływanie

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich...

Marcin Bochenek

Firma: Inseqr

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kurs Strategiczno – Obronny w Akademii Obrony Narodowej (1993), ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zdał egzamin państwowy (w latach 1998 -2001 w RN Orbisu). Stypendysta USIA w Stanach Zjednoczonych (1990).

Od 2010 do 2019 roku Dyrektor Projektów Strategicznych, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Odpowiedzialny między innymi za Akademię NASK, działalność Dyżurnet.pl, marketing, organizację konferencji, w tym SECURE, a także projekty strategiczne i badania opinii publicznej. Autor i współautor opracowań dotyczących transformacji i  edukacji cyfrowej.

W latach 2004- 2006  szef public relations w TVP. Członek Zarządu TVP (2006-2009) odpowiedzialny za proces cyfryzacji i rozwój technologiczny spółki. Współtwórca kanałów TVP Sport i TVP Historia, wprowadzał technologię HD do Telewizji Polskiej.

W latach 1994 – 2003 właściciel firm doradczych i public relations.

W 1993 roku analityk w Departamencie Studiów Strategicznych MON.

Wcześniej dziennikarz i szef działu ekonomicznego „Gazety Krakowskiej” (1990-1993).

W latach 1981 – 1989 publikował w prasie podziemnej, prowadził wykłady z historii w ramach działań organizowanych między innymi przez podziemną Solidarność.

Autor licznych publikacji prasowych poświęconych  polityce, ekonomii i nowoczesnym mediom, między innymi w „Gazecie Krakowskiej”, „Życiu Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Pulsie Biznesu” „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”. Autor publikacji i opracowań dotyczących bezpieczeństwa internetu i nowych technologii. Prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji, między innymi w Warszawie, Seulu, Arles, Strasburgu.

 

Marcin Bochenek

Inseqr

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations,...

Dr Oliver Blank

Firma: ZVEI

Director European + China Affairs

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

Oliver Blank is Director for European + China Affairs and coordinates all European affairs, the German Electroindustries’ activities in China and its international outreach. He manages the association’s European Office in Brussels and the EuropElectro Office in Beijing. Oliver is active for ZVEI in  numerous European organizations such as BDI, Businesseurope and Orgalim. He coordinates all policy issues in the areas of EU climate, energy and environ-mental policy, the digital transformation dossiers and industrial policy and global policy related work. Oliver is a member of the European Economic and Social Committee (EESC). He holds a PhD in Political Science from Gutenberg-University Mainz and a Master from Bowling Green State University / USA and has lived in several European countries, China and the US.

Dr Oliver Blank

ZVEI

Director European + China Affairs ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und...

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Partner Wspierający

Patronat Medialny

9:00 – 9:20Jak skutecznie wspierać rozwój rynku UE?
Jakub Boratyński – Director Networks & Governance, DG GROW
9:20 – 9:40Jak zbudować odporną cyfrową Europę?
Ray Pinto – Senior Director for Digital Transformation Policy, DigitalEurope
9:40 – 10:30Droga do cyfrowej gospodarki
Moderator | Lidia Stępińska-Ustasiak – Ekspert ds. Współpracy Międzynarodowej, KIGEiT
Marek Kłoczko – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
Oliver Blank – Head of ZVEI Global Affairs, ZVEI
Jakub Boratyński – Director Networks & Governance, DG GROW
Grażyna Puławska – Associate Director, Asia-Europe Fundation
Ray Pinto – Senior Director for Digital Transformation Policy, DigitalEurope
10:30 – 11:30Wpływ regulacji na inwestycje i rozwój gospodarczy
Wprowadzenie | Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Moderator |  Andrzej Abramczuk – Przewodniczący Rady, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Jacek Oko – Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Rafał Gawin – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
Tomasz Chróstny – Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
11:30 – 11:50Jeden na Jeden | Ewolucja branży medialnej w kontekście wyzwań i szans geopolitycznych, gospodarczych i regulacyjnych
Dorota Żurkowska – Członek Zarządu, TVN Warner Bros. Discovery
Marek Tejchman – Zastępca Redaktora Naczelnego, DGP
11:50 – 13:00Strategia rozwoju usług hurtowych na rynku FTTH
Moderator | Ireneusz Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL
Moderator | Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in
Marta Wojciechowska – Prezes Zarządu, Fiberhost
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska
Cezary Albrecht – Członek Zarządu, T-Mobile Polska
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Magdalena Russyan – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Światłowód Inwestycje
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
13:00- 13:40System monitorowania jakości Internetu
Moderator | Witold Tomaszewski – Rzecznik Prasowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Radosław Koza – Dyrektor Centrum Zarządzania Usługami, Orange Polska
Bartłomiej Irzyński – Dyrektor ds. Technologii, Vectra
Karol Kowalik – Dyrektor ds. Rozwoju Technicznego, Fiberhost
Szymon Karbowski – Prezes Zarządu, StreamVX
Krzysztof Marciniak – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, IBPM
13:40 – 14:20Lunch
14:20 – 14:40Jeden na Jeden | Wolność w Internecie – czy da się pogodzić wszystkie strony?
Teresa Wierzbowska – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan
Damian Flisak – Ekspert Rynku, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
14:40 – 15:00Jeden na jeden – PKE i rozporządzenia
Tomasz Opolski – Zastępca Dyrektora, Departament Telekomunikacji, KPRM
Maciej Jankowski – Kancelaria Prawna Media
15:00 – 15:40Przyszłość sieci wybudowanych ze środków unijnych
Eugeniusz Gaca – Przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Maciej Siek – p.o. Naczelnika Wydziału Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji, UKE
Wojciech Szajnar – Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Marcin Łukasiewicz – Departament Telekomunikacji, Naczelnik Wydziału Programowania Inwestycji Telekomunikacyjnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Marta Wojciechowska – Prezes, Fiberhost
15:40 – 16:00Podsumowanie 15 Forum Gospodarczego TIME 2023
Oliver Blank – Head of ZVEI Global Affairs, ZVEI
Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 

9:00 – 9:10Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030
Zaproszony  | Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
9:10 – 9:30Jeden na jeden: Wpływ regulacji na inwestycje i rozwój gospodarczy cz. I
Andrzej Abramczuk – Przewodniczący Rady Izby, KIGEiT
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, KPRM
9:30 – 9:45Wykonalność polskich strategii gospodarczych
Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, WiseEuropa
9:45 – 10:00Zasady tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji gospodarki
Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Oliver Blank – Head of ZVEI Global Affairs, ZVEI
10:00 – 10:55Strategie gospodarcze co zrobić aby je zrealizować?
Moderator | Mateusz Walczak – Dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS
Prof. Paweł Wojciechowski – Główny Doradca Ekonomiczny, Polska 2050
Izabela Leszczyna – Posłanka na Sejm RP, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
Marek Kłoczko – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
Krzysztof Gawkowski – Poseł na Sejm RP, Koalicyjny Klub Lewicy
Maciej Witucki – Prezes Zarządu, Konfederacja Lewiatan
10:55 – 11:45Inwestycje w telekomunikacji
Moderator  | Ireneusz Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL
Andreas Maierhofer – Prezes Zarządu, T-Mobile Polska
Michał Ziółkowski – Członek Zarządu, Play
Piotr Jaworski – Członek Zarządu, Orange Polska
Santiago Argelich Hesse – Prezes Zarządu, Cellnex Poland
Mirosław Błaszczyk – Prezes Zarządu, Plus
Michał Bartkowiak – Prezes Zarządu, Vectra
11:45 – 12:30Optymalny scenariusz cyfryzacji energetyki
Moderator | Prof. Ewa Niewiadomska – Szynkiewicz – Ekspert Rynku
Grzegorz Bojar – Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
Marcin Petrykowski – Prezes Zarządu, Atende
Piotr Toś – Przewodniczący Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla sektora wydobywczo-energetycznego – ISAC-GIG
Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Biura Infrastruktury IT, Orlen
12:30 – 12:45Jak zwiększyć liczbę specjalistów ICT w Polsce?
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland
12:45 – 13:00ESG – wyzwania i oczekiwania
Jolanta Okońska-Kubica – Przewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, KIG
Robert Adamczyk – Senior Environmental Adviser, EBRD
Ryszard Hordyński – Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei 
13:00 – 13:50Cyberbezpieczeństwo infrastruktury
Wprowadzenie | Maciej Siciarek – Dyrektor Pionu CSIRT, NASK PIB
Moderator | Marcin Bochenek – Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Inseqr
Katarzyna Prusak-Górniak – Wiceprzewodnicząca Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo RP, UE
Jacek Łęgiewicz – Dyrektor ds. Korporacyjnych , Samsung
Izabela Taborowska – Prezes Zarządu, CyberClue
Adam Marczyński – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK
13:50 – 14:30Lunch
14:40 – 15:10Internet Rzeczy jako czynnik przyśpieszenia gospodarczego
Xawery Konarski – Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Andrzej Gładki – Zastępca Dyrektora Generalnego, Xiaomi
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Phoenix Systems
Piotr Biały – Dyrektor Sprzedaży, T-Mobile Polska
15:10 – 15:30Jeden na Jeden | Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki i jej wyzwań
Roman Młodkowski – Prezes Zarządu, Biznes24
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu, Związku Banków Polskich
15:30 – 16:10Cyfrowa transformacja sektora finansowego
Wprowadzenie| Prof. Michał Polasik, Robert Huterski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Moderator| Prof. Michał Polasik – Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych
Jan Ceyssens – Head of Unit, European Commission, Fireside chat
Krzysztof Korus – Member of the Executive Board – The European Payment Institutions Federation (EPIF)
Wojciech Pantkowski – Wiceprezes Zarządu, KIR
16:10 – 16:40Współpraca organizacji przedsiębiorstw na rzecz budowy strategii cyfryzacji
Moderator | Teresa Wierzbowska – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan
Stefan Kamiński – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Karol Skupień – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
Michał Kanownik – Prezes Zarządu, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Maciej Witucki – Prezydent, Konfederacja Lewiatan
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland
19:30GALA Forum Gospodarczego TIME 

Laureaci Gali 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Podczas uroczystej Gali 30-lecia działalności KIGEiT, która towarzyszy 15 Forum Gospodarczemu TIME,  w dniu 14 marca 2023 roku zostały przyznane jubileuszowe wyróżnienia członkom Izby, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w sposób wyjątkowy przyczynili się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce. Wyróżnienia otrzymali:

Pan Wojciech Świątek
za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku elektronicznego

Pan Jarosław Wojtulewicz
za wieloletnią współpracę i rozwój sektora elektroenergetycznego

Pan Mec. Rafał Duczek
za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Pan Jerzy Trzaskowski
za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku kablowego.

Pan Zbigniew Stanasiuk
za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku urządzeń fiskalnych.

 Jubileusz 30 – lecie KIGEiT przypada w 20 rocznicę rozpoczęcia działalności przez Sekcję Operatorów Telekomunikacyjnych. Zarząd KIGEiT z tej okazji wyróżnił najbardziej aktywne firmy działające w Sekcji, które w sposób wyjątkowy angażowały się w prace Izby oraz rozwój polskiej telekomunikacji. Wyróżnienia otrzymały:

NETIA, MULTIMEDIA POLSKA, P4, T-MOBILE POLSKA, EXATEL 

Na zakończenie Gali, po kilkuletniej przerwie, w związku z  jubileuszem, wręczono najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji – Złoty Spychacz. To prestiżowe wyróżnienie jest od wielu lat przyznawane przez kapitułę osobom, które swoją postawą, pracą, zaangażowaniem i poświęceniem w sposób wyjątkowy przyczyniają się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego, medialnego oraz energetycznego w Polsce. Promują wdrażanie nowoczesnych technologii, wpływają na podnoszenia standardów i jakości oferowanych produktów i usług oraz z zaangażowaniem wspierają zmiany regulacji i prawa na rzecz poprawy rozwoju i konkurencji całej branży. Tegorocznymi Laureatami zostali:

Pan Eugeniusz Gaca, Pan Andrzej Zarębski

Prezes Stefan Kamiński wygłaszając pierwszą laudację podkreślił, że „Prezes Andrzej Zarębski dla rynku telewizyjnego przez szereg lat był kluczową postacią, która wspomagała jego powstanie i rozwój. Na uznanie zasługuje nie tylko jego wieloletnia praca na rzecz branży, ale przede wszystkim niezwykła wiedza i wielki talent organizatora szeregu przedsięwzięć medialnych, a także niezawodnego mediatora, którego odejście z branży przełożyło się na sytuację rynku medialnego w Polsce”.

Andrzej Abramczuk, Przewodniczący Rady Izby, wygłaszając drugą Laudację ocenił, że „Prezes Eugeniusz Gaca jest jedną z ważniejszych postaci w polskiej telekomunikacji ostatnich 30 lat. To człowiek-instytucja, który nadaje branży telekomunikacyjnej nowe impulsy i inspiracje, a Jego osiągnięcia, wiedza i zdolności organizatorskie doceniane są przez szerokie kręgi, zarówno środowiska telekomunikacyjnego jak i administracji państwowej. Będąc osobą o rozległych zainteresowaniach, ogromnej pracowitości i aktywności, jest dla wielu z nas autorytetem i mentorem”.

Sieci 5G

Gospodarka cyfrowa

Sztuczna inteligencja

Cyberbezpieczeństwo

Przemysł 4.0

Płatności cyfrowe

Suwerenność cyfrowa

Transformacja energetyczna

Cyfrowy rynek medialny

ikon_airport

Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa

Recepcja i Dział Rezerwacji Pokojów
T: +48 22 456 80 00
E: rezerwacja@airporthotel.pl

Pobierz Raport

BIURO ORGANIZATORA

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warsaw
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl

AKREDYTACJE

Monika Kusowska
phone: +48 22 840 6522,

+48 22 851 0309
e-mail: akredytacje@fgtime.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Krzysztof Węglarz
phone: +48 504 278 770
e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl